Przedimek nieokreślony i określony – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Don't turn there, it's one-way street.

  2. There were lot of people at the concert.

  3. Relax! We still have hour. Let's go for short drive.

  4. I had delicious doughnut for dessert yesterday.

  5. My friend is actress and she's already been in film.

  1. There aren't many words beginning with 'x'.

  2. This is old book. It has been in the cellar for couple of years.

  3. Mike's got funny uncle who always has exciting story to tell.

  4. My older brother is MP and the younger important writer.

  5. I always wanted to be university lecturer but at the moment I'm school teacher.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim lub wszystkie Przedimki ćwiczenia

Komentarze (10)

nie jest łatwo....

W 1. dlaczego jest a one-way street? Dlatego, że wymawiane jest "łan"?

Thank you, ang.pl

Neiti

4) przed potrawami zazwyczaj nie dajemy nic ;)
6) przed literą "x" nie będzie a oraz an, ze względu na to, że wszyscy wiemy o co chodzi, a te przedimki dajemy gdy coś jest niewiadome. Przedimka the nie będzie ze względu, że nie mamy na myśli konkretnej litery "x", tylko mówimy ogólnie.
7) Przedimek a dajemy z określeniami czasu, np twice a week, once a month.

4) dlaczego nie ma nic przed "dessert"?
6) dlaczego nie ma nic przed "x"?
7) skoro mamy "couple" czyli określenie ilości, przed którym nie powinien stać przedimek, czemu powinno być "a"?

Aquena an old book - zaczyna się od samogłoski O

Dlaczego w 7 jest "an old book"? Przecież mówimy o tej konkretnej książce.

przy MP słychać na początku eM czyli mamy samogłoskę w wymowie, stąd poprzedzający przedimek an. Przy university z kolei słychać spółgłoskę j, stąd a

Dlaczego przed a lot w 2 jest "a". Napisane było, że przed określeniem ilości nie ma.

Dlaczego przed MP i universitiy lecturer powinno być "a", a nie "an"?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.