Przedimek nieokreślony i określony – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Vistula is longest river in Poland.

  2. Who is it? It's friend of mine.

  3. moon is so big tonight, don't you think?

  4. I was at Black Sea during my last holiday.

  5. Let's all meet at eleven.

  1. This is my brother. He's doctor.

  2. I should go to school. My son's teacher wants to see me.

  3. I go to cinema three times week.

  4. National Museum opens at 8.00 a.m.

  5. I'm going to visit White House.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (2)

ok

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.