Słownictwo angielskie ćwiczenia - poziom średniozaawansowany B1

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Check the boxes of words that make sense of a sentence.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. I come here to relax because it's a   part of town.

  2. It was a great   to see Karl and Betty so happy.

  3. We didn't   how much Kate had helped her sister until yesterday..

  4. My   is going to increase my rent next month.

  5. What's the   of that building over there?

  6. My brother works in  .

  7. How many   did you buy?

  8. All   must register with the secretary.

  9. I'm sorry now that I didn't learn   when I was young.

  10. Michael hopes to travel all over the   one day.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: