Słownictwo angielskie ćwiczenia - poziom B1

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the word that fits the context.
poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)

  1. The   was rather rude but I passed my driving test.

  2. Those   in the field are so full of energy!

  3. Jonathan's most   expedition was in Nepal.

  4. Please don't put any   in my salad.

  5. I don't think there's any   in these horrible burgers.

  6. Tim was   from school today. He had to go to the dentist.

  7. There's a strange   like old milk in the kitchen.

  8. I hate having to wear a   at work.

  9. Let's   a beer on the way home.

  10. How long have you had that nasty  ?

Więcej ćwiczeń dla Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Słownictwo angielskie poziom B1 ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: