Przedimki - ćwiczenia online z angielskiego

Sprawdź w ćwiczeniach swoją znajomość użycia angielskich przedimków. W razie problemów, zapraszamy do naszego opisu przedimków w angielskim. Wybierz zagadnienie i przetestuj się:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

przedimek nieokreślony a/an

ćwiczenia: