Słownictwo angielskie ćwiczenia - poziom B1

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The boss is an idiot but we get   money when we work on Saturday and Sunday.

  2. Why is this room so  ?

  3. I can't decide which   to plant in this field next year.

  4. It's a lovely   but we'll need to spend a lot of money before we can live in it.

  5. Have you decided on a   for the Halloween party?

  6. How can you   in here? Open a window!

  7. Dad will be upset if you   him while he's working.

  8. We always go to the   festival.

  9. Is there a lot of   around here? I've just bought a house near the town centre.

  10. We can keep chickens in the   and get fresh eggs every day.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: