Ćwiczenia online - Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Insert an/a/the/- where necessary.
poziom ćwiczenia: 0

Opis gramatyki: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

  1. Vistula is longest river in Poland.

  2. Who is it? It's friend of mine.

  3. moon is so big tonight, don't you think?

  4. I was at Black Sea during my last holiday.

  5. Let's all meet at eleven.

  6. This is my brother. He's doctor.

  7. I should go to school. My son's teacher wants to see me.

  8. I go to cinema three times week.

  9. National Museum is open at 8.00 a.m.

  10. I'm going to visit White House.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: