Przedimek nieokreślony i określony – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Jane had operation and she is in hospital now.

  2. - Are you alone? - Yes, children are still at school.

  3. I often listen to music but I never listen to radio.

  4. Did you see Tower of London or Houses of Parliament when you were in London?

  5. Her brother is criminal and she went to prison to visit him.

  1. I'm Catholic and I go to church every Sunday.

  2. Can you turn up television, please? I can't hear it.

  3. My favourite newspaper is Times and I always buy it in Wall Street.

  4. Jane was tired at party last night and she went to bed early.

  5. Has she visited any places in Europe? Oh yes, she has been to Denmark and Netherlands.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (4)

Znowu ,

Zupełnie niepotrzebna nadinterpretacja bonik :^)

Ale jak już napisałem pod poprzednim testem , istnieją zasady gramatyczne które to regulują!

1. Jane had an operation and she is in - hospital now.
- an operation - jakąś operacje, - hospital - bez przedimka the ponieważ jest w szpitalu w celu jakiemu szpital służy czyli leczeniu
2. - Are you alone? - Yes, the children are still at - school.
- the children - z kontekstu zdania wynika o jakich dzieciach jest mowa, ( tak moje dzieci są wciąż w szkole) - school - bez przedimka ponieważ dzieci są w szkole w celu w jakim powstała szkoła czyli się tam uczą.
3. I often listen to - music but I never listen to the radio
- music - nie policzalny, - the radio - Z tego co przeczytałem na internecie the radio odnosi się do rzeczy fizycznej, a radio bez the odnosi się do różnego rodzaju audycji itp odnośnie eteru, nie jestem pewien tej definicji wiec lepiej samemu poszukać
4. Did you see the Tower of London or the Houses of Parliament when you were in - London?
- The Tower of Lodon, The House of Parliament, -są to nazwy własne, a przed nazwami własnymi dodajemy the. - London - przed nazwami miast nie wstawiamy przedimka
5. Her brother is a criminal and she went to the prison to visit him.
- a criminanl - jest jednym z wielu kryminalistów a nie jedynym, - the proson - Przedimek the ponieważ idziemy do więzienia aby kogoś odwiedzić a nie odsiedzieć wyrok
6. I'm a Catholic and I go to - church every Sunday.
- a catholic - nie jestem jedynym katolikiem tylko jednym z wielu dlatego przedimek nie określony, - church - tak samo jak z szpitalem czy z więzeieniem, nie dajemy przedimka jeżeli mówimy, że chodzimy do kościoła się pomodlić, na mszą itp czyli idziemy tam w celu do jakiego ten budynek został stworzony.
7.Can you turn up the television, please? I can't hear it.
- the television - konstekstu zdania czy nawet z sytuacji wynika o jakim telewizorze mówimy.
8. My favourite newspaper is the Times and I always buy it in - Wall Street
- The Times - nazwa własna gazety, - Wall Street- przed nazwami ulic nie wstawiamy the
9. Jane was tired at the party last night and she went to - bed early.
- the party - obie strony rozmowy wiedzą o jaką imprezę chodzi. - to bed early - w łóżku w sensie śpi lub leży na nim bez wskazania na które to łóżko
10. Has she visited any places in - Europe? Oh yes, she has been to - Denmark and the Netherlands.
- Europe, Denmark - przed nazwami kontynentów i państw nie wstawiamy przedimka, - The Netherlands - Przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą lub słowa, które wskazują na to, że państwo składa się z licznych, niezależnych 'jednostek', które razem stanowią jedność państwową - republika, związek, federacja - ang.pl

good

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.