Przedimki – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Nile is longest river in the world.

  2. - Who is it? - It's girl we talked about earlier.

  3. Yesterday I bought beautiful necklace. diamonds are not real, though.

  4. Mount Everest is in Himalayas.

  5. Many people visit USA every year.

  1. I love going to cinema.

  2. Sahara desert is the hottest place in the world.

  3. I never drink tea in morning.

  4. John broke his leg and went to hospital.

  5. - Where are you? - I'm on bus.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (4)

ciągle coś nowego....

Thank you, ang.pl

6) Zazwyczaj mamy jedno kino w mieście, jeżeli byłyby np. 2 to powinno być to sprecyzowane. Np. kino koło banku.
9) Nie ma przedimka bo jeżeli idziemy do więzienia, szkoły, sądu, szpitala czy kościoła zgodnie z ich przeznaczeniem, wtedy nie użyjemy przedimka the.

Ben is in prison because he killed a man.
Veronica goes to school every day.
I have a divorce today and I am in court.
John broke his leg and went to hospital.
My mother goes to church on Sunday.

Przedimek the, damy tylko wtedy, gdy do powyższych miejsc idziemy z innego powodu niż jego przeznaczenie, np. do więzienia pójdziemy kogoś odwiedzić, do szkoły na wywiadówkę, do sądu na wycieczkę, do szpitala jako do miejsca pracy czy do kościoła żeby posprzątać.
We visited Ben at the prision.
Veronica’s father went to the school to talk to her teacher.
I first visited the court and then went to the museum.
Jane works in the hospital.
We go to the church to clean up.

Dlaczego w szóstym przypadku powinno być 'the' a w dziewiątym powinien być przedimek zerowy. W obu przypadkach miejsca nie są nieokreślone, wiemy jedynie o jakimś kinie i szpitalu, nie wiem o jakie miejsca konkretnie chodzi, poza tym są to policzalne rzeczowniki, więc czemu nie jest użyty przedimek 'a'?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.