Przedimki – ćwiczenia online

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. I don't feel well. I think I've got cold.

  2. Professor Andrews has invited us to his seminar.

  3. People in Europe like comfort in life.

  4. Himalayas have highest mountain in the world.

  5. They've finally reached Kilimanjaro!

  1. British Queen is very popular lady.

  2. I've already read book you lent me.

  3. You are most beautiful girl in world.

  4. We'll go out for something to eat in evening.

  5. unemployed quite often suffer from depression.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (11)

1. I don't feel well. I think I've got a cold.
- a cold - zazwyczaj przed mniej poważnymi chorobami, bardziej pospolitymi wstawiamy przedimki, więcej https://www.ang.pl/forum/pomoc-jezykowa/53389
2. - Professor Andrews has invited us to his seminar.
- Professor Andrews - przed imionami nie wstawiamy przedimków, rzeczownikiem tutaj jest Andrews a Professo jest przymiotnikiem.
3. People in - Europe like comfort in life.
- - Europe - przed nazwami kontynentów nie wstawiamy przedimków
4. the Himalayas have the highest mountain in the world.
- The Himalays - przed nazwami geograficznymi oznaczającymi pasma gór wstawiamy przedimek the. - The highest mountain - The ponieważ stopień najwyższy
5. They've finally reached - Kilimanjaro!
- - Killimanjaro - przed nazwami szczytów (jednej pojedynczej góry) nie dajemy przedimka,
6. the British Queen is a very popular lady.
- the British Queen - wstawiamy the przed oficjalnym tytułem osoby jeżeli jej imię nie jest jednocześnie podane - http://znamangielski.com/przedimki-angielski.html. - a very popular lady - ponieważ jest dużo popularnych kobiet i odnosimy się do jednej z nich czyli jest to jakaś popularna kobieta.
7. I've already read the book you lent me
- the book - ponieważ z zdania wynika, że jest mowa o wiadomej książce którą pożyczyłem.
8. You are the most beautiful girl in the world.
- the most beautiful - the ponieważ stopień najwyższ, - The world - świat jest unikatowy i jedyny a przed unikatami wstawiamy the.
9. We'll go out for something to eat in the evening.
- in the evening - stały zwrot w którym używa się the. https://www.ang.pl/gramatyka/przedimki/okreslony-the
10. the unemployed quite often suffer from - depression.
- Przedimek the użyty przed przymiotnikiem oznacza grupę ludzi - https://www.leksyka.pl/przedimek-okreslony-the_281_1_1_1_.html punkt 6
- - depresion - przed tą chorobą nie wstawiamy przedimka.

Dlaczego pod 1: ... I have a cold?

skomplikowane :)

Thank you, ang.pl

zbijpiatke

Tak jak przed imionami np. Joe nie wstawisz "the Joe" tak swojego profesora nie nazwiesz "the Professor Andrew".

Myślę, że można to porównać do zasady niepoliczalności - królowa Anglii jest jedna, więc "The Queen", a tak jak osób o imieniu Joe jest liczba niepoliczalna, więc nie wstawimy nic. Tak samo ma się z profesorami o jednym nazwisku - nie zliczysz ilu ich jest na świecie.

Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego w 2. mamy Professor Andrews (bez 'the'), ale w 6 mamy the British Queen. Rozumiem dlaczego w 6 przykładzie powinniśmy dodać 'the', ale nie rozumiem dlaczego w 2. nie powinniśmy.

dlewandowska36…

Gdy mówimy o grupach ludzi używamy the:

the old (starzy),
the young (młodzi),
the rich (bogaci),
the poor (biedni),
the deaf (głusi),
the blind (ślepi),
the disabled (niepełnosprawni),
the handicapped (upośledzeni),
the unemployed (bezrobotni),
the jobless (bezrobotni),
the dead (umarli),
the mentally ill (chorzy psychicznie).

Kilimanjaro jest bez 'the' bo to nazwa szczytu, a przed nazwami szczytów nie wstawiamy przedimka. Przed górami tak ale przed szczytami już nie

Dlaczego jest Kilimanjaro bez przedimka "the"

pewnie dla tego, że to liczba mnoga - bezrobotni :) przy liczbie mnogiej wstawiamy the

Dlaczego The unemployed?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.