Jak po angielsku mówić o tym, że coś się kończy

Kiedy po angielsku myślimy o tym, że coś się kończy, najczęściej chyba do głowy przychodzą finish i the end. Nawet jeśli nie należymy do fanów sportu czy kinematografii, widzieliśmy te słowa wiele razy: finish oznacza metę, czyli zakończenie wyścigu (nawet po polsku mówimy na finiszu albo finiszować), the end pojawia się po napisach na zakończenie filmu.

end

endend

kończyć

finish

finishfinish

kończyć

finish i end – przykłady zdań

Finish i end to najczęściej używane słowa w kontekście kończenia się. Oba mogą być czasownikami lub rzeczownikami:

finish i end jako czasowniki
I haven't finished yet. Jeszcze nie skończyłam/-em.
When will you finish (reading) this book? Kiedy skończysz (czytać) tę książkę?
Our relationship ended two years after we met. Nasz związek zakończył się dwa lata po tym, kiedy się poznaliśmy.
Don't tell me how the film ends. I haven't seen it yet. Nie mów mi, jak kończy się film. Jeszcze go nie widziałam.
finish i end jako rzeczowniki
The finish of the tournament is going to be exciting. Końcówka turnieju będzie ekscytująca.
We enjoyed the trip from start to finish. Od początku do końca dobrze bawiliśmy się na wycieczce.
He couldn't concentrate till the end of the lesson. Do końca lekcji nie mógł się skoncentrować.
At the end of the book there's a glossary of business terms. Na końcu książki znajduje się glosariusz terminów biznesowych.

finish i end – różnice

Powyższe przykłady chyba nie do końca (!) pokazują różnicę między finish i end, prawda? Skąd mamy wiedzieć, kiedy używać jednego a kiedy drugiego, skoro oba na język polski tłumaczymy tak samo? Jeżeli chodzi o rzeczownik, najczęściej użyjemy end. W przypadku czasownika prawda jest taka, że finish i end mogą być czasem użyte wymiennie, np.

What time did yesterday's meeting finish/end? O której skończyło się wczorajsze spotkanie?

A kiedy nie mogą?

Na początek zapamiętajcie, że po czasowniku end nie użyjemy innego czasownika, a zatem jeśli chcemy powiedzieć, że kończymy coś robić, poprawny będzie czasownik finish:

finish doing something
end doing something

Finish (nie end) będzie też właściwym wyborem, gdy mowa o zakończeniu jakiegoś procesu czy aktywności, w którą byliśmy zaangażowani, w określonych granicach czasowych, a także gdy mówimy o jedzeniu:

Finish (off/up) your sandwich and let's move on. Dokończ kanapkę i chodźmy dalej.
I hope to finish all the repairs by next weekend. Mam nadzieję skończyć wszystkie naprawy przed następnym weekendem.
They finished the mural in three days. Skończyli mural w trzy dni.
To everyone's surprise, Josh finished third in the race. Ku ogólnemu zaskoczeniu, Josh skończył wyścig na trzecim miejscu.

End (nie finish) używa się, kiedy mówimy, że zakończyło się coś ważnego w naszym życiu, w dziejach czy kulturze, co przyniosło jakąś zmianę, lub gdy podkreślamy sposób, w jaki coś się kończy.

Their marriage ended after several years. Ich małżeństwo zakończyło się po kilku latach.
When did Romanticism end in Europe? Kiedy zakończył się romantyzm w Europie?
How many English words do you know that end with A? Ile znasz angielskich słów, które kończą się na literę A?
I really loved the scene that ends the film. Bardzo podobała mi się scena, która kończy film.

Zarówno czasownikowi, jak i rzeczownikowi end warto przyjrzeć się bliżej, ponieważ są one podstawą wielu ciekawych wyrażeń. Czy umiecie zastąpić wytłuszczone w poniższym tekście polskie idiomy i powiedzenia angielskimi odpowiednikami, w których pojawi się end?

Od kilku miesięcy ciężko nam związać koniec z końcem. Aby utrzymać rodzinę na powierzchni, mąż zarywa noce – pracuje po kilkanaście godzin bez przerwy. Nic dziwnego, że jest już u kresu wytrzymałości. Właściwie to spodziewałam się, że kiedyś trzaśnie ręką w stół, ale że wymyśli coś takiego...

Przed chwilą uroczyście oznajmił, że musi położyć kres tej sytuacji i... no właśnie – pomysł jest tak niedorzeczny, że nawet boję się publicznie o nim wypowiadać. Gutek upiera się, że cel uświęca środki. Gdy to usłyszałam, włosy stanęły mi dęba. Czy to na pewno mój mąż? Może coś źle zrozumiałam?

Zapewniam go, że zaległości w rachunkach to jeszcze nie koniec świata, że trzeba nie poddawać się mimo trudności. Gutek tylko rozkłada ręce – decyzja zapadła, koniec tematu. Jestem przekonana, że to wszystko skończy się płaczem. Moim oczywiście, bo Gutek w najlepszym razie skończy w więzieniu.

W obliczu zbliżającej się katastrofy, na skraju rozpaczy mam już tylko ochotę skończyć ze sobą, żeby uniknąć wstydu i cierpienia. Ale takie rozwiązania nie leżą w mojej naturze. Ocieram więc łzy i z nadzieją spoglądam w lustro. Koniec końców, przecież najważniejsze decyzje zawsze należały do mnie. Cokolwiek wyobrażał sobie Gutek.

No cóż, okazuje się, że nawet z sytuacji bez wyjścia jest jakieś wyjście. ;) Sprawdźcie teraz, czy dobrze odgadliście, jak przetłumaczyć wskazane zwroty na angielski.

idiomy z end

make ends meet związać koniec z końcem
burn the candle at both ends zarywać noce
on end bez przerwy
at the end of one's rope u kresu wytrzymałości
put an end to something położyć czemuś kres
the end justifies the means cel uświęca środki
my hair stood on end włosy stanęły mi dęba
get the wrong end of the stick źle zrozumieć
it's not the end of the world to jeszcze nie koniec świata
hold one's end up nie poddawać się mimo trudności
end of story koniec tematu
it'll all end in tears wszystko skończy się płaczem
end up skończyć (gdzieś, np. na ulicy, w więzieniu)
at one's wits' end na skraju rozpaczy
end it all skończyć ze sobą
at the end of the day koniec końców
dead-end (situation, job, etc.) (sytuacja, praca, itd.) bez wyjścia, bez perspektyw

Nasz subiektywny wybór idiomów i powiedzeń, w których kluczowe jest słowo end, to zapewne nie koniec listy! Może dołożycie coś swojego?

Jak być może zauważyliście, end pojawia się także w zwrotach, które nic wspólnego z kończeniem nie mają, a dodatkowo, żeby mówić o tym, że coś się kończy, mamy w angielskim całą gamę innych słów i wyrażeń. Dla zainteresowanych tematem wyszukaliśmy czasowniki i idiomy, które na pierwszy rzut oka wcale nie sugerują, że dotyczą kończenia (się) czegoś.

jak po angielsku mówić o tym, że coś się kończy

complete skończyć, zakończyć, ukończyć
The project took three months to complete.
The artist promised to complete the painting by the end of the month.
conclude zakończyć, zamknąć
With no further evidence, the investigation had to be concluded.
The professor concluded the lecture by thanking everyone for their attendance.
terminate rozwiązać (umowę, kontrakt); kończyć trasę; przerwać ciążę
The contract can be terminated by either party.
The train terminates here. You must get off.
close skończyć, zakończyć
The chairman closed the meeting with a short summary.
The play closes with the lovers' death.
turn skończyć (lata)
My elder son turned twenty last month.
I've just turned thirty.
knock off potocznie: skończyć pracę (danego dnia)
What time do you knock off today?
Jack's already knocked off. You may try to catch him in the car park.
graduate skończyć studia
She graduated with honours from London University.
My son will graduate next year but he's already got a part-time job.
cease zakończyć się, ustać; zaprzestać, przerwać
The protests will not cease until the oppressive law is annulled.
All conversations ceased when the chairman entered the room.
be through (with something) skończyć coś robić/używać; skończyć z czymś
I still have a few exercises to do but I should be through in half an hour.
I'm through with the photos. Would you like to have a look?
be done (with something) skończyć coś robić/używać
Are you done with that dictionary? Can I take it?
We're almost done here, so you can go home.
call it a day skończyć na dziś
Let's call it a day, shall we? Do you fancy a drink?
I've had enough for now. Let's call it a day.
that's it wystarczy, dosyć; to już koniec, to by było na tyle
That's it. I can't put up with that drivel any longer.
Well, that's it for now. You can go home.

Trzeba jeszcze wspomnieć o sytuacjach, kiedy marzymy o zakończeniu – na przykład wtedy, gdy ktoś zanudza nas swoimi pseudofilozoficznymi wywodami, marudzeniem czy innymi męczącymi formami ekspresji.

Co wtedy powiedzieć? Subiektywny wybór ograniczyliśmy do kilku wyrażeń, które nie wychodzą zbytnio poza ramy grzecznościowe. Bardziej dosadne są chyba powszechnie znane i raczej nie ma powodu, żeby je tutaj wymieniać.

Give it a rest. Daj sobie z tym spokój. / Przestań (o tym gadać).
Leave it out! Przestań!
That'll do! Dosyć tego! / Basta!

No cóż, na tym chyba zakończymy, zgodnie z powiedzeniem, że all good things come to an end. Nie martwcie się jednak – koniec jednego to początek drugiego!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

Bardzo przydatny artykuł! Keep up the good work! :)

Mocna rzecz
Pozdrawiam
Jurek Liera

Kolejny ciekawy artykuł.

Solidny artykuł.

Cóż można dodać. Z ostatnim zwrotem w zestawieniu idiomów "dead-end" kojarzy mi się jeszcze
ślepy zaułek / koniec drogi. Jest jeszcze "Happy End" - określenie szczęśliwych zakończeń w filmach
ale to już taka dygresja poza tematem głównym.

Postaw nam wirtualną kawę