Przedimek nieokreślony i określony – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#744
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.

Wstaw a/an/the tam, gdzie to konieczne. W miejscach, gdzie nie używa się żadnego przedimka, wstaw -.

  1. Don't turn there, it's one-way street.

  2. There were lot of people at the concert.

  3. Relax! We still have hour. Let's go for short drive.

  4. I had delicious doughnut for dessert yesterday.

  5. My friend is actress and she's already been in film.

  1. There aren't many words beginning with 'x'.

  2. This is old book. It has been in the cellar for couple of years.

  3. Mike's got funny uncle who always has exciting story to tell.

  4. My older brother is MP and the younger important writer.

  5. I always wanted to be university lecturer but at the moment I'm school teacher.

Więcej ćwiczeń dla Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim:
0744
pobierz ćwiczenie jako PDF
Insert an/a/the where necessary. For zero article, insert -.
0%
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (16)

Czy w zdaniu nie ma błędu? Przed literą "x" nic nie wstawiamy.

To jest bardzo dziwne. W zdaniu pierwszym jest "Don't turn there" -a więc "tam", czyli w konkretną, wskazaną ulicę. Nie jakąś randomową. Zatem powinno być "the". tymczasem wskazana odpowiedź poprawna to "a". Wtedy to zdaniej jest bezsensowne: "Nie skręcaj tam. To (jakaś) jedokierunkowa ulica". Przecież odnosimy się do konkretnej ulicy, wiemy o jakiej ulicy mówimy.

To samo w zdaniu np. 4 i 8: miałam pysznego pączka / Mike ma zabawnego wujka. Przecież mówimy tu o "znanym nam" pączku, konkretnym, a nie jakimś randomowym. To samo z wujkiem - mowa o konkretnym wujku. Zgodnie z wyjaśnieniem na początku rozdziału to zdanie z "a" brzmi Mike ma jakiegoś zabawnego wujka. Totalnie bez sensu... :(

@bonik dzięki za superw wyjaśnienia.

@blondie090: Anikaz-k i bonik dobrze wyjaśniły zasadę. Chodzi o wymowę, i przykład 9. nie jest wyjątkiem - słychać tu na początku samogłoskę

9 em to nie samogłoska, to po prostu wyjątek

1. Don't turn there, it's a one-way street
-wstawiamy przedimek, w zdaniu jest mowa o jakiejś jedno kierunkowej ulicy a nie o konkretnej ulicy.
2. There were a lot of people at the concert.
-Przedimek odnosi się do rzeczownika "ludzie - people" i jest to rzeczownik policzalny. Było dużo ludzi ale nie wiemy konkretnie jakich i dlatego wstawiamy przedimek "a"
3. Relax! We still have an hour. Let's go for a short drive
- przedimek an hour - godzina jest policzalna, a short drive - na jakąś krótką przejażdżkę.
4. I had a delicious doughnut for - dessert yesterday
- przedimek w pierwszym zdaniu ponieważ jest mowa o jakimś pączku nie sprecyzowane. w drugim zdaniu bez przedimka ponieważ przed nazwami posiłków nie wstawiamy przedimka
5 My friend is an actress and she's already been in a film.
- przedimek an actress ponieważ nie jest sprecyzowany jakim jest tym aktorem, w drugim przypadku jest mowa o jakimś filmie nie sprecyzowanym np tytułem filmu
6. There aren't many words beginning with - 'x'
- nie wstawiamy przedimka ponieważ w tym przypadku X występuję w liczbie mnogiej na mnogość również wskazuje wyraz words - wyrazy.To zdanie można przetłumaczyć "Nie ma dużo wyrazów zaczynających się na iksy" nie wstawiamy The ponieważ nie mówimy konkretnie o danych literach X tylko o jakiś literach
7. This is an old book. It has been in the cellar for a couple of years.
- An old book - słowo old w wymowie zaczyna się od samogłoski o dlatego przedimek AN. In the celler "in the" jest stałym zwrotem
8. Mike's got a funny uncle who always has an exciting story to tell
przedimek A przy wujku ponieważ mówimy o jakimś wujku a nie o konkretnym. An exciting sotry - exciting w wymowie zaczyna się na samogłoskę dlatego AN, oraz przedimek dlatego, że mówimy o jakiś historyjkach bez konkretów o jakich jest mowa.
9. My older brother is an MP and the younger a an important writer.
- w obu przypadkach AN ponieważ MP czytane jako Empi oraz important w wymowie zaczyna się od samogłoski i. dlatego w obu przypadkach AN.
10. I always wanted to be a university lecturer but at the moment I'm a school teacher
przedimek a w pierwszym przypadku bo nie jest powiedziane np z jakiego przedmiotu miałby być wykładowcą, po prostu chciał być jakimś wykładowcą. w drugim przypadku przedimek A - ponieważ jest jakimś nauczycielem, nie jest dokładniej opisane.

nie jest łatwo....

W 1. dlaczego jest a one-way street? Dlatego, że wymawiane jest "łan"?

Thank you, ang.pl

Neiti

4) przed potrawami zazwyczaj nie dajemy nic ;)
6) przed literą "x" nie będzie a oraz an, ze względu na to, że wszyscy wiemy o co chodzi, a te przedimki dajemy gdy coś jest niewiadome. Przedimka the nie będzie ze względu, że nie mamy na myśli konkretnej litery "x", tylko mówimy ogólnie.
7) Przedimek a dajemy z określeniami czasu, np twice a week, once a month.

4) dlaczego nie ma nic przed "dessert"?
6) dlaczego nie ma nic przed "x"?
7) skoro mamy "couple" czyli określenie ilości, przed którym nie powinien stać przedimek, czemu powinno być "a"?

Aquena an old book - zaczyna się od samogłoski O

Dlaczego w 7 jest "an old book"? Przecież mówimy o tej konkretnej książce.

przy MP słychać na początku eM czyli mamy samogłoskę w wymowie, stąd poprzedzający przedimek an. Przy university z kolei słychać spółgłoskę j, stąd a

Dlaczego przed a lot w 2 jest "a". Napisane było, że przed określeniem ilości nie ma.

Dlaczego przed MP i universitiy lecturer powinno być "a", a nie "an"?