Dni tygodnia po angielsku

From Monday blues to Sunday best, czyli czego nie wiecie o dniach tygodnia

Nawet gdybyśmy nie chcieli, przynajmniej ogólne rozeznanie w tym, jak zorganizowany jest czas, jest konieczne do normalnego funkcjonowania. Dobrze nie mylić dni tygodnia, kiedy np. ważny egzamin wypada w środę, spotkanie z koleżanką w czwartek, a na zbiórkę przed wyjazdem w góry mamy stawić się w sobotę. Czy muszę tłumaczyć, że nie przesadzam? Pamiętam, kiedy czekałam na włoską koleżankę w kawiarni dzień przed umówionym spotkaniem, bo, mimo dość dobrej znajomości języka, pomyliłam czwartek z piątkiem...

Mamy ściągę dla tych z Was, którzy są na początku przygody z językiem angielskim, a także dla tych, którym nadal zdarza się długo zastanawiać (licząc po kolei od poniedziałku), gdy odpowiadają na pytanie:

Jaki dziś dzień tygodnia?
What day is it?
What day is it today?
What day of the week is it today?
Can you tell me what day of the week it is today?

dni tygodnia po angielsku + wymowa

Zobaczcie, jakie to proste. W języku angielskim w nazwie każdego dnia tygodnia jest ta sama końcówka: day, czyli dzień. Nowością jest zapis, który wymaga dużej litery na początku dnia tygodnia, czyli piszemy np. Monday (poniedziałek), nie monday.
Posłuchajcie najpierw wszystkich dni tygodnia, a potem możecie wrócić do tych, których wymowa jest dla Was trudniejsza.

posłuchaj wymowy wszystkich dni
Monday poniedziałek
Tuesday wtorek
Wednesday środa
Thursday czwartek
Friday piątek
Saturday sobota
Sunday niedziela

Kilka przykładów użycia dni tygodnia w zdaniach:

My favourite day of the week is Sunday. Moim ulubionym dniem tygodnia jest niedziela.
Is it Tuesday today? Czy dzisiaj jest wtorek?
Thursday is my lucky day. Czwartek to moj szczęśliwy dzień.
Is it Tuesday or Wednesday today? Dzisiaj jest wtorek czy środa?
Which day of the week is it today? Saturday or Sunday? Który dzień tygodnia dziś? Sobota czy niedziela?

REKLAMA

Oczywiście, można też użyć liczby mnogiej:

I hate Mondays! Nienawidzę poniedziałków!
Why are Saturdays always so short!? Dlaczego soboty są zawsze takie krótkie!?

Nazwy dni tygodnia oraz wiele innych ciekawych kategorii znajdziecie też w naszym słowniku tematycznym.

dni tygodnia — przyimki

Spójrzmy teraz na przyimki, których używamy z dniami tygodnia w odpowiedzi na pytanie kiedy:

on Monday w poniedziałek
on Tuesday we wtorek
on Wednesday w środę
on Thursday w czwartek
on Friday w piątek
on Saturday w sobotę
on Sunday w niedzielę

Kilka przykładów:

Are you free on Saturday? Jesteś wolna w sobotę?
What are you doing on Sunday? Co robisz w niedzielę?
See you on Tuesday! Do zobaczenia we wtorek!
I met Jake on Wednesday. W środę spotkałam Jake'a.
It's my birthday on Thursday. W czwartek mam urodziny.
I'm seeing Lucy on Monday. W poniedziałek będę się widzieć z Lucy.

REKLAMA

Ten sam przyimek będzie miał zastosowanie, gdy wskażemy porę dnia, np:

on Monday morning w poniedziałek rano
on Wednesday afternoon w środę po południu
on Thursday evening w czwartek wieczorem
on Saturday night w sobotni wieczór/w sobotnią noc

dni tygodnia — zeszły, ten, przyszły, najbliższy

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, jak mówi się po angielsku o dniach, które były, trwają lub dopiero mają nastąpić, np. w tę środę, w zeszły czwartek, w przyszłą niedzielę itd. Jak to wygląda po angielsku? Podstawowe określenia to:

last zeszły, miniony
this ten
next najbliższy, przyszły

Przy czym, w przypadku dni tygodnia, this Tuesday = next Tuesday, bo oba określenia odnoszą się do najbliższego wtorku. Wtorek, który trwa, to po prostu today, czyli dziś.

last Tuesday (w) zeszły wtorek
last Wednesday zeszła środa; w zeszłą środę
last Friday (w) zeszły piątek
last Sunday zeszła niedziela; w zeszłą niedzielę
this Tuesday
next Tuesday
(w) przyszły/najbliższy wtorek
this Wednesday
next Wednesday
przyszła/najbliższa środa; w przyszłą/najbliższą środę
this Friday
next Friday
(w) przyszły/najbliższy piątek
this Sunday
next Sunday
przyszła/najbliższa niedziela; w przyszłą/najbliższą niedzielę

W mowie codziennej on, last, this, next z dniami tygodnia są często pomijane, np:

I'll see you (this/on/next) Sunday. Zobaczymy się w niedzielę.
I met him (last/on) Monday. Spotkałem go w poniedziałek.
What are you doing (this/on/next) Friday? Co robisz w piątek?

Kiedy mówimy o powtarzalności jakiegoś wydrzenia, przed dniem tygodnia użyjemy every:

We go to the cinema every Saturday. W każdą sobotę chodzimy do kina.
My sister calls me every Monday. Moja siostra dzwoni do mnie w każdy poniedziałek.
I have English lessons every Friday. W każdy piątek mam lekcje angielskiego.

REKLAMA

dni tygodnia po angielsku — skróty

Dość często dni tygodnia zapisywane są skrótami, np. na wyświetlaczu telefonu, w kalendarzach, ogłoszeniach itp.

pełna nazwa skrót
Monday Mon; Mo.
Tuesday Tues.; Tu.; Tue.
Wednesday Wed.; We.
Thursday Thurs.; Th.; Thu.; Thur.
Friday Fri.; Fr.
Saturday Sat.; Sa.
Sunday Sun.; Su.

dni tygodnia w dialogu

Spójrzcie, jak wykorzystać nazwy dni tygodnia w prostym dialogu.

posłuchaj dialogu
Ben: Would you fancy meeting for coffee sometime this week? Miałabyś ochotę spotkać się na kawę w tym tygodniu?
Alice: I'd love to. What day works for you? Bardzo chętnie. Jaki dzień ci pasuje?
Ben: Are you free on Wednesday? Jesteś wolna w środę?
Alice: Wednesday's a bit tricky for me. I have an evening class. What about Thursday? Środa jest dla mnie trochę trudna. Mam wieczorem zajęcia. Może czwartek?
Ben: I'm afraid I’m tied up with work meetings all day. Friday evening then? Niestety przez cały dzień jestem uwiązany na spotkaniach.  No to piątek wieczorem?
Alice: Well, I've already made arrangements for Friday. How does the weekend sound? How about Sunday? Na piątek już jestem umówiona. Jak wygląda weekend? Co powiesz na niedzielę?
Ben: Sunday's not the best choice as I need to finish some work for Monday. But I'm free on Saturday. Niedziela nie jest najlepszym wyborem, bo muszę dokończyć pracę na poniedziałek. Ale jestem wolny w sobotę.
Alice: Saturday it is then. What time? W takim razie sobota. O której godzinie?
Ben: Some time in the afternoon I guess. 4 p.m. at Lorenzo's? Sądzę, że jakoś po południu. O czwartej w U Lorenza?
Alice: Perfect! See you on Saturday then. Idealnie! W takim razie do zobaczenia w sobotę.

REKLAMA

dni tygodnia w angielskich idiomach, powiedzeniach, przysłowiach

Które dni tygodnia występują w przysłowiach i innych wyrażeniach w języku angielskim? Sprawdźmy.

blue Monday Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku (trzeci poniedziałek stycznia)
Monday-morning feeling poniedziałkowa depresja, poniedziałkowe przygnębienie
Monday blues syndrom poniedziałku (poweekendowy stres przed nadchodzącym tygodniem)
Monday-morning quarterback (AmE) mądry poniewczasie, mądry po szkodzie
throwback Thursday wspomnieniowy czwartek (zwyczaj wrzucania na portale społecznościowe swoich zdjęć z
przeszłości w czwartki)
when two Fridays come together;
when two Sundays come together
na święty nigdy
black Friday Czarny Piątek — dzień po Dniu Dziękczynienia w USA, kiedy sklepy oferują duże zniżki. Nazwa pochodzi od koloru tuszu, którym zapisywane są zyski (czarny oznacza zysk, czerwony stratę).
man Friday asystent biurowy, czyjaś prawa ręka
girl Friday asystentka biurowa, czyjaś prawa ręka
dress-down Friday;
casual Friday
piątek bez krawata
TGIF;
Thank God It's Friday
dzięki bogu już piątek

Na koniec przykładowe zdania, jak można użyć tych zwrotów w kontekście:

Everyone warned me about the blue Monday, saying it's the most depressing day of the year, but I decided to face it with a smile. Wszyscy ostrzegali mnie przed Blue Monday, mówiąc, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, ale postanowiłem stawić mu czoła z uśmiechem.
I woke up with that unmistakable Monday-morning feeling, wishing I could stay in bed just a little longer. Obudziłam się z tym charakterystycznym poniedziałkowym uczuciem przygnębienia, marząc o tym, aby móc zostać w łóżku choć chwilę dłużej.
The Monday blues hit me hard today, making it difficult to get excited about the week ahead. Poniedziałkowa chandra solidnie mnie dziś złapała i sprawiła, że trudno było się ekscytować nadchodzącym tygodniem.
After the game, everyone turned into a Monday-morning quarterback, criticizing the players' decisions with the benefit of hindsight. Po meczu, już z perspektywy czasu, wszyscy mądrzy po szkodzie krytykowali decyzje graczy.
For throwback Thursday, I posted a photo from high school and couldn't believe how much I've changed. Z okazji wspomnieniowego czwartku opublikowałem zdjęcie ze szkoły średniej i nie mogłem uwierzyć, jak bardzo się zmieniłem.
They will finish this project on time when two Fridays come together; it's just not going to happen. Oni wyrobią się z tym projektem na święty nigdy; to się po prostu nie wydarzy.
Black Friday shopping can be chaotic, but the deals are too good to pass up. Zakupy w Czarny Piątek mogą być chaotyczne, ale oferty są zbyt dobre, aby je przegapić.
He's become my man Friday, always there to support me with whatever I need at work. Stał się moją prawą ręką w pracy, zawsze gotowy wspierać mnie we wszystkim, czego potrzebuję.
She's not just my assistant; she's my girl Friday, indispensable to everything I do. Nie jest tylko moją asystentką; jest moją prawą ręką, niezastąpioną we wszystkim, co robię.
Every dress-down Friday, the office feels a bit more relaxed and a lot more colorful. W każdy piątek bez krawata w pracy jest nieco bardziej zrelaksowana atmosfera i biuro jest o wiele bardziej kolorowe.
TGIF! This week has been so long I thought it would never end. Dzięki bogu już piątek! Ten tydzień był tak długi, że myślałem, że się nigdy nie skończy.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę