Job i work: jak rozróżnić i kiedy używać

Bez pracy nie ma kołaczy, czyli solidnie się dzisiaj napracowałam

Radek obiecał sobie, że przed czterdziestką znajdzie jakąś pracę. W tym celu zapisał się na kurs doszkalający. Wkładał dużo pracy w naukę, odrabiał sumiennie prace domowe. Po kilkuset wysłanych aplikacjach i kilku rozmowach, w końcu dostał pracę.

Praca okazała się jednak bardzo wymagająca. Radek spędza w pracy dziesięć godzin i nie starcza mu już energii, żeby po pracy zająć się swoim hobby. Doszedł więc do wniosku, że pora zmienić pracę. Tym razem zdecydował się jednak na pracę na pół etatu, żeby mieć mniej pracy i czas na drobne prace, których wymaga remontowany właśnie dom.
Na szczęście regularnymi pracami domowymi zajmuje się mama.

Uff... Napracowałam się przy tym tekście, a tyle w nim powtórzeń. Muszę najwyraźniej popracować nad stylem.

Może domyślacie się, że wyróżnione przeze mnie polskie słowo praca będzie miało więcej niż jeden angielski odpowiednik? Brawo! W języku angielskim mamy do wyboru dwa słowa: work albo job. Cała trudność polega na tym, którego z nich użyć w danym kontekście.

work jako rzeczownik

work

workwork

praca

housework

houseworkhousework

prace domowe

homework

homeworkhomework

praca domowa

Angielski rzeczownik niepoliczalny work będzie dobrym wyborem, gdy mowa jest o jakiejś działalności czy też wysiłku umysłowym lub fizycznym:

have a lot of work / have little work mieć mało/dużo pracy
put a lot of work in something włożyć w coś dużo pracy

Work jest też składnikiem pracy domowej (homework), którą odrabiają uczniowie, a także prac domowych (housework), do których zaliczymy np. prasownie, gotowanie, itd. Czyli nuda, panie, nuda...

You can't go out until you've done your homework. Nie możesz wyjść, dopóki nie odrobisz pracy domowej.
Did the teacher give you any homework? Czy nauczyciel zadał wam pracę domową?
I've been feeling overwhelmed with housework recently. There just seems to be no end to cooking, ironing, cleaning... Ostatnio czuję się przytłoczona pracami domowymi. Gotowanie, prasowanie, sprzątanie wydają się nie mieć końca...
My son helps me with the housework. Mój syn pomaga mi w pracach domowych.

Work używa się też, gdy mamy na myśli czas lub miejsce pracy, powiemy zatem:

after work po pracy
before work przed pracą
at work w pracy
(go) to work (iść) do pracy (nie: go to job!)

Gdzie jeszcze znajdziemy work?

workaholic

workaholicworkaholic

pracoholik

work-to-rule

work-to-rulework-to-rule

strajk włoski

work station

work stationwork station

stanowisko pracy

rzeczownik work w idiomach, itp.

out of work

out of workout of work

bez pracy, bezrobotny

be out of work nie mieć pracy, być bezrobotnym
My neighbour's been out of work since January.
have one's work cut out (for one) czeka na kogoś trudna robota; stoi przed kimś trudne zadanie
If we're to meet the deadline, we have our work cut out for us.
in the works w przygotowaniu
A new exhibition is already in the works. It should open at the end of the month.
all work and no play (makes Jack a dull boy) Nie samą robotą/pracą człowiek żyje.
Come on, Derek, take a short break and let's go for a walk. All work and no play makes Jack a dull boy.

czasownik work

work

workwork

pracować

Oczywiście, work to również czasownik, którego główne znaczenie to pracować (job jest tylko rzeczownikiem):

Sheila works as a teacher. Sheila pracuje jako nauczycielka. (Sheila Siłaczka!)
Where do you work? Gdzie pracujesz?
How long have you been working for this company? Od jak dawna pracujesz dla tej firmy?
What are you working on at the moment? Nad czym w tej chwili pracujecie?

Czasownik work też znajdziecie w idiomach, a jakże!

idiomy z czasownikiem work

work till you drop pracować do upadłego, zarobić się
Work till you drop seems to be my boss's policy.
work like a dog harować jak wół
I'm not going to work like a dog for this guy!
work miracles/wonders czynić cuda
The right attitude can work wonders, even if everything else fails.
work a treat świetnie działać
This new cloth works a treat on the worktops.
work your fingers to the bone zaharowywać się; urabiać sobie ręce po łokcie
I need a rest. I've been working my fingers to the bone all week.

kiedy użyć rzeczownika job

job

jobjob

praca, zawód

Rzeczownik policzalny job nie oznacza miejsca. Jest rozumiany jako praca wykonywana zarobkowo, zawód:

find a job znaleźć pracę
get a job dostać pracę
a job interview rozmowa w sprawie pracy
a part-time job / a full-time job praca na pół etatu / praca na cały etat
change jobs zmienić pracę
a demanding job wymagająca praca
a temporary/permanent job praca tymczasowa/stała
job security gwarancja zatrudnienia

Job to także konkretne zadanie do wykonania:

odd jobs drobne prace domowe (np. naprawa płotu, wyczyszczenie piecyka)

job w idiomach

just the man/woman for the job właściwy człowiek do czegoś
We're currently looking for a French-speaking accountant. I think you're just the man for the job.
do/make a good/bad job of something zrobić coś dobrze/źle
I shouldn't have let Derek try to repair my laptop. He made a bad job of it.
just the job dokładnie o to chodziło (właśnie tego mi było trzeba, dokładnie tego szukałem/-am, itp.)
The dictionary my sister gave me for my birthday is just the job. I'd been looking for something like this for ages.
do the job zadziałać, nadać się (do rozwiązania problemu)
I need something to wrap Mike's gift in. This foil won't do the job, will it?
jobs for the boys kumoterstwo, kolesiostwo, faworyzowanie znajomych w przyznawaniu stanowisk
Now that he's been promoted to CEO, I'm sure there'll be jobs for the boys in the company.
job in hand aktualne zadanie do wykonania
We have very little time left, so let's concentrate on the job in hand.
give something up as a bad job dać sobie z czymś spokój; zrezygnować z czegoś, co nie wróży powodzenia
After several attempts at teaching Josh to roller-skate, Brian gave it up as a bad job.
be out of a job nie mieć pracy, być bezrobotnym
He's been out of a job for over a year now, so he's desperate to find something soon.

Jak kot Bonifacy, solidnie się dzisiaj napracowałam... Ale cóż począć – no pain, no gain.

Jeżeli dacie teraz radę przetłumaczyć na język angielski fragment, który pojawił się na początku tego tekstu, zasługujecie na pochwałę. Dobra robota! A po angielsku? Good job albo... good work! Tym razem według uznania. Którąkolwiek wersję wybierzecie do skomentowania naszego artykułu, będzie nam bardzo miło. Hatchet job w ogóle nie bierzemy pod uwagę.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę