Jak po angielsku wyrażać opinię

W znanej piosence, którą wykonywał Jerzy Stuhr, mowa była o przemożnej chęci śpiewania, ale w czasach mediów społecznościowych widzimy, jak ogromna jest potrzeba ogłoszenia światu swojej opinii. Chyba zatem nie musimy nikogo przekonywać o przydatności artykułu, w którym przedstawiamy różne sposoby mówienia o tym, co komu siedzi w głowie.

jak po angielsku zapytać kogoś o opinię

O wyrażenie opinii na dany temat można poprosić np. w taki sposób:

What do you think of...? Co myślisz o...?
What do you think of my new hairstyle? Do you like it?
What are your views on...? Jakie jest twoje zdanie o...?
What are your views on the government's immigration policy?
Do you believe in...? Czy wierzysz w...?
Do you believe in reincarnation?
Are you for or against...? Jesteś za czy przeciw...?
Are you for or against capital punishment?
Are you in favour of...? Czy popierasz...?
Are you in favour of a 35-hour working week?
What's your opinion on...?
What's your opinion about...?
Jaka jest twoja opinia o /na temat/ w kwestii...?
What's your opinion about public transport in the UK?

jak po angielsku wyrazić opinię

Własną opinię możemy zaprezentować za pomocą takich wyrażeń:

think

thinkthink

uważać, sądzić

In my opinion,...
In my view,...
To my mind,...
Moim zdaniem,...
As far as I'm concerned,...
As I see it,...
If you ask me,...
Jeśli chodzi o mnie,...
I reckon (that)... (BrE infml) Myślę/Sądzę/Uważam, że...
I strongly believe... Zdecydowanie uważam, że...
There is no doubt that... Nie ma wątpliwości, że...
It seems to me that... Wydaje mi się, że...
I am convinced that... Jestem przekonany/-a, że...
I doubt... Wątpię, że...
While I don't mind..., I am of the opinion that...
While I'm not opposed to..., I don't think it's right to...
Chociaż nie mam nic przeciwko..., moim zdaniem...
Chociaż nie mam nic przeciwko..., uważam, że niewłaściwe jest...
Although there are some arguments to support this thesis,
I generally think that...
Mimo pewnych argumentów na poparcie tej tezy, ogólnie uważam, że...

brak precyzji w wyrażeniu opinii — na czym polega hedging w rozmowie

Hedging to termin używany w biznesie, który odnosi się do działań podejmowanych w celu uniknięcia ryzyka:

hedge against something zabezpieczyć się przed czymś (np. kryzysem finansowym, inflacją, itp.)

Hedging w rozmowie polega na wykręcaniu się od rzeczowych, precyzyjnych odpowiedzi na pytania, co może być spowodowane brakiem wiedzy na dany temat lub obawą przed odpowiedzialnością za słowa. Hedging ma jednak minusy — używając w wypowiedzi słów, wyrażeń czy struktur, które zaciemniają obraz sytuacji, pokazujemy brak pewności, przez co jesteśmy postrzegani lub postrzegane jako osoby niewiarygodne, które nie mogą być rzetelnym źródłem wiedzy.

Jakie wyrażenia czy słowa powodują, że przedstawione fakty nie są „ostateczne”?

Przykłady podzieliliśmy na kilka grup, dla ułatwienia zapamiętania.

  • kiedy przekazujemy znaczenie nie całkiem, tak jakby:
sort of
kind of
like
  • kiedy mówimy być może, prawdopodobnie, możliwe, czyli nie na pewno, nie na 100%:
maybe Maybe these figures are not precise.
perhaps The museum owns perhaps the largest collection of his paintings.
possibly That was possibly the first time he'd ever done that.
likely This decision is likely to be overturned.
might There might have been some misunderstanding.
probably These buildings will probably be knocked down later this year.
may We may never know for sure what happened that day.
presumably These signaturess were presumably faked.
  • kiedy mówimy, że coś się wydaje, sprawia jakieś wrażenie:
seem(s) There seems to be no scientific explanation for this kind of behaviour.
appear(s) Such problems appear to affect mainly poorer districts.
apparently Apparently, the minister will resign within days.
suggest(s) All evidence suggests that there have been similar incidents before.
  • kiedy mówimy, że coś się zdarza, bywa:
sometimes
to some extent
predominantly
usually
  • kiedy mówimy około, mniej więcej:
    roughly
    around

Widzicie, że opinii wyrażonej w ten sposób brak zdecydowania i pewności.

jak po angielsku doprecyzować opinię

To be (more) precise,... Żeby wyrazić się (bardziej)precyzyjnie,...
To make myself more clear,... Wyrażając się jaśniej,...
To give you an example,... Dla przykładu,...
To illustrate this,... Żeby to zilustrować,...
To get to the point,... Przechodząc do sedna,...

jak po angielsku zgodzić się z czyjąś opinią

I agree. Zgadzam się.
I totally agree.
I completely agree.
Całkowicie się zgadzam.
Precisely!
Absolutely!
Zdecydowanie/Oczywiście.
I couldn't agree more. Zgadzam się w stu procentach.
You're right. Masz rację.
You're definitely right. Masz zdecydowanie rację.
You're completely right. Masz całkowitą rację.
That's true. To prawda.
You've hit the nail on the head. Trafiłeś/Trafiłaś w sedno.

partly agreeing

I agree with you up to a point. Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia.
I agree with this to some extent. Zgadzam się z tym do pewnego stopnia.
I partly agree. Częściowo się zgadzam.
You're partly right. Masz po części rację.
You're right up to a point. Masz rację do pewnego stopnia.
That's partly true. To po części prawda.

jak po angielsku wyrazić odmienną opinię

I disagree. Nie zgadzam się.
I beg to differ. Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie.
I'm afraid I can't agree...
with you.
with this.
with what you've just said.
with your point of view.
Niestety nie mogę się zgodzić...
z tobą.
z tym.
z tym, co właśnie powiedziałaś/-eś.
z twoim punktem widzenia.
I'm afraid this argument is...
ridiculous.
irrelevant.
Obawiam się, że ten argument jest...
niedorzeczny.
nie na temat.
That's not true. To nieprawda.
That's not how I see it. Widzę to inaczej.
Says who? A kto tak mówi? (język potoczny)

jak po angielsku wyrazić brak zainteresowania

Kilka wyrażeń z potocznego, mówionego języka, które służą do — czasem dosadnego — wyrażenia braku zainteresowania poruszanym w rozmowie tematem lub opinią drugiej strony.

not give a toss
not care a toss
not give a damn
not care a damn
not care a hang
not give a hang
guzik kogoś obchodzić, mieć coś w głębokim poważaniu
I don't care a toss about the future of the planet.
Like I care!
As if I cared!
Jakby mnie to obchodziło!
Sheila's told me she's getting married. As if I cared!
I couldn't care less. Guzik mnie (to) obchodzi.
Obchodzi mnie (to) tyle co zeszłoroczny śnieg.
I couldn't care less if Mike's got financial problems.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.