Przedimki – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. My favourite colour is red.

  2. Is this man you saw this morning?

  3. There's apple for you. It's on table.

  4. I hate going by bus.

  5. I've always wanted to see Sahara desert.

  1. We took some photographs at Trafalgar Square.

  2. May I take brown book, please?

  3. We're going back home tomorrow morning. plane leaves John F. Kennedy International Airport at 7:30 am.

  4. We are staying at Holiday Inn.

  5. Sorry, but she's not at home.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (8)

:)

Dlaczego przed John. F. Kennedy Airport nie wstawiamy "the", a wstawiamy przed "Holiday Inn", skoro:
1.
jeśli mówimy o rzeczy, która występuje "unikatowo", jest tylko jedna

playThe Earth goes round the Sun. Ziemia krąży wokół słońca.
(jest jedna ziemia i jedno słońce)
playCrossing the Equator is a big attraction of this cruise. Przekraczanie równika jest dużą atrakcją tego rejsu.
playThe Eiffel Tower is in Paris. Wieża Eiffla jest w Paryżu.

Thank you, ang.pl

maxibambus

Przy nazwach ulic po prostu nic nie wstawiamy.

Dlaczego w puncie 6. We took some photographs at (-) Trafalgar Square nie ma THE Trafalgar Square?

A skąd wiemy, o który konkretnie samolot chodzi.
Mogły odlecieć dwa albo trzy naraz o tej samej porze.

KamilaKKK The plane leaves - John F. Kennedy Airport at 7:30 am. Na początku wstawiamy the, ponieważ chodzi nam konkretnie o jakiś samolot. Przed John F. Kennedy Airport jest przedimek zerowy, dlatego że nie używamy przedimków przed nazwami lotnisk.

Chm nie do końca rozumiem na czym polega specyfika ósmego zdania :(

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.