Ćwiczenia – Przedimek nieokreślony i określony

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Russian Revolution was actually coup.

  2. Many people died in World War II.

  3. Polish TV has its headquarters in Woronicza Street.

  4. I bought this dress in store you told me about.

  5. She really likes speaking French.

  1. Polish language is one of most difficult in Europe.

  2. I've seen amazing film this week.

  3. He doesn't have to work at night.

  4. Call police! I've just been robbed!

  5. We can meet at Golden Gate Bridge tomorrow.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (8)

Nigdy tego nie ogarnę...

i znów sporo się dowiedziałem.... dzięki :)

Dlaczego w 10 zdaniu ma być the skoro jest to nazwa mostu czyli powinien być zastosowany przedimek zerowy?

Thank you, ang.pl

OlaZabka00

Wow to ma sens! Na dodatek jak na logikę pomyśleć to zmienia nam się podmiot. W jednym jest "Francuski", który jest jeden niepoliczalny, a drugi "language", który już jest policzalny i mamy określone słowem "Polish", co wskazuje na użycie "the".

Mówimy:

the First World War, ale World War I.
the Second World War, ale World War II.

Mówimy:
the Polish language (język polski),
the Chinese language (język chiński),
the English language (język angielski),
the German language (język niemiecki).

Ale jeżeli nie użyjemy słowa „language” to przed danym językiem nie stawiamy przedimka the.
My native language is Polish.
Chinese is not easy to learn.
I speak English very well.
Do you speak German?

Zgodnie z zasadami https://www.ang.pl/gramatyka/przedimki-articles/okreslony-the
w 2. powinien być rodzajnik 'the' przed World War II. Jeżeli jest to wyjątek to warto by o nim wspomnieć...

Dlaczego w piątym zdaniu nie powinno być przedimka 'the' natomiast w szóstym już tak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.