Jaka jest różnica między teach, learn i study?

Kilka słów o tym, że się robi różnicę

Chyba każdy z nas chciałby mieć imponującą wiedzę, ale sam proces jej przyswajania... no cóż, nie zawsze sprawia przyjemność. Niektórzy mogą godzinami wsłuchiwać się w wywody nauczyciela, a potem samodzielnie powtarzać bez końca angielskie słówka, a inni już po dziesięciu minutach lekcji przebierają niecierpliwie nogami. Czy to dlatego, że – jak twierdzą samozwańczy komentatorzy wszystkiego – nauczyciel nie umie uczyć? Jeśli nauczyciel nam nie odpowiada, pozostaje być sobie sterem, żeglarzem i okrętem, i uczyć się samodzielnie, na przykład korzystając z tego genialnego serwisu. ;)

W języku polskim mówimy o uczeniu kogoś i uczeniu się. I tak samo jest w angielskim, więc właściwie nie powinno być z tym rozróżnieniem żadnego problemu.

Uczenie kogoś to teaching, co chyba łatwo zapamiętać, bo od czasownika teach powstało określenie zawodu, z którym (słowem i zawodem) mamy do czynienia już na wczesnym etapie nauki angielskiego. Teacher to nauczyciel, czyli ktoś, kto uczy innych. Mówimy zatem:

teach someone uczyć kogoś
teach something uczyć czegoś
teach

teachteach

uczyć, uczyć kogoś

teacher

teacherteacher

nauczycielka/nauczyciel

Uczenie się to learning:

learn something nauczyć się czegoś
learn to do something nauczyć się coś robić
learn

learnlearn

uczyć się

learner

learnerlearner

uczeń, uczący się

learning

learninglearning

uczenie się, nauka

Trzeba jeszcze zapamiętać, że czasownik learn – w przeciwieństwie do polskiego uczyć się – nie jest czasownikiem zwrotnym, czyli nie dodamy do niego zaimka zwrotnego myself, herself, itd. Ale... zwrotnym czasownikiem może stać się teach, gdy chcemy podkreślić, że nauczyliśmy się czegoś bez pomocy nauczyciela, np. w zdaniu

I taught myself to ski. Sam nauczyłem się jeździć na nartach.

Optymalnie, kiedy odbywa się teaching, powinno być też learning. ;) Natomiast żeby było learning, nie jest konieczne teaching (tzn. nie potrzeba nauczyciela). Chyba nie zagmatwaliśmy zbytnio?

Jeśli różnica między czasownikami teach i learn jest już dla Was jasna, łatwiej zapamiętacie popularne przysłowie i idiom:

You can't teach an old dog new tricks Starego psa nie nauczysz nowych sztuczek.
(= Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka)

PS Bardzo nam się podoba ta analogia między psem i człowiekiem. ;)
learn the ropes nauczyć się fachu

I tyle w temacie. No... prawie, bo jest jeszcze czasownik study. :) Często używany jest w znaczeniu studiować, np. na uniwersytecie, czy badać, dogłębnie analizować, np. jakiś dokument, mapę, zjawisko, itp.

study

studystudy

studiować, uczyć się

Studying to też poświęcanie czasu na samodzielną naukę, i na to znaczenie chcemy teraz zwrócić większą uwagę, bo niektóre konteksty będą wykluczały użycie czasownika learn właśnie na korzyść study, gdy chcemy mówić o uczeniu się. Różnicę wyjaśniamy poprzez przykłady użycia study i learn w zdaniach poniżej.

Uczenie się jako learning to zdobywanie wiedzy, przyswajanie wiadomości lub nabywanie umiejętności poprzez samodzielną naukę, powtarzanie, doświadczenie lub pod kierunkiem nauczyciela, instruktora, itp. Spójrzcie na przykładowe zdania:

I'm learning to drive. Uczę się jeździć samochodem.
I have to learn a hundred English words for tomorrow. Muszę na jutro nauczyć się stu angielskich słów.
I'm never going to learn this poem by heart! It's just too long. Nigdy nie nauczę się tego wiersza na pamięć! Jest po prostu za długi.
Wise people learn from their own mistakes. Mądrzy ludzie uczą się na własnych błędach.
I'm learning French. I really like it. Uczę się francuskiego. Bardzo mi się podoba.

Uczenie się jako studying to poświęcanie uwagi i czasu w celu zdobycia wiedzy, zazwyczaj gdy korzysta się przy tym z książek:

Don't bother me now. I'm studying. Nie przeszkadzaj mi teraz. Uczę się.

Czyli poświęcam uwagę i czas na analizowanie źródeł wiedzy, ale czy się czegoś przy tym uczę (learn), czyli co z tego zostaje w głowie – to już inna kwestia.
I need a separate room to study. Potrzebuję oddzielnego pokoju, żeby się uczyć.

W tym pokoju będę poświęcał uwagę i czas na analizowanie źródeł wiedzy i z pewnością mam nadzieję nauczyć się (learn) czegoś pożytecznego.
I'm sorry but I can't meet you tonight. I have to study. Przepraszam, ale nie mogę się z tobą spotkać dziś wieczorem. Muszę się uczyć.

Muszę poświęcić czas i uwagę na analizowanie źródeł wiedzy, bo np. muszę się na jutro nauczyć (learn) rozwiązywać równania z dwiema niewiadomymi.

Podsumowanie:

  • teach – uczyć (kogoś)
  • teach oneself – nauczyć się czegoś samemu
  • learn – uczyć się
  • study – studiować (na uczelni), uczyć się (np. do egzaminu); badać, analizować

Uff... Uczenie kogoś nie jest łatwe. Bardzo nas ciekawi, czy dzięki temu tekstowi czegoś się nauczyliście.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

To wiele wyjaśnia :)

Wow teraz juz wiem...

No tak, a ja często błędnie mówiłem, jak Kali.

Postaw nam wirtualną kawę