Słownictwo angielskie ćwiczenia - poziom B1

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct words.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The   of ancient China fascinates me.

  2. I'm afraid I have to   with you about your sales forecast.

  3. My children say that green vegetables are  .

  4. You can leave your   in the garage overnight.

  5. The weather is very   for the time of year.

  6. How many   is it to London?

  7. Have you been working in the   longer than me?

  8. We need a   holiday this year, maybe in Ireland.

  9. I scored the most   in today's rugby match.

  10. My brother says he can install the new   next weekend.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: