Jaka jest różnica między lend a borrow?

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj?

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj. Lepiej nosić, niż się prosić. Znacie te powiedzenia? Ukuł je zapewne ktoś rozczarowany ludzką niewdzięcznością i obojętnością. A może ktoś, kto nie umiał sformułować poprawnie pytania o pożyczkę?

Może niektórym wyda się to zabawne, ale dla osób uczących się angielskiego utworzenie takiego pytania nie zawsze jest oczywiste. Stajemy bowiem przed wyborem między dwoma czasownikami, które odnoszą się do pożyczania: lend i borrow.

lend

lendlend

pożyczyć (komuś)

borrow

borrowborrow

pożyczyć (od kogoś)

Sprawa nie jest jednak beznadziejna. Podjęcie decyzji będzie łatwiejsze, jeśli domyślnie zastąpimy słowo pożyczyć innym czasownikiem, w zależności od tego, czy w naszej wypowiedzi podkreślamy, że dana rzecz jest przekazywana czy też przyjmowana.

Kiedy użyć lend?

Jeżeli zamiast pożyczyć pasuje nam czasownik dać, wybierzemy angielskie lend.

Can you lend me some money? Możesz mi pożyczyć (dać) trochę pieniędzy?
Mike lent me his bike. Mike pożyczył (dał) mi swój rower.
Sue will lend you the money you need. Sue pożyczy (da) ci pieniądze, których potrzebujesz.
I'm sorry, I can't lend you the car today. Przepraszam, nie mogę ci dzisiaj pożyczyć (dać) samochodu.

Używając czasownika lend, skupiamy się na (pożyczko)dawcy.

Kiedy użyć borrow?

Jeżeli pożyczyć da się w domyśle zastąpić czasownikiem wziąć/brać, właściwym wyborem będzie borrow.

Can I borrow your laptop? Czy mogę pożyczyć (wziąć) twój laptop?
I borrowed this dictionary from Roger. Pożyczyłem (wziąłem) ten słownik od Rogera.
You can borrow my car if you like. Jeśli chcesz, możesz pożyczyć (wziąć) mój samochód.
I don't usually borrow money from friends. Zwykle nie pożyczam (nie biorę) pieniędzy od kolegów.

Gdy skupiamy się na (pożyczko)biorcy, dobry będzie czasownik borrow.

Zapamiętaj!

pożyczyć → dać → lend
pożyczyć → wziąć → borrow

Mimo tych zawiłości językowych, może warto się otworzyć na potrzeby drugiego człowieka, machnąć ręką na konwenanse i krzywdzące powiedzenia, i wyjść czasem z propozycją pożyczki?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

mała wyszukiwarka (browser) by sie przydala
pozdrawiam

Ideolo

Wreszcie rozumiem. Dzięki!

świetnie wyjaśnione , niby wiedziałem ale tu jest prosto i wyraźnie.

Postaw nam wirtualną kawę