Slang angielski

5651-5700 z 5811

skończyć coś, zakończyć coś, doprowadzić coś do końca

I think that this wraps our meeting. - Myślę, że to kończy nasze spotkanie., We have to wrap this work up before noon. - Musimy zakończyć tę robotę przed południem.

wrak, cień, ruina (rzecz, człowiek)

Jack looks like a wreck. - Janek wygląda jak wrak., This computer is a wreck. - Ten komputer to ruina.

1. (nowy/ ciekawy) pomysł, (nowe/ ciekawe) rozwiązanie, (nowe/ świeże) spojrzenie, (świeże/ ciekawe) podejście

What we really need is some sort of wrinkle. - Jakiś świeży pomysł jest tym czego potrzebujemy.

2. (drobny/ mały) kłopot/ problem/ przeszkoda

Well, there are still some wrinkles, but we're gonna be ready by tomorrow. - No cóż, są ciągle jeszcze drobne problemy, ale będziemy gotowi do jutra.

rozrusznik

I have to get a new wrinkle-rod. - Muszę kupić nowy rozrusznik.

niesłuszny, niewłaściwy, zły, niedobry, błędny; (konstrukcja czasownikowa: nie mieć racji, mylić się)

You're wrongo, man. - Mylisz się facet.

slumsy, dzielnica slumsów/ biedoty, podupadła dzielnica; dzielnica robotnicza

You have to get a job, unless you wanna end up on a wrong side of the tracks. - Musisz znaleźć robotę, chyba że chcesz skończyć w slumsach.

martwy, zimny, sztywny, nieżywy

Your pal is already X'd out. Do you wanna join him? - Twój kumpel jest już sztywny. Chcesz do niego dołączyć?, I like you and that's why I'm not gonna put you to bed with a shovel this time. But if you squeal to the cops once more you'll be X'd out. - Lubię cię i dlatego nie poślę cię tym razem pod trawnik. Ale jeśli jeszcze raz dasz cynk glinom, to będziesz martwy., When they found him in the park he was X'd out. - Kiedy znaleźli go w parku, był sztywny.

To (właśnie) tu(taj)., To jest to miejsce.

We are here. X marks the spot. - Jesteśmy na miejscu. To właśnie tutaj.

wykreślić kogoś/ coś, skreślić kogoś/ coś (np. z listy)

We have to X something out. This list is too long. - Musimy coś wykreślić. Ta lista jest za długa.

zapnij rozporek/ pod szyją, zamknij wrota/ pod szyją, masz rozpięte pod szyją/ wrota/ rozporek, Uważaj bo ptaszek ci wyfrunie/ ucieknie.

Hey, man. XYZ. - Hej, facet. Uważaj, bo ci ptaszek wyfrunie.

(= you) ty, wy

What do ya want? - Czego chcesz?

1. ciołek, głupol, głupek, cymbał, baran, idiota, kapuściana głowa, półgłówek, debil, tuman, pustak, gamoń

That's just a lot of bologna. Do you think I'm a yack? - To jest po prostu kupa bzdur. Czy ty myślisz, że jestem idiotę?, One more time and I'm gonna fire this yack! - Jeszcze raz i wywalę tego idiotę!

2. pieprzenie (o niczym), (pusta) gadanina/ paplanina

I have no time for this yuk. - Nie mam czasu na taką pustę gadaninę.

pogawędka, plotki, pogaduszki

Cut this yackety-yak! There's work to be done. - Skończcie te pogaduszki! Jest robota do zrobienia.

prostak bez wychowania/ bez ogłady, cham bez wychowania/ ogłady

Tell that yahoo to behave properly. - Powiedz temu chamowi bez wychowania, żeby zachowywał się odpowiednio.

1. gadać, razmawiać; nawijać ,ględzić

I wanna yak with you about it. - Chcę z tobą o tym porozmawiać.

2. rozmowa; pogawędka

Time out! This is supposed to be a yak, not a speech! - Daj mi dojść do głosu! To ma być rozmowa a nie przemowa!

3. dowcip, kawał, żart

All steamy yaks are verboten here. - Wszystkie świńskie dowcipy są zakazane tutaj.

4. kupa śmiechu, eksplozja śmiechu (z dobrego dowcipu)

That joke caused a real yack. - Tamten dowcip wywołał prawdziwą eksplozję śmiechu.

gadać bez przerwy/ jak nakręcony, nawijać bezustannie/ bez ustanku, dziamgać bezustannie/ bez ustanku, kręcić ozorem bez przerwy, mleć ozorem bez przerwy

Why don't you stop yakking it up and let me say something! - Dlaczego nie przestaniesz mleć ozorem bez przerwy i nie pozwolisz mi powiedzieć czegoś!

gadatliwy, rozmowny

My mother in law is really yakky. - Moja teściowa jest naprawdę gadatliwa.

1. dręczyć kogoś, gnębić kogoś, załazić komuś za skórę, deptać komuś po odciskach, dokuczać komuś

My new boss keeps yanking me. I guess I have to find myself a new job. - Mój nowy szef załazi mi za skórę. Wydaje mi się, że muszę znaleźć sobie nową robotę.

2. jankes (amerykanin, szczególnie z północy); jankes (żołnierz amerykański)

We don't want any yanks in our country! - Nie chcemy żadnych jankesów w naszym kraju.

aresztowany, zapuszkowany, za kratkami

I didn't do it. I was yanked that day. - Nie zrobiłem tego. Tamtego dnia byłem zapuszkowany.

dręczyć kogoś, gnębić kogoś, załazić komuś za skórę, deptać komuś po odciskach, dokuczać komuś; dawać komuś wycisk, dawać komuś popalić

My new boss keeps yanking me around. I guess I have to find myself a new job. - Mój nowy szef daje mi wycisk. Wydaje mi się, że muszę znaleźć sobie nową robotę.

1. gęba, japa, jadaczka

Take it out of your yap! Now! - Wyjmij to z gęby! Ale już!

2. plotkować; dziamgać, nawijać, jazgotać, gadać, szczekać, kręcić ozorem

Why don't you stop yapping! - Dlaczego nie przestaniesz dziamgać!, I don't want your mother to come here and yap all day long. It drives me crazy. - Nie życzę sobie, żeby twoja matka przychodziła tutaj i kręciła ozorem calutki dzień. To doprowadza mnie do szału.

3. bzdury, ciemnota, pierdoły, brednie, androny, bajdy, banialuki

That's just a lot of yap. Do you really think I'm gonna believe it? - To jest po prostu kupa bzdur. Czy ty naprawdę myślisz, że w to uwierzę?

4. puścić pawia, rzucić pawia, porzygać się, rzygać (zwymiotować)

Let's get out of here. Somebody yapped behind that tree. - Chodźmy stąd. Ktoś rzucił pawia za tamtym drzewem., Yesterday, I've got so glazed over I had to yap. - Tak się wczoraj zaprawiłem, że musiałem zwymiotować., Don't do this here! If you wanna yap go to the head. - Nie rób tego tutaj! Jeśli chcesz rzucić pawia, idź do łazienki.

5. frajer, naiwniak, ofiara, cel (np. przestępstwa/ oszustwa)

Where are these yaps coming from? - Skąd się biorą ci frajerzy?, Her husband is a real yap. - Jej mąż jest prawdziwym naiwniakiem., We don't need a yap like you in our company. - Nie potrzebujemy takiego naiwniaka jak ty w naszej firmie., Let's sucker that yap. - Orżnijmy tego naiwniaka., Tell this yap to bring over a lefthanded monkey wrench. - Powiedz temu naiwniakowi, żeby mi przyniósł przyszczypkę od burgulatora., That yap told cops everything he knew. - Ten naiwniak powiedział glinom wszystko co wiedział., My brother is a real yap. He got rooked yesterday. - Mój brat jest prawdziwym frajerem. Został wczoraj okantowany.

stówa, setka, studolarówka (banknot studolarowy)

You owe me a yard, man. I want it back. - Wisisz mi stówę, facet. Chcę ją z powrotem.

1. skazany, skazaniec, więzień

Stirs are crowded with yardbirds these days. - W dzisiejszych czasach więzienia zapełnione są skazańcami.

2. oferma; kot (określenia dotyczą rekrutów w wojsku)

Just tell me, what am I gonna do with these yardbirds? - Powiedz mi tylko, co ja zrobię z tymi kotami?

obrzydliwiec, wstręciuch, paskuda

He is a real yard dog and he stinks like a woodpussy. - On jest prawdziwym obrzydliwcem i śmierdzi jak skunks.

nudy (na pudy), gniot, dziadostwo (dot. kiepskiego i co za tym idzie nudnego filmu, książki, sztuki, koncertu itp. tak nudnego, że chce się ziewać)

That movie you told me so much about was a real yawner. - Tamten film, o którym mi tyle opowiadałeś, to były prawdziwe nudy na pudy.

(o) taki duży/ wielki/ długi/ wysoki (mówione przy pokazywaniu wielkości czegoś)

That fish was yea big. - Tamta ryba była taka duża.

(= yes) tak

Yeah. That'll do. - Tak. To wystarczy.

piwosz

Just look at the belly of that yeaster. - Popatrz no tylko na brzuszysko tego piwosza.

Br!, Paskudztwo!, Uh! (mówione z obrzydzeniem)

Yech! It's disgusting! - Uh! To obrzydliwe!

1. włóczęga, bezdomny, ulicznik, tramp, łazęga

Some people say that they should expel yeggs from public parks. - Niektórzy ludzie mówią, że powinno się wyrzucić włóczęgów z publicznych parków., One more deal like that last one and I'm gonna join yeggs. - Jeszcze jeden interes jak ten ostatni i dołączę do bezdomnych.

2. złodziej; kasiarz

They caught that yegg artist at last. - Nareszcie złapali tego złodzieja.

3. obrzydliwiec, wstręciuch, śmierdziel

He is a real yegg and he stinks like a woodpussy. - On jest prawdziwym obrzydliwcem i śmierdzi jak skunks.

1. drzeć się/ japę, rozewrzeć się, wrzeszczeć, wydzierać się/ japę

Shut up! Why do you yell your head off? - Zamknij się! Czego się drzesz?

2. narzekać, użalać się (nad sobą), skarżyć się, psioczyć, biadać (na swój los), lamentować, jęczeć, biadolić, utyskiwać, podnosić lament , stękać

Oh shut up! You have no reason to yell your guts out. - Oh zamknij się! Nie masz czego narzekać.

bojaźliwy, lękliwy, strachliwy, tchórzliwy, tchórzem podszyty

Do it! Don't be yellow! - Zrób to! Nie bądź tchórzem podszyty!

tchórz

Jack is a yellow-belly, believe me. - Janek jest tchórzem, uwierz mi.

bojaźliwość, lękliwość, tchórzostwo, tchórzliwość; (konstr. czasownikowa: być tchórzem, trząść portkami, robić w gacie ze strachu, być bojaźliwym)patrz przykłady

Jack has a yellow streak down his back. - Janek jest tchórzem., Be a man! Get rid of that yellow streak! - Badź mężczyzną! Przestań trząść portkami!, This yellow streak down your back isn't very helpful, is it? - Ta twoja bojaźliwość nie jest zbyt pomocna, nieprawdaż?

sygnał, syrena (np.: policyjna)

Turn on the yelper and let's roll. - Włącz syrenę i jedziemy.

oszukać kogoś, nabrać kogoś, zrobić kogoś w konia, wpuścić kogoś w maliny, wykiwać kogoś, wykołować kogoś, naciągnąć kogoś, okantować kogoś, wyrolować kogoś, zrobić kogoś w trąbę, orżnąć kogoś, wymanewrować kogoś, wystawić kogoś do wiatru, ocyganić kogoś, okpić kogoś, oszwabić kogoś, wystrychnąć kogoś na dudka, wyprowadzić kogoś w pole, nabić kogoś w butelkę, podejść kogoś

My boss is a noid. He thinks that everybody tries to yench him. - Mój szef jest paranoikiem. Myśli, że wszyscy starają się go oszukać.

5651-5700 z 5811
Komentarze (12)

Czy jest szansa żeby to było dostępne jako pdf? :) dziękuję

Insorgi. Pija er cortello. Co to niby znaczy?

Witam. Chciałbym przetłumaczyć to zdanie, jednak za Chiny nie potrafię. Jeśli ktoś byłby chętny pomóc, to z góry dziękuję

meathead oryginalnie znaczył głupiec (z amerykańskiej komedii telewizyjnej "All in the Family" w latach 70. Patriarch rodziny Archie Bunker często nazywał swojego żęcia (z polskiego pochodzenia) "meathead" .
Slang zawsze zmieni się i sporo słów tutaj jest "po terminie". Dobrze byłoby oznaczyć, które jeszcze używane, które popularne w lat 70 itp...

Niestety, trzeba uważnie analizować slang tutaj przedstawiony, ponieważ większości z tego żaden anglik już nie użyje jak np "banana oil". Pytałam Anglików w pracy, nikt o tym nie słyszał i mnóstwa innych. Większość jest również mocno przestarzala i można sobie zwyczajnie narobić obciachu. Najlepiej konsultować z nastolatkami chodzacymi do angielskich szkół, jak moja 16 letnia siostrzeńca od 4 roku życia. Muszę przyznać, że miała niezły ubaw, kiedy pokazałam jej tę stronę

Super sprawa, tez bym sie przychylił do tego aby podzielic wyrażenia na popularne i mniej popularne.

Po prostu super, jedynie czego brakuje moim zdaniem to podział na popularne i rzadko używane

fajne to słownictwo, na pewno przynajmniej częściowo bardziej przydatne niż to które próbują nam w szkole wpajać do głowy a i tak się tych słówek więcej  w większości nie wykorzysta, no ale nasza szkoła właśnie tak języków uczy

meathead - tutaj przetłumaczono jako debil, prostak; Mi znajoma opowiadała, że w Wielkiej Brytanii nazywa się tam tak zwanych "koksów" z siłowni :)

Gotta, gonna itp., tych wyrażeń używa się tylko w języku potocznym. Są one skróconymi wersjami od going to, going to do smth itd., oznaczają one coś w stylu "zrobię se", "pójdę se" itd

co znaczy gotta gonna itp nwm gdzie znależć tego typu słowa

Kocham

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: