Jak po angielsku mówić o narodzinach

Date of birth, czyli jak to się wszystko zaczyna

Nieco starsze osoby spośród naszych fanów i fanek pamiętają być może komedię romantyczną Four weddings and a Funeral (po polsku Cztery wesela i pogrzeb) w reżyserii Mike'a Newella, z Hugh Grantem i Andie MacDowell w rolach głównych. Powiedzmy, że tytuł ten był dla nas bezpośrednią inspiracją do opracowania kilku artykułów, w których skupiliśmy się na tematyce wokół tzw. przełomowych momentów w życiu. Listę kamieni milowych (milestones) dałoby się uzupełnić o zdobycie dyplomu uczelni wyższej, zakup domu, posadzenie drzewa... W tym miejscu puszczam do Was oko, bo te mityczne wyznaczniki dojrzałości i sukcesu życiowego, to po prostu społeczne oczekiwania, którym — czasami wbrew sobie i nie zawsze skutecznie — próbujemy sprostać.

Czy wolelibyśmy, aby życie toczyło się własnym torem, bez oczekiwań i cezur, czy też pokonanie kolejnych życiowych etapów jest dla nas istotne, wszyscy mamy coś, co nas łączy: fakt narodzin i — sad but true — śmierci. Ciekawe, jaki odsetek zadowolonych z życia i spełnionych mieszkańców naszej planety ma na koncie tylko te dwa „momenty przełomowe”, między którymi nie było ani przynoszącej fanfary pracy, ani bijących po oczach dóbr materialnych? Ale na pewno są też osoby, dla których te wymienione arbitralne symbole życiowego powodzenia to właśnie sprawa życia i śmierci.

Zatem przyjrzyjmy się po kolei narodzinom, ślubom, rozwodom i śmierci. Czy już potraficie sprawnie wypowiadać się na te tematy w języku angielskim? Sprawdźcie.

urodzić się — to be born

be born

be bornbe born

urodzić się

Podczas gdy język polski faktowi narodzin daje posmak sprawczości (urodziłem się, urodziłam się, itd.), odbierając w pewnym sensie kobietom należne im za cały trud porodu fanfary, język angielski poprzez stronę bierną podkreśla, że przy narodzinach ktoś nam jednak pomaga:

I was born...

Czyli dosłownie: zostałem urodzony, zostałam urodzona (albo: urodzono mnie). Czyli nie ja to zrobiłem czy zrobiłam! Nie żadne się! Aby poprawnie powiedzieć po angielsku, co to się właściwie stało w sali porodowej, trzeba zatem wykonać pewien przeskok myślowy:

I was born in February 1985. Urodziłem się / Urodziłam się w lutym 1985 r.
Where were you born, Sue? Gdzie się urodziłaś, Sue?
Both my daughters were born here. Obie moje córki urodziły się tutaj.
How many children were born in Warsaw last year? Ile dzieci urodziło się w zeszłym roku w Warszawie?

Warto w tym miejscu wspomnieć dwa ważne terminy, które najczęściej mamy okazję widzieć w różnego typu dokumentach:

date of birth data urodzenia
place of birth miejsce urodzenia

Ale rzeczownik birth pojawia się jeszcze w innych wyrażeniach, np:

at birth (zaraz) po urodzeniu, w chwili narodzin
How much did your son weigh at birth?
by birth z urodzenia
I'm Welsh by birth.
give birth to a child urodzić dziecko
Your wife's just given birth to a healthy daughter.
birth

birthbirth

poród, narodziny

Angielskie słowo birth może też pełnić funkcję przymiotnika, np:

birth control antykoncepcja, kontrola urodzeń, zapobieganie ciąży
birth mother matka biologiczna, rodzona matka
birth certificate świadectwo urodzenia
birth rate współczynnik urodzeń

Większości z Was prawdopodobnie znane jest słowo birthday, czyli urodziny, i być może już wiecie, że po angielsku mówi się:

It's my birthday today. Mam dziś urodziny.
a nie: I have birthday today.

Tak więc I was born. Ale... skąd się wziąłem, skąd się wzięłam? Zwolennicy tradycji woleliby może, aby odpowiedź na to pytanie znalazła się w dalszej części artykułu, jak już omówimy temat ślubu (wedding), ale my chcemy po naszemu.

A zatem ciąża, czyli pregnancy!

Poniżej zestawienie kluczowego słownictwa.

słownictwo angielskie wokół ciąży

sex

sexsex

seks

pregnant

pregnantpregnant

w ciąży, ciężarna

be expecting (a baby)

be expecting (a baby)be expecting (a baby)

oczekiwać, spodziewać się dziecka

pregnancy

pregnancypregnancy

ciąża

maternity leave

maternity leavematernity leave

urlop macierzyński

have sex uprawiać seks
safe sex bezpieczny seks
condom prezerwatywa
contraceptive środek antykoncepcyjny
unprotected sex seks bez zabezpieczenia
rhythm method kalendarzykowa metoda kontroli urodzin
conceive a baby począć dziecko
conception zapłodnienie, poczęcie
get pregnant zajść w ciążę
positive pregnancy test dodatni test ciążowy
be (2,3,4... months) pregnant być w (2,3,4... miesiącu) ciąży
be expecting a baby spodziewać się dziecka, być w ciąży
expectant mother przyszła matka, kobieta w ciąży
foetus płód
antenatal test badanie prenatalne
morning sickness poranne nudności
be in labour rodzić
labour ward oddział porodowy
miscarry poronić
miscarriage poronienie
childbirth poród
Caesarian birth;
Caesarian section
poród drogą cesarskiego cięcia;
cesarskie cięcie
have a baby urodzić dziecko
post-natal depression depresja poporodowa
motherhood macierzyństwo
fatherhood ojcostwo
maternity leave urlop macierzyński
paternity leave urlop tacierzyński
breast-feed karmić piersią
bottle-feed karmić butelką

Tutaj chwilowo stawiamy kropkę. Wypatrujcie artykułów poświęconych kolejnym etapom życia.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę