Angielskie wyrażenia z mind

To się w głowie nie mieści, czyli mind your own business

W artykule o wyrażeniach z głową nie zmieściło się wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. I to nie dlatego, że coś mi wtedy wyleciało z głowy. Pod koniec artykułu przyznałam się do chwilowej niemocy twórczej, mówiąc, że mam pustkę w głowie. Tylko że nie użyłam tam słowa head. Dlaczego? Pora przyjrzeć się kolejnemu słowu, które z głową się kojarzy, czyli mind.

mind

mindmind

umysł, rozum

Zacznijmy od tego, że mind może być rzeczownikiem lub czasownikiem.

czasownik mind

W tej roli poznajemy mind już na dość wczesnym etapie nauki języka angielskiego. Mind jako czasownik przydaje się do pytania kogoś o pozwolenie, gdy chcemy coś zrobić, np:

Do you mind if I open the window?
Would you mind if I used your pen?

Nieco później wprowadzana jest inna wersja tego samego pytania:

Do you mind me/my sitting here?
Would you mind me/my using your phone?

Inną funkcją jest prośba do kogoś, żeby coś zrobił:

Do you mind turning on the light, please?
Would you mind closing the door, please?

Nie zrażajcie się, gdy w odpowiedzi usłyszycie:

No, not at all.

Wbrew pozorom, nie jest to odpowiedź odmowna. W powyższych sformułowaniach wykorzystano czasownik mind w znaczeniu

mind mieć coś przeciwko

Czyli dosłowne tłumaczenie tych próśb to:

Czy masz/miał(a)byś coś przeciwko, żeby(m)...?

Wyrażając zgodę, powiemy oczywiście, że nie mielibyśmy nic przeciwko.

To samo znaczenie czasownika mind przyda się do powiedzenia, że coś komuś nie przeszkadza, nie sprawia dyskomfortu, np:

I don't mind getting up early.
My husband doesn't mind having to cook from time to time.

Inne znaczenie czasownika mind to

mind zachować ostrożność, uważać na coś

Spójrzcie na przykłady w zdaniach:

Mind the step!
Mind that you don't bang your head on the glass door.
Mind the wet floor. It's rather slippery.

Mind w roli czasownika można usłyszeć w codziennych interakcjach:

Don't mind me. Nie zwracaj na mnie uwagi; Nie krępuj się moją obecnością; Nie przejmuj się mną.
I don't mind if I do. Bardzo chętnie; Nie odmówię, dziękuję. (Uprzejme przyjęcie oferty poczęstunku).
Do you mind? No wie pan/-i co? Co pan/-i robi? (Wyrażamy irytację, gdy np. ktoś usiadł na naszym miejscu, zagląda do naszej torby, itp.)
Mind how you go. Uważaj na siebie.
if you dont mind me saying (so) jeśli pozwolisz (że to powiem); jeśli mogłabym/mógłbym zauważyć
if you don't mind me asking jeśli mogę zapytać

rzeczownik mind

Jedno ze znaczeń rzeczownika mind to

umysł, rozum, intelekt

W tym znaczeniu mind pojawia się w rozmaitych kolokacjach, np:

peace of mind spokój umysłu; brak zmartwień
keep an open mind mieć otwarty umysł
presence of mind przytomność umysłu
open-minded o otwartym umyśle

Inne znaczenie rzeczownika mind to

bardzo inteligentny człowiek, wielki umysł

Idąc tym tropem, łatwo rozszyfrować poniższe wyrażenia:

great minds think alike wielkie/tęgie umysły myślą podobnie (najczęściej mówi się tak żartobliwie, gdy dwie osoby mają ten sam pomysł)
meeting of minds porozumienie, zgodna opinia

mind w idiomach, powiedzeniach, itp.

A poza tym mind znajdziecie w wielu innych idiomach, powiedzeniach, kolokacjach, itd. Część z nich wykorzystaliśmy w krótkim tekście poniżej.

Tydzień przed wyznaczoną datą ślubu Meg bez zająknienia oznajmiła, że rozmyśliła się i nie wyjdzie za Roberta. Kompletnie mnie to zszokowało. Pomyślałam, że albo jej coś odbiło, albo gra na naszych emocjach. Jak zwykle nie mogłam milczeć i powiedziałam, co o tym myślę. Robert to przecież najlepsza partia, jaka mogła się jej trafić. Meg warknęła, żebym pilnowała własnego nosa. Na końcu języka miałam jeszcze parę słów komentarza, ale pomyślałam, że chyba jednak lepiej będzie pamiętać o dobrych manierach. W końcu to szefowa, więc pozwólmy jej mieć od czasu do czasu własne zdanie.

Spójrzcie teraz na angielskie odpowiedniki wytłuszczonych fragmentów:

change one's mind rozmyślić się, zmienić zdanie
Fiona announced that she had changed her mind. Fiona ogłosiła, że zmieniła zdanie.
blow one's mind zszokować
The news blew my mind. Ta wiadomość mnie zszokowała.
lose one's mind „odbić komuś“, postradać zmysły
I thought she had lost her mind. Pomyślałam, że coś jej odbiło.
play mind games grać na emocjach, manipulować
She was playing mind games with us. Grała na naszych emocjach.
speak one's mind powiedzieć, co się myśli
I spoke my mind. Powiedziałam, co o tym myślę.
have a mind of one's own mieć własne zdanie
Let's let the boss have a mind of her own. Pozwólmy szefowej mieć własne zdanie.
mind one's own business pilnować własnego nosa
She told me to mind my own business. Kazała mi pilnować własnego nosa.
mind one's p's and q's pamiętać o dobrych manierach
I thought it would be better to mind my p's and q's. Pomyślałam, że lepiej będzie pamiętać o dobrych manierach.

Wybraliśmy jeszcze kilkanaście innych wyrażeń z mind, które podzieliliśmy na kategorie tematyczne.

podejmowanie decyzji
have half a mind to do something być prawie zdecydowanym na coś
I have half a mind to buy that second-hand Ferrari we saw the other day.
be in two minds wahać się, być niezdecydowanym
Sheila's still in two minds whether or not to accept that offer.
know one's own mind wiedzieć, czego się chce
Maria always seeks my advice but Annie is the one who knows her own mind.
put/set/turn your mind to something poświęcić czemuś uwagę i zaangażowanie, być zdeterminowanym w dążeniu do czegoś
I'm sure you can learn any foreign language you choose if you set your mind to it.
myślenie o czymś, analizowanie
be on someone's mind być w czyichś myślach; zajmować czyjeś myśli
You've been on my mind since the day I first saw you.
go over something in your mind rozmyślać nad czymś; ‚‚wałkować’’ temat
I've been going over his proposition in my mind, and I still don't understand his motives.
keep/bear someone/something in mind brać pod uwagę; pamiętać o kimś/czymś
Bear in mind that the roads are slippery at this time of year.
zmartwienia
prey on somebody’s mind dręczyć kogoś (o problemie)
Something seems to be praying on your mind. What's wrong?
be out of your mind with worry/grief odchodzić od zmysłów ze zmartwienia/smutku
Where have you been for so long?! I've been out of my mind with worry!
take/keep/get somebody’s mind off something zająć czyjeś myśli; odciągnąć czyjąć uwagę od czegoś
A spending spree should keep her mind off that guy for a while.
get a load/weight off somebody’s mind wyrzucić coś z siebie
It was such a relief to get that load off my mind!
put/set somebody's mind at rest uspokoić kogoś, rozwiać czyjeś troski
Let me lend you some money and put your mind at rest about the rent, ok?

pamięć vs niepamięć
bring/call something to mind przypominać, przywoływać
This place brings to mind many bad memories. Let's go somewhere else.
out of sight, out of mind co z oczu, to z serca
I've been away for two months and she can't even remember my name! Out of sight, out of mind, right?
slip your mind wylecieć z głowy
I'm sorry I didn't give the book back on time. It slipped my mind.
somebody’s mind goes blank w czyjejś głowie pojawia się pustka; mieć pustkę w głowie
The policeman asked for my address and my mind went blank! It was the stress, I suppose.
cast your mind back to something cofnąć się pamięcią do czegoś
Cast your mind back to your meeting after the funeral. Did anything in Jack's behaviour seem strange to you?
stick in somebody’s mind utkwić w czyjejś pamięci
Why did that particular day stick in my mind for so long?
put somebody in mind of somebody/something przypomnieć komuś o kimś/czymś
Your son puts me in mind of a boy I used to go to school with.
have a mind like a sieve mieć słabą pamięć, mięć pamięć jak sito
I completely forgot about our meeting. I'm sorry, I have a mind like a sieve.
pomysły
spring to mind przyjść komuś do głowy; przychodzić na myśl
When you think of British painters, whose name springs to mind?
cross somebody’s mind przychodzić komuś na myśl
Has it never crossed your mind that I might need your help?
między nami
read somebody's mind czytać w czyichś myślach
How was I supposed to know where you wanted to go? I can't read your mind!
poison somebody's mind sączyć jad
Diana has been acting strange lately. I'm sure Derek has been poisoning her mind against us.
give somebody a piece of your mind powiedzieć komuś, co się na jego temat myśli
Greg's bossiness is beginning to get on my nerves. Time I gave him a piece of my mind.
poczytalność vs szaleństwo
it’s all in the mind to tylko wymysły
She's not trying to get rid of you! It's all in the mind.
no one in their right mind... nikt przy zdrowych zmysłach...
No one in their right mind would accept their offer.
be of sound mind być poczytalnym/być zdrowym na umyśle
It's amazing to meet someone in their late nineties and still of sound mind.
be out of your mind oszaleć
Are you out of your mind?! You can't go climbing in these shoes!
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

A gdzie mind control?

Ojej, tyle treści w jednym artykule.

Postaw nam wirtualną kawę