Słownictwo angielskie ćwiczenia – poziom B1

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The bottom of one of my shoes is all  . There was some chewing gum under my chair.

  2. She's very   but she's a great teacher.

  3. It was a nice   to see my old friend again.

  4. The best   in the film was the one just after the first murder.

  5. It's very hot. Let's go and sit in the   under that tree.

  1. There's a   in one of your socks.

  2. I've never seen such a   dog before.

  3. Tim says he's very   with his new job as sales manager.

  4. The hardest thing about learning English is the verb  .

  5. Dave is a very   climber.

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie - poziom średnio zaawansowany B1 ćwiczenia

Komentarze (3)

zadanie 5 - czy shadow to nie to samo co shade?

ok

zdanie 2 - strict to przymiotnik, dlaczego nie ma: she IS very strict...?
zdanie 9 - jak przetłumaczyć to zdanie? najtrudniejsza w nauce angielskiego jest gramatyka związana z czasownikami?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.