Jak po angielsku mówić o przyszłości

Czytając z fusów, czyli co ma być, to będzie

Analizując informacje na temat wyrażania przyszłości po angielsku, można spotkać się z opinią, że w gramatyce angielskiej w ogóle nie ma czegoś takiego jak czas przyszły. Anglosasi mieliby w takim razie powód do zmartwień — no bo jak to tak? No future?

Hmm... Spokojnie, spróbujemy przynajmniej trochę rozwiać wątpliwości. Ponieważ bliżej nam do praktyków niż akademickich teoretyków, nie zamierzamy Was zarzucać pseudofilozoficznymi dywagacjami, czy jakaś struktura jest czasem przyszłym czy nie (nawiasem mówiąc, struktury, w których nazwie pojawia się słowo tense, w naszym serwisie zaliczamy do czasów i w takiej kategorii znajdziecie o nich infomacje). Zrobimy tutaj po prostu przegląd możliwości, jakie daje angielska gramatyka i frazeologia do tego, aby wypowiadać się o czymś, co dopiero ma lub miałoby się wydarzyć.

Uprzedzamy, że artykuł jest długi — mamy nadzieję, że także długa będzie przyszłość, która przed nami.

w przyszłości, czyli kiedy

Zacznijmy od określeń, które odpowiadają na pytanie kiedy? w odniesieniu do przyszłości.

tomorrow

tomorrowtomorrow

jutro

tomorrow jutro
the day after tomorrow pojutrze
this time tomorrow jutro o tej porze
tomorrow morning jutro rano
tomorrow afternoon jutro po południu
tomorrow evening jutro wieczorem
tomorrow night jutro w nocy

next week w przyszłym tygodniu
next month w przyszłym miesiącu
next year w przyszłym roku
next summer latem przyszłego roku
next Monday w przyszły poniedziałek

in a few days;
in a few days' time
za kilka dni
in three months;
in three months' time
za trzy miesiące
in two years;
in two years' time
za dwa lata

today week;
a week from today
od dziś za tydzień
a fortnight from yesterday za dwa tygodnie, licząc od wczoraj
a month from tomorrow za miesiąc, licząc od jutra
future

futurefuture

przyszłość

in the future w przyszłości
in the foreseeable future w dającej się przewidzieć przyszłości
in the near future w najbliższym czasie, w niedalekiej przyszłości
in the immediate future w najbliższej przyszłości
in the not-too-distant future w niedalekiej przyszłości

Inne określenia, które dotyczą przyszłości, jednak nie precyzują, kiedy coś ma się wydarzyć lub jak długo trwać, to np:

sooner or later wcześniej czy później
at some point w którymś momencie
at some time in the future kiedyś w przyszlości
one day;
some day
kiedyś, któregoś dnia
in the short run/term w najbliższej przyszłości;
na krótką metę
in the long run/term na dłuższą metę

Listę domykamy standardową odpowiedzią na pismo wysłane do urzędu, potencjalnego pracodawcy itp:

We will contact you in due course. Skontaktujemy się we właściwym czasie.

przyszłość po angielsku — kolokacje

Nawet jeśli nie wierzycie, że można kształtować swoją przyszłość (shape one's future), nie zaprzeczycie, że z przyszłością da się jednak coś zrobić — kolokacje mówią same za siebie:

tell the future;
predict the future;
foretell the future
przewidzieć przyszłość
secure one's future zabezpieczyć swoją przyszłość
invest in one's future inwestować w swoją przyszłość
look into the future patrzeć w przyszłość
face the future stawić czoła przyszłości

future simple — will i shall dla wyrażenia przyszłości

Hasło „przyszłość” u wielu osób powoduje natychmiastowe skojarzenie z operatorem will. Najprostszą strukturą z tym elementem jest Future Simple. Wystarczy do will dodać bezokolicznik i już możemy po angielsku wyrazić:

  • postanowienia
I will give up smoking! Rzucę palenie!
  • obietnice
Guess what! I'm getting married! Wiesz co? Wychodzę za mąż!
That sounds fantastic! Congratulations! Super! Gratulacje!
But I don't want to jinx it, so don't spill the beans, ok? Ale nie chcę zapeszyć, więc ani pary z ust, ok?
Sure. I won't tell anyone, I promise. Jasne. Nikomu nie powiem, obiecuję.
  • pewność
John will be thirty next year. W przyszłym roku John skończy trzydziestkę.
  • groźby
He'll regret every word he said. Pożałuje każdego słowa.
  • decyzję, którą podejmujemy w chwili wypowiadania jej:
    The red one is $5 and the blue one is $2. Czerwona kosztuje 5 dolarów, a niebieska 2.
    I'll take the blue one, then. W takim razie wezmę niebieską.

Przyznacie, że nie tak trudno to zapamiętać, prawda?

Can I borrow your car tomorrow? Mogę jutro pożyczyć twoje auto?
Are you joking? Żartujesz chyba?
Oh, come on! I'll tidy your room. No weź! Posprzątam ci pokój.
Forget it! Nie ma mowy!
I'll take you out for a drink. Zabiorę cię na drinka.
No, thanks. Nie, dzięki.
I'll walk your dog for a week. Będę ci wyprowadzał psa przez tydzień.
I said no! Powiedziałem nie!
I'll pay you £2 an hour. Zapłacę ci 2 funty za godzinę.
Well... Hmm...
OK, £5. No dobrze, 5 funtów.
Done! Załatwione!
Wicked! And you won't have a spare tenner, will you? Super! A nie miałbyś wolnej dyszki?
Don't push it! Nie przeginaj!

Więcej o zastosowaniu will i czym się różni od shall napisaliśmy w jednym z artykułów na blogu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, jeśli jeszcze tam nie zajrzeliście. Informacje o budowie i zastosowaniu Future Simple znajdziecie też w naszym dziale gramatycznym.

Operator will jest także częścią orzeczenia w nieco bardziej rozbudowanych strukturach gramatycznych — chodzi o Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Szczegóły budowy zdań oznajmujących, pytań i przeczeń znajdziecie pod linkami, odsyłającymi do podstron działu gramatycznego naszego serwisu.

W tym artykule skupiamy się bardziej na zastosowaniu wspomnianych struktur, aby zestawić je z pozostałymi sposobami mówienia po angielsku o przyszłości.

future continuous dla wyrażenia przyszłości

Najczęściej Future Continuous używamy, gdy chcemy mówić o ciągłej czynności, która ma się odbywać w przyszłości (w wyniku planu, ustaleń, harmonogramu). Chodzi o czynność rozciągniętą w czasie, która może, ale nie musi, być ograniczona jakimś przedziałem czasowym, np:

This time tomorrow I'll be swimming in the ocean. Jutro o tej porze będę pływać w oceanie.
Don't come between 9 and 17. Mike will be working from home. Nie przychodź między 9 a 17. Mike będzie pracował z domu.

Future Continuous pojawia się również w uprzejmych pytaniach, które dotyczą czyichś planów, a które mogą mieć też jakąś dodatkową funkcję, np. mogą być prośbą o pozwolenie:

Will you be using this dictionary today? Będziesz dziś korzystać z tego słownika? (w domyśle: Czy mogę go pożyczyć?)
What time will you be leaving tomorrow morning? O której jutro rano będziecie wyjeżdżać?

future perfect dla wyrażenia przyszłości

Spójrzcie na elementy wyróżnione w scence, którą nazwaliśmy roboczo „Do ślubu się zagoi”.

I'm home! Jestem!
... ...
Hello! Sheila? Is dinner ready? Halo! Sheila? Obiad gotowy?
... ...
That's weird. She should be here by now. (calling) Hello! Sheila? It's Mark. Where are you? Dziwne. Powinna już tu być. (dzwoni) Halo! Sheila? Tu Mark. Gdzie jesteś?
I'm at the hairdresser's. My hair was such a mess... U fryzjera. Miałam takie siano na głowie...
But what about dinner? Ale co z obiadem?
I'm sorry. I'll cook something in the evening, ok? Przepraszam. Ugotuję coś wieczorem, ok?
In the evening?! I'll have starved to death by then! Wieczorem?! Do tego czasu umrę z głodu!
No, you won't. Why don't you have a snack? There should be some chocolate bars in the cupboard next to the fridge. Nie umrzesz. Może coś przegryziesz małego? W szafce koło lodówki powinny być jakieś batoniki.
What about my diet?! I'm not supposed to have any snacks between meals if you want me to look decent for the wedding. A co z moją dietą? Nie wolno mi przegryzać między posiłkami, jeśli chcesz, żebym wyglądał przyzwoicie na ślubie.
Just this once, Mark. Please. And I'm sure you'll have lost enough weight by then. Ten jeden raz, Mark. Proszę. I na pewno schudniesz wystarczająco do tego czasu.
Well, if I eat so little, I'll have disappeared altogether, that's for sure. No jak będę tak mało jadł, to całkiem zniknę, to pewne.
You're still far from that, honey. No worries. See you at nine then. Bye! Do tego ci jeszcze daleko, kochanie. Spokojnie. To widzimy się o dziewiątej. Pa!
Nine?! And what time are you going to start cooking?! Dziewiątej?! A o której zamierzasz zacząć gotować?!

Jak po angielsku przekazać informację o wydarzeniu, które ma się zakończyć „do ślubu”, np.

Do ślubu schudnę dziesięć kilo.
Do ślubu znajdziemy mieszkanie.
Do ślubu zapuszczę brodę.

Oczywiście ślub posłużył nam tu za przykład. Zamiast niego, możemy po prostu podać jakąkolwiek graniczną datę:

Do wtorku skończymy projekt.
Do końca roku odłożę wystarczająco dużo pieniędzy.
Do przyszłego miesiąca przeprowadzimy się do naszego nowego mieszkania.

Oto angielskie odpowiedniki:

We will have finished the project by Tuesday.
I will have saved enough money by the end of the year.
By next month we will have moved into our new flat.

going to dla wyrażenia przyszłości

Poprzedni dialog kończy się rozpaczliwym pytaniem Marka:

And what time are you going to start cooking?! A o której zamierzasz zacząć gotować?!

Przyjrzyjmy się użytej tutaj strukturze. Tak jak Future Simple, poznajemy ją na dość wczesnym etapie nauki języka angielskiego. Tym razem mówimy o planach — zamysłach, które kiełkują nam w głowie. Do mówienia o tym służy to be going to + bezokolicznik:

I'm going to throw a party soon. Zamierzam urządzić niedługo jakąś imprezę.
Great! Who are you going to invite? Świetnie. Kogo zaprosisz?
Well, just some people from school, I think. Hmm. Myślę, że tylko parę osób ze szkoły.
What about Diane? A Diane?
I'm not going to invite her. Not after last weekend. Jej nie zamierzam zapraszać. Nie po zeszłym weekendzie.
What about last weekend? O co chodzi z zeszłym weekendem?
Oh, it's a long story... A, długa historia...

Zobaczmy, jakie plany wobec imprezy Jacka mają zaproszone na nią — w przeciwieństwie do Diane — dwie koleżanki:

Jack's party is tomorrow and I've got nothing to wear. Jutro impreza Jacka, a ja nie mam się w co ubrać.
I'm going to wear jeans. Ja założę dżinsy.
But I'd like to wear something special. Ale ja chciałabym założyć coś wyjątkowego.
Why don't you wear that lovely black dress you bought last month? Może założysz tę śliczną czarną sukienkę, którą kupiłaś w zeszłym miesiącu?
Maybe you're right. Może masz rację.

Poza wyrażaniem zamiaru, going to używamy jeszcze w innym kontekście, który ilustruje poniższy dialog:

Look at those nasty clouds. It's going to rain any minute now. Spójrz na te paskudne chmury. Za chwilę się rozpada.
We need to hurry then. No to musimy się pospieszyć.
What are you doing?! You're going to fall off the cliff! Co robisz?! Spadniesz z klifu!
Take it easy, Jess. I'm just going to take a photo. Wow! What a view! Spokojnie, Jess. Zamierzam tylko zrobić zdjęcie. Wow! Ale widok!
Don't look down! You're going to be dizzy! Nie patrz w dół! Zakręci ci się w głowie!
... ...
Derek?! Derek?!
Too late... Za późno...
Oh, no! O nie!
I'm going to be sick. Zaraz zwymiotuję.
Told you so! Oh, no, no, no... Don't come near me now! You can throw up over the edge of the cliff if you like. A nie mówiłam? O nie, nie, nie... Teraz do mnie nie podchodź! Możesz wymiotować za krawędź klifu, jeśli chcesz.

Derek chciał tylko zrobić zdjęcie i ten zamiar oznajmił, bez niespodzianek w użytej strukturze zdania:

I'm going to take a photo. Zamierzam zrobić zdjęcie.

Ale w dialogu pojawiły się jeszcze inne przykłady going to, które — przyznacie chyba — z planami mają niewiele wspólnego, np:

You're going to fall off the cliff!
I'm going to be sick.

Trudno przecież pomyśleć, że ktoś przedsięwziął taki plan i teraz informuje nas, że zamierza spaść z klifu. Nie jesteśmy w stanie zaplanować reakcji organizmu, a już na pewno nikt nie planowałby czegoś tak nieprzyjemnego, zatem nienaturalne byłoby powiedzenie, że zamierzamy wymiotować. Jak uzasadnić pojawienie się going to w tych przykładach? Proszę bardzo:

Poza wyrażaniem zamiaru, going to używamy w sytuacjach, kiedy przewidujemy przyszłość na podstawie teraźniejszych przesłanek, czyli:

You're going to fall off the cliff! Spadniesz z klifu! (Bo np. widzę, że jesteś zbyt blisko, albo niebezpiecznie balansujesz ciałem przy krawędzi, zatem przypuszczam, jak to się może skończyć.)
I'm going to be sick. Zaraz zwymiotuję. (Przewiduję swoje zachowanie na podstawie aktualnego samopoczucia — czuję mdłości, więc na pewno zaraz będę wymiotować. Ale nie jest to mój plan!)

present simple dla wyrażenia przyszłości

Przymiotnik w nazwie wskazuje na teraźniejszość (present), jednak to właśnie takich form czasownika używa się, gdy mówimy o rozkładach jazdy autobusów, pociągów, samolotów, o planach zajęć, grafikach, które oczywiście mają odniesienie również do przyszłości:

playWhat time does the plane land? O której ląduje samolot?
(pytamy o samolot, który wyląduje np. za 4 godziny)
playWhat time do you finish tomorrow? O której jutro kończysz?
(lekcje, zajęcia — one zależą od planu)
playWe leave at 7 in the morning and arrive at the hotel at 9 in the evening. Wyjeżdżamy o 7.00 rano i przyjeżdżamy do hotelu o 9.00 wieczorem. (harmonogram wycieczki)
playThe conference finishes at 2.30, so we should be able to catch our train. Konferencja kończy się o 2.30, więc powinniśmy dać radę złapać pociąg.
playWhich platform does the 4.15 train leave from? Z którego peronu odjeżdża pociąg o 4.15?
playThe play doesn't start until 10, so we have plenty of time. Przedstawienie nie zacznie się przed 10.00, więc mamy sporo czasu.

present continuous dla wyrażenia przyszłości

Bohaterka kolejnego dialogu wyjedzie na wakacje w przyszłym miesiącu, ale kiedy o tym mówi, nie używa will. Tak, jak w języku polskim, o wydarzeniach, które dopiero mają się wydarzyć, ale zostały już zaplanowane, można opowiadać w czasie teraźniejszym:

When's your holiday, Ann? Kiedy masz wakacje, Ann?
I'm taking two weeks off next month. Biorę dwa tygodnie wolnego w przyszłym miesiącu.
Are you going to Scotland as usual? Jedziesz jak zwykle do Szkocji?
No, this year we're not visiting Tom's parents. We're going somewhere warmer. Nie, w tym roku nie odwiedzamy rodziców Toma. Jedziemy w cieplejsze miejsce.
Where?! Gdzie?!
Tom's taking me to Italy. Tom zabiera mnie do Włoch.
Lucky you! Szczęściara!
And we're hiring a caravan! I wynajmujemy przyczepę kempingową!

Kiedy podjęliśmy już jakieś kroki, decyzje, coś zostało ustalone, uzgodnione, czyli nie jest już tylko palcem na wodzie pisane, wtedy o przyszłości będziemy mówić w czasie Present Continuous:

playOn Friday we are having an important meeting. W piątek mamy ważne spotkanie.
playI'm having a date with Sue next week. W przyszłym tygodniu mam randkę z Sue.
playSorry, we are working this evening. Przykro nam, wieczorem pracujemy. (nie możemy wyjść)

would like to dla wyrażenia przyszłości

Z życia gwiazd.

Welcome to X! How was the flight? Witamy w X! Jak minął lot?
Not too good, I'm afraid. That's why we have a sudden change of plans. We'd like to go straight to the hotel. Visiting the president is out of the question, so you must cancel the meeting. And the press conference. Niestety nie za dobrze. Dlatego mamy nagłą zmianę planów. Chcielibyśmy pojechać prosto do hotelu. Wizyta u prezydenta nie wchodzi w grę, więc musisz odwołać spotkanie. I konferencję prasową.
But... Ale...
Is everything ready? Czy wszystko jest gotowe?
Almost. Your roadies are still at the stadium working with our sound technicians. Prawie. Wasza ekipa ciągle działa na stadionie z naszymi dźwiękowcami.
No, I mean the hotel. Nie, mam na myśli hotel.
The hotel? Hotel?
Yes, I told you Princess Picky would like to have a few quiet hours before the show. Is everything up to standard? I hope you ordered the exact colour of bed linen and flowers? Tak, mówiłem ci, że Princess Picky chciałaby spędzić przed koncertem kilka godzin w spokoju. Czy wszystko jest jak należy? Mam nadzieję, że zamówiliście właściwy kolor pościeli i kwiatów?
Oh, that. Yes, I think she will love the magic sunset shade we've managed to find. Aaa, to. Tak, myślę, że spodoba jej się odcień magiczny zachód słońca, który udało nam się znaleźć.
I'd like to see it first. We wouldn't like to disappoint her, would we? She won't be able to perform if the colour isn't right... And she's very sensitive to smells, too. Chciałbym zobaczyć go wcześniej. Nie chcielibyśmy jej zawieść, prawda? Nie będzie w stanie wystąpić, jeśli kolor jest nietrafiony... I jest też bardzo wrażliwa na zapachy.

Przyszłość to także pragnienia, oczekiwania, wyobrażenia. Aby je wyrazić, można użyć — tak jak w zaprezentowanym dialogu — would like to z bezokolicznikiem. Oto kolejne przykłady:

I'd like to go to Paris one day! Chciał(a)bym kiedyś pojechać do Paryża!
We would like to move to Canada when the kids get older. Chcielibyśmy się przenieść do Kanady, kiedy dzieci będą starsze.
Derek would like to take a driving test next year. Derek chciałby w przyszłym roku zdawać egzamin na prawo jazdy.

hope to dla wyrażenia przyszłości

Inny sposób na wyrażenie nadziei związanych z przyszłością to czasownik hope:

I hope to pass all my exams with flying colours. Mam nadzieję, że zdam śpiewająco wszystkie egzaminy.
What do you hope to achieve by the time you're 40? Co masz nadzieję osiągnąć do czterdziestki?
Sheila hopes to be able to go back to work this year. Sheila ma nadzieję, że w tym roku będzie mogła wrócić do pracy.

be bound to, be likely to, be unlikely to

Wspomnieliśmy wcześniej, że dla wyrażenia pewności można użyć Future Simple, tak jak w zdaniu:

John will be thirty next year. W przyszłym roku John skończy trzydziestkę.

Mowa tu o pewności, która wynika z naturalnej kolei rzeczy — w zeszłym roku John obchodził 29. urodziny, więc w tym roku skończy trzydziestkę.

Natomiast do wyrażenia stopnia prawdopodobieństwa służy kilka zwrotów:

be bound to gdy chcemy powiedzieć, że coś jest bardzo prawdopodobne
We're bound to be late if the bus doesn't come in a minute!
be likely to gdy chcemy powiedzieć, że coś jest prawdopodobne lub tego się spodziewamy
Don't you think Derek is more likely to win than Frank?
be unlikely to gdy chcemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo jest zerowe lub bardzo niskie
i nie spodziewamy się, żeby cos miało nastąpić
They're unlikely to accept your offer.

wyrażanie przyszłości przez okresy warunkowe — 1st conditional

Biurowe plotki:

The boss says he'll promote me if I agree to move to our branch in Asia. Szef mówi, że awansuje mnie, jak zgodzę się przenieść do naszego oddziału w Azji.
You'll make a fool of yourself if you do that. There are rumours that they want to close it. Zrobisz z siebie głupka, jeśli to zrobisz. Krążą plotki, że mają go zamknąć. (oddział, nie szefa ;))
I know. But I'll be in trouble if I say no to his offer. You know him. Wiem. Ale będę miał problemy, jeśli odrzucę jego propozycję. Znasz go.
Do what you want. I'm sure that if you agree, you'll always regret it, though. Rób, co chcesz. Jednak jestem pewien, że jeśli się zgodzisz, to będziesz zawsze tego żałował.

Update:

How's it going, Robbie? Are you moving to Asia? Jak leci, Robbie? Przenosisz się do Azji?
No, I'm not. A word in your ear, I'm moving to our competition. Nie. Mówię ci to na ucho — przenoszę się do naszej konkurencji.
You're what?? Co??
I've just handed in my notice. I've been offered a better salary and a fantastic social package. Właśnie złożyłem wypowiedzenie. Zaproponowano mi lepszą pensję i fantastyczny pakiet socjalny.
What about your promotion here? A co z twoim awansem tutaj?
I took your advice and said no to the offer. I'll be promoted there within three months if I do well. And I know I can. Posłuchałem twojej rady i odrzuciłem propozycję. Tam mnie awansują w ciągu trzech miesięcy, jeśli będę sobie dobrze radził. A wiem, że mogę.
Well done! If you put in a good word for me, maybe I'll also say good-bye to the boss. Dobra robota! Jeśli wstawisz się za mną, to może ja też powiem pa szefowi.

Wyróżnione w dialogach fragmenty zdań to pierwszy okres warunkowy, czyli struktura gramatyczna, która jest stosowana, gdy zaistnienie jakiegoś przyszłego wydarzenia jest możliwe pod pewnym warunkiem.

W dialogu na pewno zauważyliście też wspomnianą już wcześniej inną formę mówienia o przyszłości:

How's it going, Robbie? Are you moving to Asia? Jak leci, Robbie? Przenosisz się do Azji?
No, I'm not. A word in your ear, I'm moving to our competition. Nie. Mówię ci to na ucho — przenoszę się do naszej konkurencji.

Użyta tutaj forma Present Continuous mówi nam, że przeprowadzka do konkurencji jest już ustalona i prawdopodobnie przyklepana na papierze.

time clauses

Podobna do pierwszego okresu warunkowego zasada obowiązuje w zdaniach, które po angielsku nazywają się time clauses, a po polsku zdania okolicznikowe czasu. Tutaj również pojawia się forma czasownika charakterystyczna dla czasu teraźniejszego, mimo że czynność lub stan, o których mowa, dotyczą tego, co dopiero ma się wydarzyć.

Guess what! I'm going to Paris! Wiesz co? Jadę do Paryża!
Lucky you! When? Szczęściara! Kiedy?
Just after the school breaks up for Christmas. Zaraz po tym, jak w szkole zacznie się przerwa na święta Bożego Narodzenia.
Don't you want to wait till your sister comes back form Canada? You could go together then. Nie chcesz poczekać, aż twoja siostra wróci z Kanady? Mogłybyście wtedy pojechać razem.
Well, I'd love to go with her but flight tickets are much cheaper now. Besides, when Kate finishes university, she'll probably start organising her wedding. Hmm, bardzo bym chciała z nią pojechać, ale teraz są znacznie tańsze bilety lotnicze. A poza tym, kiedy Kate skończy studia, prawdopodobnie zacznie organizować swój ślub.
Is she getting married? Wychodzi za mąż?
Yes, as soon as she finds a job here. Tak, jak tylko znajdzie tu pracę.
I see. Well, I hope you have a good trip to Paris anyway. You must call me when you are back. Aha. No cóż, mam nadzieję, że i tak uda ci się wycieczka do Paryża. Zadzwoń do mnie koniecznie, kiedy wrócisz.

may i might dla wyrażenia przyszłości

Mówiąc o przyszłości zdarza nam się spekulować, jak może ona wyglądać. Jeśli chcemy podkreślić przypuszczający ton wypowiedzi, najprościej będzie użyć czasownika may lub might z bezokolicznikiem:

I'm going out. Derek's taking me to a restaurant. Wychodzę. Derek zabiera mnie do restauracji.
Are you sure it's a good idea? It's getting late. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Robi się późno.
I'm not fifteen anymore! I can get around after dark, can't I? Nie mam już piętnastu lat! Chyba mogę chodzić po dworze po zmroku?
I mean you might miss the last bus. Miałam na myśli, że możecie się spóźnić na ostatni autobus.
We're going by car. Jedziemy autem.
Are you crazy?! Oszalałaś?!
I can't see anything wrong in going by car. Nie widzę nic złego w jeździe samochodem.
You know Derek's a lousy driver. He might cause an accident. Again... Wiesz, że Derek jest kiepskim kierowcą. Może spowodować wypadek. Znowu...
Oh, give him another chance. Oj, daj mu jeszcze jedną szansę.
Plus, he might get drunk again and how will you get back home then? Poza tym, znowu może się spić i jak wtedy wrócisz do domu?
Take it easy. I'll walk back if necessary. Spokojnie. Jeśli będzie konieczne, przyjdę pieszo.
Walk?! Are you out of your mind?! You might get mugged! Pieszo?! Oszalałaś?! Ktoś cię może napaść!
Take it easy, Katie. Aren't you exaggerating a little? Wyluzuj, Katie. Czy ty trochę nie przesadzasz?
No, I'm not! Why can't you just be sensible for once, mum? Nie, nie przesadzam! Czemu po prostu nie możesz być choć raz rozsądna, mamo?

be to, be about to, be on the point of dla wyrażenia przyszłości

Struktura be to + bezokolicznik ma zastosowanie raczej w stylu formalnym niż potocznym. W kontekście przyszłości używa się jej, gdy mówimy, że coś zostało oficjalnie ustalone, że ma się odbyć jakieś formalne wydarzenie, np:

The Prime Minister is to meet his cabinet tonight to discuss further
proceedings to avoid a military conflict with the country's neighbour.
Premier ma się dziś wieczorem spotkać z rządem w celu omówienia dalszego postępowania dla uniknięcia konfliktu zbrojnego z sąsiednim krajem.
The author awarded this year's Nobel Prize in Literature is to participate in a meeting organised by the presidential couple. W spotkaniu organizowanym przez parę prezydencką ma uczestniczyć zwycięzca tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Kolejne wyrażenie to be due to + bezokolicznik. Służy ono do wyrażenia czynności zaplanowanych lub spodziewanych w określonym czasie, np:

The plane is due to arrive at Heathrow Airport at 12:20. Samolot ma przylecieć na lotnisko Heathrow o 12:20.
The train timetable is due to change at the end of the year. Rozkład jazdy pociągów ma się zmienić pod koniec roku.

Be about to + bezokolicznik to struktura, której używa się, aby powiedzieć, że coś wydarzy się w bliskiej przyszłości, np:

Our local grocer's is about to close. Nasz lokalny sklep spożywczy ma niedługo zostać zamknięty.
These regulations are about to be replaced with something more practical. Te przepisy mają być wkrótce zastąpione czymś bardziej praktycznym.

Gdy mówimy, że coś się wydarzy lada chwila, odpowiednim zwrotem będzie to be on the point/brink/verge of (doing) something, np:

I think Josh is on the point of handing in his notice. Myślę, że Josh lada chwila złoży wypowiedzenie.
The building is on the brink of going into ruin. Ten budynek jest na krawędzi popadnięcia w ruinę.

future in the past

Tematem, którego nie można pominąć, gdy mówimy o sposobach mówienia o przyszłości, jest future in the past, czyli przyszłość wyrażona z perspektywy przeszłości, a więc także te wydarzenia, które już miały miejsce, ale które, gdy o nich mówiono, należały do przyszłości. Dla rozjaśnienia kilka przykładów:

Derek promised he would be at the station in time to say good-bye. Derek obiecał, że będzie na stacji na czas, żeby się pożegnać.
Jane said she was getting married in June. Jane powiedziała, że w czerwcu wychodzi za mąż.
They said they weren't going to change their decision. Powiedzieli, że nie zmienią (nie zamierzają zmienić) decyzji.

Zastosowanie future in the past wymaga zmian w określeniach czasu. Jeśli rozmawiamy z — dajmy na to — Jackiem w środę i mówi on, że ,,dziś wieczorem‘‘ (czyli w środę) coś zrobi, to relacjonując jego wypowiedź po upływie jakiegoś czasu, np. w niedzielę, musimy ten upływ czasu uwzględnić. Kiedy przytaczamy wypowiedź, ,,dziś wieczorem‘‘ odnosi się już do innego dnia tygodnia, zatem jeśli nie zmienimy tego określenia, powiemy nieprawdę — że Jackowi chodziło o niedzielny wieczór. Aby uniknąć nieporozumień, tonight z wypowiedzi Jacka musimy zamienić na that night (tamtego wieczoru, czyli wtedy, kiedy padły jego słowa):

Wypowiedź dosłowna (mowa niezależna) I will do it tonight.
Mowa zależna He said he would do it that night.

Inne zmiany wyglądają tak:

mowa niezależna mowa zależna
today that day
tonight that night
playnext week/month playthe following week/month lub the week/month after

future w powiedzeniach i przysłowiach

Na zakończenie proponujemy kilka zwrotów idiomatycznych:

what must be, must be co ma być, to będzie
like there's no tomorrow jakby świat miał się skończyć
jam tomorrow obiecanki cacanki (obietnice bez pokrycia)
if you're born to hang, you'll never drown co ma wisieć, nie utonie
today gold, tomorrow dust;
be here today, bo gone tomorrow
dziś się żyje, jutro gnije

Mamy nadzieję, że zaprezentowane tutaj zestawienie różnych sposobów mówienia o przyszłości będzie dla Was przydatne. Artykuł zamykamy maksymą, którą warto kierować się nie tylko w odniesieniu do nauki:

Never put off until tomorrow what you can do today. Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dzisiaj.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę