Przedimki – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. best actor I can think of is Charlie Chaplin.

  2. I've just heard great song on radio.

  3. He's waiting for me at station.

  4. He has known John since 1990.

  5. My uncle lives in France.

  1. Vatican is smallest country in world.

  2. He's from Netherlands but he works in Argentina.

  3. I am so tired. I'm going to bed.

  4. I got lost at Victoria Station last week.

  5. His pub is called Paul's Bar.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (2)

mogło by być lepiej :)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.