Godziny po angielsku

Back in a minute, czyli podróże w czasie

Pamiętacie Białego Królika (White Rabbit) z Alicji w Krainie Czarów (Alice in Wonderland) — tego, który biegał z zegarkiem kieszonkowym i wciąż powtarzał „Oh dear! Oh dear! I shall be too late!”?

Czas płynie, czasy się zmieniają, ale punktualność nadal jest w cenie. Żyjemy w świecie dosyć zorganizowanym, w którym oczywiście wiele wydarzeń ma określony termin i chyba nikt z Was nie wyobraża sobie życia bez znajomości zegara. Przygotowaliśmy dla Was ściągę, dzięki której nauczycie się pytać o godzinę i odczytywać zegar po angielsku.

jak zapytać o godzinę po angielsku

hour

hourhour

godzina

time

timetime

czas

Odpowiednikiem polskiego słowa godzina jest w języku angielskim hour. Jednak gdy pytamy o to, która jest godzina, posługujemy się rzeczownikiem time:

What's the time?
What time is it?
Która jest godzina?

Można też usłyszeć:

Have you got the time?

W wersji bardziej uprzejmej, w nieco rozbudowanej formie pytanie o godzinę może brzmieć np:

Excuse me. What's the time, please?
Can you tell me the time, please?

Przejdźmy do kolejnego punktu, czyli jak odpowiadać na powyższe pytania. Jest to trochę trudniejsza sprawa, ale zdecydowanie do opanowania.

REKLAMA

pełna godzina po angielsku od 1 do 24 + wymowa

o'clock

o'clocko'clock

godzina (dodatek do liczebnika przy pełnej godzinie)

Przede wszystkim trzeba zapamiętać, że w tym kontekście potrzebne są liczebniki od 1 do 12. Dla pełnej godziny można dodać określenie o'clock, np:

1:00 It's one.
It's one o'clock.
Jest pierwsza.
2:00 It's two.
It's two o'clock.
Jest druga.
3:00 It's three.
It's three o'clock.
Jest trzecia.
4:00 It's four.
It's four o'clock.
Jest czwarta.
5:00 It's five.
It's five o'clock.
Jest piąta.
6:00 It's six.
It's six o'clock.
Jest szósta.
7:00 It's seven.
It's seven o'clock.
Jest siódma.
8:00 It's eight.
It's eight o'clock.
Jest ósma.
9:00 It's nine.
It's nine o'clock.
Jest dziewiąta.
10:00 It's ten.
It's ten o'clock.
Jest dziesiąta.
11:00 It's eleven.
It's eleven o'clock.
Jest jedenasta.
12:00 It's twelve.
It's twelve o'clock.
Jest dwunasta.

Piąta, druga, siódma, jedenasta... A co z siedemnastą, czternastą, dziewiętnastą i dwudziestą trzecią? Dobre pytanie.

W języku angielskim nie mówimy, że jest godzina czternasta, dwudziesta itd. Doba to 12 godzin dopołudniowych (od północy do 12 w południe) i 12 godzin popołudniowych (od południa do północy). A zatem zarówno o piątej nad ranem i piątej po południu powiemy:

05:00
17:00
It's five.

Inne przykłady:

03:00
15:00
It's three.
06:00
18:00
It's six.
08:00
20:00
It's eight.
11:00
23:00
It's eleven.

REKLAMA

godziny po angielsku — a.m. i p.m.

Jeśli konieczne jest zaznaczenie, czy chodzi o piątą czy siedemnastą, przy godzinach rannych i przedpołudniowych używamy skrótu a.m. (co w języku łacińskim znaczy ante meridiem — przed południem), a przy godzinach popołudniowych i wieczornych, odpowiedni skrót to p.m. (post meridiem — po południu):

a.m.

a.m.a.m.

rano

05:00 It's five a.m. Jest piąta rano.
02:00 It's two a.m. Jest druga rano/w nocy.
07:00 It's seven a.m. Jest siódma rano.
11:00 It's eleven a.m. Jest jedenasta rano.
p.m.

p.m.p.m.

po południu

17:00 It's five p.m. Jest piąta po południu (siedemnasta).
14:00 It's two p.m. Jest druga po południu (czternasta).
19:00 It's seven p.m. Jest siódma wieczorem (dziewiętnasta).
23:00 It's eleven p.m. Jest jedenasta wieczorem (dwudziesta trzecia).

Zauważcie, że gdy podajemy skróty a.m. lub p.m., znika o'clock. To kolejne ułatwienie!

REKLAMA

zegar i godziny po angielsku — po pełnej godzinie

Kiedy wskazówka minutowa zegara przesuwa się za godzinę 12, czyli mówimy, że jest ileś minut po pełnej godzinie, w języku angielskim będzie nam potrzebne słowo past (a w amerykańskiej wersji może być after):

13:10 It's ten past one p.m. Jest dziesięć po pierwszej po południu.
03:20 It's twenty past three a.m. Jest dwadzieścia po trzeciej w nocy.
20:05 It's five past eight p.m. Jest pięć po ósmej po południu.
11:25 It's twenty-five past eleven a.m. Jest dwadzieścia pięć po jedenastej rano.

Dodatkowo pojawia się termin kwadransa quarter, co daje np:

06:15 It's a quarter past six a.m. Jest kwadrans po szóstej rano.

W języku nieformalnym można też usłyszeć:

06:15 It's six fifteen. Jest szósta piętnaście.

Kiedy godzina jest znana i wiadomo, że ktoś pyta tylko o minuty, które upłynęły, wystarczy krótka odpowiedź, czyli np. „dziesięć po”, „ kwadrans po”,

What's the time?
(It's) ten past.
Która jest?
Dziesięć po.
What's the time?
(It's a) quarter past.
Która jest?
Kwadrans po.

zegar i godziny po angielsku — w pół do

Kiedy wskazówka minutowa dobiegnie do połowy tarczy zegara, czyli znajdzie się na szóstce, po polsku mówimy wtedy, że jest w pół do. W tym miejscu w języku angielskim pojawia się różnica, ponieważ w tym przypadku nadal stosujemy słowo past, a więc tam, gdzie po polsku jest w pół do piątej, po angielsku jest pół po czwartej...

15:30 It's half past three p.m. Jest w pół do czwartej po południu. (dosłownie: pół po trzeciej)
11:30 It's half past eleven a.m. Jest w pół do dwunastej rano. (dosłownie: pół po jedenastej)
18:30 It's half past six p.m. Jest w pół do siódmej wieczorem. (dosłownie: pół po szóstej)
09:30 It's half past nine a.m. Jest w pół do dziesiątej rano. (dosłownie: pół po dziewiątej)

Wersja nieformalna to pominięcie słowa past, co daje:

10:30 It's half ten. Jest w pół do jedenastej.

Kiedy godzina jest znana i wiadomo, że ktoś pyta tylko o minuty, które upłynęły, wystarczy krótka odpowiedź, czyli „wpół do”:

What's the time?
(It's) half past.
Która jest?
W pół do.

Jeszcze łatwiejszą opcją jest powiedzenie po prostu:

03:30
15:30
It's three thirty. Jest trzecia trzydzieści.
11:30
23:30
It's eleven thirty. Jest jedenasta trzydzieści.
06:30
18:30
It's six thirty. Jest szósta trzydzieści.
09:30
21:30
It's nine thirty. Jest dziewiąta trzydzieści.

godziny po angielsku — za

Wskazówka minutowa przesuwa się na drugą połowę tarczy zegara. Do pełnej godziny brakuje ileś minut. Po polsku jest za dziesięć druga, po angielsku jest dziesięć do drugiej. Potrzebne nam słowo to (w amerykańskiej wersji może być of):

02:40 It's twenty to three a.m. Jest za dwadzieścia trzecia w nocy.
19:55 It's five to eight p.m. Jest za pięć ósma wieczorem.
22:50 It's ten to eleven p.m. Jest za dziesięć jedenasta wieczorem.
08:35 It's twenty-five to nine a.m. Jest za dwadzieścia pięć dziewiąta rano.

Oczywiście, kwadrans też ma zastosowanie:

09:45 It's a quarter to ten a.m. Jest za kwadrans dziesiąta rano.

Kiedy godzina jest znana i wiadomo, że ktoś pyta tylko o minuty, które upłynęły, wystarczy krótka odpowiedź, czyli np. „za dziesięć”, „za kwadrans”:

What's the time?
(It's) ten to.
Która jest?
Za dziesięć.
What's the time?
(It's a) quarter to.
Która jest?
Za kwadrans.

podawanie godziny po angielsku — co do minuty i w przybliżeniu

Zauważyliscie może, że nasze przykłady, w których pojawiają się minuty, dotyczyły równych, pięciominutowych odstępów, tzn. pięć, dziesięć, piętnaście (kwadrans), dwadzieścia i dwadzieścia pięć minut po lub do danej godziny. Jeśli tych minut jest np. osiem, dwanaście, dwadzieścia sześć, dodajemy słowo minutes:

11:26 It's twenty-six minutes past eleven a.m. Jest dwadzieścia sześć minut po jedenastej rano.
19:57 It's three minutes to eight p.m. Jest za trzy minuty ósma wieczorem.

Jeśli natomiast nie chcemy sobie zawracać głowy precyzją, przydatne będą poniższe sposoby:

It's about three. Jest około trzeciej.
It's nearly five thirty. Jest prawie piąta trzydzieści.
It's getting on for ten o'clock. Zbliża się godzina dziesiąta.
It's almost eleven. Jest prawie jedenasta.

REKLAMA

podawanie godziny po angielsku — rozkłady jazdy

Możecie na chwilę zapomnieć o wszystkim, co przeczytaliście powyżej, zamknąć oczy, i wyobrazić sobie, że wyjeżdżacie na wakacje... Stoicie właśnie w hali dworca albo hali odlotów na lotnisku. Próby wizualizacji sielankowego pobytu na plaży przerywają niestety komunikaty dochodzące z głośników oraz rozmowy innych podróżujących:

Excuse me. Which platform for the 1018 (ten eighteen) to Glasgow? Przepraszam, z którego peronu odjeżdża pociąg do Glasgow o 10:18?
This information is for passengers waiting at Platform 6 for the 1340 (thirteen forty) service to London. Komunikat dla pasażerów oczekujących na peronie 6 na pociąg do Londynu z godziny 13:30.
The next train to arrive at Platform 5 is the 1900 (nineteen hundred hours) service to Paris. Następnym pociągiem, który odjedzie z peronu 5 jest pociąg do Paryża o godzinie 19:00.
The 2150 (twenty-one fifty) has just left. Ten o 21:50 właśnie odjechał.

Mamy tu do czynienia z zegarem 24-godzinnym, w którym liczenie godzin zaczynamy o północy. Numeracja godzin mieści się w przedziale od 0 do 23.

Można zapomnieć o oznaczeniach a.m i p.m., które na dworcach czy lotniskach nie obowiązują. Godzinę zapisujemy i odczytujemy przy użyciu cyfr. Każda godzina to cztery cyfry: dwie pierwsze odnoszą się do godziny, dwie ostatnie oznaczają minuty. Spójrzcie na przykłady:

0700 seven hundred hours
0715 seven fifteen
0745 seven forty-five
1200 twelve hundred hours
1415 fourteen fifteen
1927 nineteen twenty-seven
2033 twenty thirty-three
2300 twenty-three hundred hours

Widzimy, że odczytujemy dwie pierwsze cyfry (godzina) jako jeden liczebnik, i dwie kolejne (minuty) jako drugi liczebnik:

1120 eleven twenty

W przypadku pełnej godziny, gdzie liczba minut wynosi zero, liczebnik czytamy w setkach, stąd godzina 23. to dwadzieścia trzy setki. Na końcu dodajemy słowo hours, czyli godziny:

godzina czytamy liczebnik, który widzimy w zapisie cyfrowym dosłowne tłumaczenie
0900 nine hundred hours dziewięćset godzin
1300 thirteen hundred hours tysiąc trzysta (trzynaście setek) godzin
1700 seventeen hundred hours tysiąc siedemset (siedemnaście setek) godzin
2200 twenty-two hundred hours dwa tysiące dwieście (dwadzieścia dwie setki) godzin

Zainteresowanym polecamy filmiki edukacyjne w internecie, które uczą posługiwania się systemem dwunastogodzinnym i dwudziestoczterogodzinnym. Przygotowano je z myślą o dziecięcych odbiorcach, więc na ogół są opracowane w bardzo prosty i przystępny sposób.

czas po angielsku — sekundy, minuty, godziny

Do podawania czasu nie potrzebujemy słowa godzina, co nie znaczy, że takiego słowa w języku angielskim nie ma. Sekundy, minuty, godziny — taki podział oczywiście obowiązuje.

second sekunda
There are 60 seconds in a minute.
minute minuta
There are 60 minutes in an hour.
hour godzina
There are 24 hours in a day.
I need eight hours of sleep.
I watch TV two hours a day.
It took me an hour and a half to get to work this morning.

Second i minute używamy też w znaczeniu moment, chwila:

Do you have a second? I'd like to talk to you. Masz chwilkę? Chciałbym z tobą porozmawiać.
Just give me a few seconds. Daj mi chwilę.
Don't worry. It won't take a second. Nie martw się. To potrwa tylko chwilę.
Hang on a minute – I'll check something. Poczekaj chwilę – sprawdzę coś.
I'll be back in a minute. Za chwilę wracam.

Zwróćcie uwagę na przyimek użyty w ostatnim przykładzie powyższej tabeli (in a minute = za chwilę) i spójrzcie na kolejne zdania z przyimkami:

I'll get back to you in a second. Za chwilę do ciebie oddzwonię.
I've come just for a few hours. Przyszedłem tylko na kilka godzin.
I haven't heard from Tess for over twelve hours. Nie mam wiadomości od Tess od ponad dwunastu godzin.
Can you fix it within two hours? Możesz to naprawić w ciągu dwóch godzin?
I get paid by the hour. Mam płacone od godziny/za godzinę.
At forty kilometres per hour, we won't get there by midnight. Przy prędkości 40 kilometrów na godzinę, nie dotrzemy tam przed północą.
We usually work till/until 5 p.m. Zwykle pracujemy do 17:00.
He should be here by 10:30. Powinien to dotrzeć przed (= nie później niż o) 10:30.
Can you call me after 11? Możesz do mnie zadzwonić po 11:00?
The meeting finished just before 12. Spotkanie skończyło się tuż przed 12:00.

Skoro już jesteśmy przy przyimkach, trzeba wspomnieć o pytaniach, o której godzinie coś się odbywa. Właściwym przyimkiem będzie at. Co ciekawe, w pytaniu można go opuścić:

What time do you usually get up?
At what time do you usually get up?
O której godzinie zwykle wstajesz?
The show starts at half past three. Pokaz zaczyna się o w pół do czwartej.
He left at 7. Wyjechał o 7:00.
Be here at quarter to five. Bądź tu za kwadrans piąta.

Co ciekawego możemy jeszcze wycisnąć z godziny?

office hours godziny pracy, godziny urzędowania
work unsocial hours pracować w nietypowych godzinach (np. wieczorem, w weekendy)
opening hours godziny otwarcia
work long hours pracować do późna, pracować w nadgodzinach
the small hours wczesne godziny poranne

Nie zapominajmy o godzinach, kiedy puby i bary sprzedają alkohol po niższych cenach. Możliwość oszczędności to zapewne powód, dla którego ta pora dnia po angielsku nazywa się:

happy hour

czas po angielsku — punktualność

Sama umiejętność posługiwania się zegarkiem — choć niezbędna — niestety nie czyni punktualnym. Trzymanie się czasu często się jednak przydaje (patrz: happy hour). A swoją drogą ciekawe jest to, że nawet osoby z niefrasobliwym podejściem do punktualności, złoszczą się na spóźnione pociągi, tramwaje, samoloty — bo od innych oczekujemy, że będą... punktualni jak w zegarku:

as regular as clockwork

Jeśli punktualność jest dla Was istotna, obojętnie której ze stron dotyczy, warto zapamiętać kilka słów i wyrażeń:

punctual punktualny
Josh is always very punctual, so he should be here any minute now.
punctually punktualnie
I expect you to be here punctually at 4 p.m.
sharp punktualnie
You need to be there at 9 o'clock sharp.
on the dot punktualnie
The train arrived at 6 o'clock on the dot.
The lecture began on the dot of five. (AmE)

czas — ciekawostki

Czy wiecie, że jeszcze w połowie XIX wieku nie obowiązywał międzynarodowy standard pomiaru czasu i prawie każde miasto na świecie liczyło czas według własnych zasad? Dopiero z rozwojem sieci kolejowej i komunikacyjnej, zaistniała potrzeba standaryzacji, która miała na celu wyeliminowanie trudności w przypadku zmiany szerokości geograficznej. W wyniku głosowania w 1884 roku wybrano w tym celu południk zerowy, który przebiega przez obserwatorium astronomiczne w londyńskiej dzielnicy Greenwich, i który od tamtej pory służy jako linia odniesienia do wyznaczaniu czasu w poszczególnych strefach czasowych na kuli ziemskiej.

Wskazywany tam czas, czyli Greenwich Mean Time (w skrócie GMT), Coordinated Universal Time lub Universal Time Coordinated (UTC), to czas słoneczny średni czy inaczej czas zachodnioeuropejski lub uniwersalny. Większość krajów w Europie, w tym Polska, znajduje się w strefie czasu środkowoeuropejskiego, czyli Central European Time, co oznacza przesunięcie czasu wskazanego na południku 0° o jedną godzinę do przodu (GMT + 01:00).

Przynależność poszczególnych państw do wyznaczonych stref czasowych na przestrzeni lat dyktowały nie tylko warunki geograficzne, ale też kwestia przestrzegania lub nie czasu letniego, aspekty praktyczne, a nawet... polityczne.

Czas to w ogóle bardzo frapujący temat. Rzeczownikowi time poświęciliśmy jeden z wcześniejszych artykułów. Znajdziecie tam wiele wyrażeń z tym słowem, a także porcję niezbędnej gramatyki.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę