Jak po angielsku mówić o rozwodach

And they lived happily ever after... Albo i nie.

Prawdopodobnie większość par, które zawierają związek małżeński, wierzy, że składana przysięga jest na zawsze. Któż przecież nie chciałby dostać kosztownego prezentu z okazji diametowych godów? Jednak życie układa się różnie i czasem przychodzi taki moment, że w mniej lub bardziej polubowny sposób, z różnych przyczyn, para decyduje się na rozstanie. W przypadku małżeństwa formalne rozstanie to rozwód.

divorce

divorcedivorce

rozwód

divorced

divorceddivorced

rozwiedziony

divorce

divorcedivorce

rozwieść (się)

Spójrzcie na przykładowe zdania z różnymi formami i wyrażeniami wokół słowa divorce:

divorce rozwód
Divorce is hardly ever an easy decision.
file for divorce wnieść sprawę o rozwód
I was five years old when my parents filed for divorce.
divorce (somebody) rozwieść się (z kimś)
Mike wants to divorce Jane, but I don't know the details.
get divorced (from somebody) rozwieść się (z kimś)
He got divorced from his neurotic wife after two years of a stormy marriage.
get a divorce rozwieść się, dostać rozwód
Is it difficult to get a divorce in Poland?
end in divorce zakończyć się rozwodem
Their seemingly happy marriage ended in divorce after just five years.
divorcé rozwodnik
Do you think you could marry a divorcé?
divorcée rozwódka
Lena is a divorcée. Her ex-husband cheated on her for years.

Spośród powodów wniesienia sprawy o rozwód i uzyskania rozwodu wymieńmy chociażby takie:

incompatibility niezgodność charakterów
adultery zdrada małżeńska, cudzołóstwo
criminal conviction skazanie w sprawie karnej
abandonment porzucenie, opuszczenie
mental illness choroba psychiczna
domestic violence
(eg. battery)
przemoc domowa
(np. pobicie)

Spójrzcie jeszcze na kilka wyrażeń, które przydadzą się do mówienia, że w związku dzieje się źle.

cheat on somebody oszukiwać kogoś, zdradzać kogoś
My neighbours divorced last year. He'd been cheating on her for years.
drift apart oddalać się od siebie
Fiona and Francesco don't enjoy spending time together as much as they used to. They seem to have drifted apart.
break up (with somebody)
split up
zerwać (z kimś)
I'm thinking of breaking up with Derek. I'm fed up with his lies.
finish with somebody
be done with somebody
skończyć z kimś, zakończyć relację, znajomość
You'd better finish with her before she finishes with you.

angielskie słownictwo — rozwód w języku prawniczym

Rozwód można otrzymać z orzeczeniem o winie jednej ze stron lub bez orzekania o winie. W tym drugim przypadku, bardziej prawdopodobne jest pozostanie w przyjacielskiej relacji, albo przynajmniej utrzymanie jakichkolwiek kontaktów, które mogą nawet być konieczne ze względu na wspólne sprawowanie opieki nad dziećmi.

fault divorce rozwód z orzeczeniem o winie
no-fault divorce rozwód bez orzekania o winie

Oto kilka innych słów i wyrażeń w ramach skromnego słownika terminów prawniczych związanych z tematem:

plaintiff powód, powódka, strona pozywająca
respondent pozwany
divorce court sąd orzekający w sprawach rozwodowych
divorce settlement ugoda rozwodowa (finansowa)
decree nisi wyrok tymczasowy w sprawie rozwodowej
decree absolute prawomocny wyrok rozwodowy
alimony alimenty dla ex-małżonka/-i
maintenace (BrE);
child support
alimenty na dziecko
custody opieka nad dzieckiem/dziećmi
sole custody wyłączna opieka nad dzieckiem/dziećmi (tylko jedno z rodziców dostaje opiekę nad dzieckiem/dziećmi)
split custody podzielona opieka nad dziećmi (każde z rodziców dostaje opiekę nad co najmniej jednym z dzieci)
shared parenting/custody wspólna opieka na dzieckiem/dziećmi
third-party custody opieka osób trzecich (w sytuacji, gdy rodzice biologiczni zrzekają się prawa do opieki lub nie są zdolni do sprawowania opieki)

Dla uzupełnienia zajrzyjcie do jednego z naszych wcześniejszych artykułów, w którym próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie Jak po angielsku mówić o tym, że coś się kończy.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę