Przedimek nieokreślony i określony - ćwiczenia z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Insert an/a/the/- where necessary.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Vistula is longest river in Poland.

  2. Who is it? It's friend of mine.

  3. moon is so big tonight, don't you think?

  4. I was at Black Sea during my last holiday.

  5. Let's all meet at eleven.

  6. This is my brother. He's doctor.

  7. I should go to school. My son's teacher wants to see me.

  8. I go to cinema three times week.

  9. National Museum is open at 8.00 a.m.

  10. I'm going to visit White House.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki (Articles) ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: