Przedimek nieokreślony i określony – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#743
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

Wstaw a/an/the tam, gdzie to konieczne. W miejscach, gdzie nie powinno być żadnego przedimka, wstaw -.

  1. I have always dreamed of studying at University of California.

  2. friend of mine organised advertising campaign for Microsoft.

  3. Look over there, it's person I told you about last week.

  4. This is Mr Smith, one of my neighbours.

  5. People usually hate working at night.

  1. My nephew loves playing computer games in evening.

  2. man in grey suit is my aunt's colleague.

  3. Josh works as cook in one of restaurants in centre of London.

  4. This is strangest bird I have ever seen.

  5. I'm never late for work.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:
0743
pobierz ćwiczenie jako PDF
Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (10)

5. People usually hate working at - night
tutaj wytłumaczone kiedy at night a kiedy at the night. w poprzednim wpisie popełniłem błąd
https://engleash.org/at-night-vs-in-the-night

1. I have always dreamed of studying at the University of California.
- Przedimek The ponieważ jest mowa o konkretnym uniwersytecie który ma swoją nazwę i jest jeden nie ma drugiego o tej samej nazwie.
2. A friend of mine organised an advertising campaign for Microsoft.
- Przedimek A przed słowem Friend ponieważ nie wiemy o jakiego przyjaciela chodzi, "mine" może zmylić lecz jest to zaimek dzierżawczy a nie przymiotnik dzierżawczy(gdzie jeśli przed rzeczownikiem pojawia się przymiotnik dzierżawczy nie wstawiamy przedimka) An przed advertising campaign ponieważ jest mowa o jakieś kampanii reklamowej nie jest sprecyzowane np na jaki temat lub w jakim celu ma być przeprowadzona ta kampania.
3. Look over there, it's the person I told you about last week.
- wstawiamy The ponieważ jest wskazanie na konkretną osobę o której była już wcześniej mowa, w tym przypadku tydzień temu.
4. This is Mr Smith, - one of my neighbours
- nie wstawiamy przedimka ponieważ rzeczownik neighbours jest w liczbie mnogiej, czyli chodzi o jakąś osobę spośród sąsiadów dokładniej nie opisaną.
5. People usually hate working at - night
- w zwrocie typu at night nie używamy przedimka
6. My nephew loves playing computer games in the evening.
- in the eneving jest to ustalony zwrot w którym używa się przedimka The, tak samo jak in the morning, in the afternoon.
7. the man in the grey suit is my aunt's colleague.
Wstawiamy dwa przedimki The, z kontekstu zdania wynika, że wiadomo jest o jakiego mężczyznę chodzi.
8. Josh works as a cook in one of the restaurants in the centre of - London.
The restaurant - przedimek the, odnosimy się do konkretnej restauracji w Londynie, The center również odnosimy się do centrum Londynu a centrum miasta jest tylko jedno Nie ma dwóch takich miejsc w mieście.
9. This is the strangest bird I have ever seen.
- the wstawiamy także przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym
10. I'm never late for - work
- Work jest słowem niepoliczalnym.

Martinez50
Dlaczego kiepsko?

Hej!
Wiem, że dawno były zadawane pytania.Brałam wiadomości z podręcznika (nie przepisywałam konkretnych przykładów zdań).

Przedimek określony 'the' występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz rzeczownikami niepoliczalnymi, w odniesieniu do konkretnego przedmiotu/osoby/zjawiska, o któtych była mowa wcześniej, Przedimek the występuje także przed:
-nazwami obiektów unikalnych, jedynych w swoim rodzaju,
-nazwami kin, teatrów, statków, hoteli itd.,
-nazwami rzek, pustyń, mórz, oceanów, łańcuchów górskich,
-nazwami państw zawierającymi słowo united lub republic oraz nazwami państw, które występują w liczbie mnogiej,
-nazwami instrumentów muzycznych,
-narodowościami,
-z wyrazami typu beach, jungle, countryside, station,
-w wyrażeniach: in the morning, in the afternoon, in the evening

Przedimek zerowy.
Przedimek nie występuje przed:
-nazwami własnymi,
-nazwami dyscyplin sportowych, kolorów, dni tygodnia, miesięcy, posiłków i napojów, świąt oraz języków (o ile nie stoi za nimi wyraz language)
UWAGA: w odniesieniu do konkretnego posiłku, koloru itd. (i tak dalej) stosujemy przedimek the.
-przedmiotami nauczania,
-nazwami państw, miast, ulic (z wyjątkiem: the High Street), placów, mostów (z wyjątkiem: the Golden Bridge), parków, dworców, szczytów górskich, wysp, jezior, kontynentów,
-przed wyrazami: bed, church, school, hospital, prison, university, college, court w odniesieniu do głownego przeznaczenia tych miejsc,
-przed określeniami środków transportu, w wyrażeniach typu: by car, by bus itd.(ale: in the car).

Jeśli chodzi o przedimek nieokreślony a/an to:
Przedimek nieokreślony a/an stosujemy tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

Przedimek nieokreślony a występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski (w wymowie)
Przedimek nieokreślony an występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się się od samogłoski (w wymowie)

Przedimek nieokreślony a/an stosujemy:
-kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy.
Gdy mówimy o danym przedmiocie/osobie po raz kolejny, stosujemy przedimek the.
-w odniesieniu do zawodów, ról i stanu cywilnego

Mam nadzieję, że pomogłam. Możecie sobie wyszukać w każdej informacji wiadomości kiedy używamy jakiego przedimka. Mam nadzieję, że dobrze wszystko zapisałam. Sorki jeśli coś jest źle.

:)

kiepsko....

Thank you, ang.pl

lisek67

Mówimy o restauracjach Londynu "the restaurants of London" -jest sprecyzowany zakres odniesienia. Gdyby nie było określenia, że chodzi konkretnie o ~restauracje Londynu~, ale będziemy mówić o ~restauracjach w ogóle~ to wtedy powiemy bez przyimka.

Ale może łatwiej niektórym będzie przyswoić formułkę. W mojej książce jest napisane, że "the" występuje zawsze w takiej konstrukcji:

the + rzeczownik pospolity + of + imię własne
=the restaurants of London

Mówimy o konkretnej restauracji, w której pracuje Josh- ad informacja jasna z kontekstu o czym mówimy

Dlaczego w 8 przed Restaurants(liczba mnoga) jest The???