Przedimek nieokreślony i określony – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. I have always dreamed of studying at University of California.

  2. friend of mine organised advertising campaign for Microsoft.

  3. Look over there, it's person I told you about last week.

  4. This is Mr Smith, one of my neighbours.

  5. People usually hate working at night.

  1. My nephew loves playing computer games in evening.

  2. man in grey suit is my aunt's colleague.

  3. Josh works as cook in one of restaurants in centre of London.

  4. This is strangest bird I have ever seen.

  5. I'm never late for work.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (6)

:)

kiepsko....

Thank you, ang.pl

lisek67

Mówimy o restauracjach Londynu "the restaurants of London" -jest sprecyzowany zakres odniesienia. Gdyby nie było określenia, że chodzi konkretnie o ~restauracje Londynu~, ale będziemy mówić o ~restauracjach w ogóle~ to wtedy powiemy bez przyimka.

Ale może łatwiej niektórym będzie przyswoić formułkę. W mojej książce jest napisane, że "the" występuje zawsze w takiej konstrukcji:

the + rzeczownik pospolity + of + imię własne
=the restaurants of London

Mówimy o konkretnej restauracji, w której pracuje Josh- ad informacja jasna z kontekstu o czym mówimy

Dlaczego w 8 przed Restaurants(liczba mnoga) jest The???

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.