Przedimki – ćwiczenia online

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Can Garry play violin as well as flute?

  2. Second World War was one of most important events in history.

  3. When you are in Venice you must see Bridge of Sighs.

  4. A lot of rich New Yorkers buy clothes in Fifth Avenue.

  5. Look, there's little squirrel on that tree!

  1. dolphin is said to be very friendly animal.

  2. official name of Poland is Republic of Poland.

  3. I think Glasgow Airport is bigger than airport in Gdańsk.

  4. There's umbrella in corner of my room.

  5. You'd better go there by bus.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (6)

jak jest Fifth Avenue to nie trzeba THE?

:)

w pewnych ustalonych zwrotach, np.

playto play the guitar/the piano/the flute, etc. grać na gitarze, pianinie, flecie, itd.
playin the morning rano
playin the afternoon po południu
playin the evening wieczorem
playto tell the truth mówić prawdę

Wyjątek, zobacz punkt czwarty w linku:

https://www.ang.pl/gramatyka/przedimki/okreslony-the

Dzien dobry.
Dlaczego w zdani 1 powinno być w obu przypadkach "the". Moim zdaniem nie wiemy o jaki konkretnie instrument chodzi.

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.