Say, tell, speak, talk — jak rozróżnić i kiedy używać?

Co ludzie powiedzą, czyli jak śpiewająco przetrwać dzień w pracy

Wszyscy w biurze wiedzą, że lubię śpiewać. Aż dziw, że nikt jeszcze nie powiedział żadnego dobrego słowa na ten temat. Może są nieśmiali?

Mam bardzo bogaty repertuar, z którego chętnie czerpię. Dziś uczepiła się mnie taka jedna piosenka, a potem już poszła fala – szlagiery kilku pokoleń, jeden za drugim. Rozkręciłam się na całego. Talk like that (The Presets), Don't speak (No doubt), Tell me lies (Fleetwood Mac), Say Say Say (Paul McCartney i Michael Jackson). I mogłabym tak bez końca, ale przy Tell me you love me (Demi Lovato) z gabinetu wyjrzał kierownik i oznajmił:

We need to talk.

Oczywiście całkowicie ostudził mój zapał. Ale tacy już są niektórzy szefowie – podcinają skrzydła samorodnym talentom.

Jak widzicie, w języku angielskim mamy do wyboru kilka czasowników związanych z mówieniem. Czy umiecie je rozróżnić i używać poprawnie?

kiedy używamy czasownika say

say

saysay

powiedzieć, mówić

Spośród czasowników, które w języku angielskim odnoszą się do mówienia, say ma najbardziej ogólne znaczenie.

What did you say? Co powiedziałeś?
I said no! Powiedziałam nie!
Say something! Powiedz coś!
He says (that) he loves me. Mówi, że mnie kocha.
He didn't say a word. Nie powiedział ani słowa.

Jeśli chcemy zaznaczyć, że powiedziano coś komuś, dodajemy przyimek to:

She said to me that she wasn't interested. Powiedziała mi, że nie jest zainteresowana.

Say znajdziecie także w idiomach, np.

to say the least delikatnie mówiąc
it goes without saying to się rozumie samo przez się
What do you have to say for yourself? Co masz na swoje usprawiedliwienie?

kiedy używamy czasownika tell

tell

saytell

powiedzieć

Jeśli zaznaczamy osobę, która jest adresatem wypowiedzi, właściwy będzie czasownik tell. Używa się go również w znaczeniu kazać.

tell someobody something powiedzieć coś komuś
tell somebody that... powiedzieć komuś, że...
tell somebody to do something kazać komuś coś zrobić / powiedzieć komuś, żeby...
Tell her what happened. Powiedz jej, co się stało.
I told him everything. Powiedziałam mu wszystko.
She told me that she was busy. Powiedziała mi, że jest zajęta.
They told me to wait outside. Kazali mi zaczekać na zewnątrz.

Tell może też wystąpić bez dopełnienia dalszego, w kolokacjach takich jak np. tell the truth.

Sheila loves telling jokes. Sheila uwielbia opowiadać kawały.
Tell the truth! Where were you? Mów prawdę! Gdzie byłeś?

Kilka idiomów z tell:

(I'll) tell you what Wiesz co? (= mam pomysł / zrobimy tak)
You're telling me! Mnie to mówisz! / Nie musisz mi mówić. (kiedy się z kimś zgadzamy)
Tell me another one! Jasne! Co jeszcze wymyślisz? (kiedy komuś nie wierzymy)

kiedy używamy czasownika speak

speak

sayspeak

mówić, rozmawiać, przemawiać

Kolejny czasownik to speak, najczęściej używany w znaczeniu mówić, wypowiadać się, zabierać głos. W brytyjskiej odmianie pojawia się też w znaczeniu rozmawiać, zwłaszcza w kontekście biznesowym, oficjalnym:

When do children start to speak? Kiedy dzieci zaczynają mówić?
Do you speak French? Mówisz po francusku?
I was so shocked that I could hardly speak. Byłem tak zszokowany, że ledwo mogłem mówić.
He always wants to speak at our weekly meetings. On zawsze chce się wypowiadać na naszych cotygodniowych spotkaniach.
Can I speak to Mr Johnson, please? Czy mogę rozmawiać z panem Johnsonem?

Przykładowe idiomy z czasownikiem speak:

not be on speaking terms nie rozmawiać ze sobą, nie odzywać się do kogoś
speak volumes wymownie o czymś świadczyć
speak one's mind mówić, co się myśli

kiedy używamy czasownika talk

talk

saytalk

rozmawiać

Czasownik talk odnosi się do rozmowy lub dłuższej wypowiedzi:

Sheila is my best friend. We can talk for hours. Sheila to moja przyjaciółka. Potrafimy ze sobą rozmawiać godzinami.
What are you talking about? Can I join in? O czym rozmawiacie? Mogę się przyłączyć?
Can we talk? It's urgent. Możemy porozmawiać? To pilna sprawa.
He can't stop talking! On nie może przestać gadać!
Is something bothering you? Let's talk about it. Czy coś cię trapi? Porozmawiajmy o tym.

Czasownik talk w idiomach:

talk shop rozmawiać o sprawach zawodowych
Now you're talking! To rozumiem! Teraz mówisz z sensem!
talk one's way out of something wymówić się, wyplątać się z czegoś

Czy trochę rozjaśniliśmy Wam w głowach? To świetnie! Bo jest jeszcze mutter, blabber, whisper, chatter, stammer, mumble, blurt...

mutter

muttermutter

mamrotać

whisper

whisperwhisper

szeptać

chat

chatchat

czatować, pogadać

mumble

mumblemumble

bełkotać, mamrotać

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

@Greta_Greta: Tłumaczenie, które proponujesz, to anglicyzm. Forma was w angielskim zdaniu wynika z zasady następstwa czasów, a w języku polskim mówimy tak, jak przetłumaczono w artykule.

Czy w tłumaczeniu nie powinno być "była zajęta"?
She told me that she was busy. Powiedziała mi, że jest zajęta.

dzieki, super opracowanie , brawo za dobry humor :-D

W końcu znam róznicę między tell i say. Dzięki wielkie :D

Postaw nam wirtualną kawę