Słownictwo angielskie ćwiczenia – poziom B1

Polecenie:

Choose the word that fits the context.

poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. I'd like to congratulate the happy couple on the   of their fiftieth wedding anniversary.

  2. John won't be back until Friday. He's gone away on  .

  3. My Gran has to have an   on her knee next week.

  4. There's   nicer than a cool drink on a hot day.

  5. The   has a fantastic collection of art from ancient Egypt.

  1. Is it okay to put   in a curry?

  2. I was so   when I saw David's new car.

  3. Pippa looked absolutely   in her wedding dress.

  4. We go to the chess club once a  .

  5. The food wasn't too bad but the   was great.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie - poziom średnio zaawansowany B1 ćwiczenia

Komentarze (2)

fortnite

ok boomer

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.