30 wyrażeń przyimkowych z przyimkiem in

Kaczka w buraczkach, czyli what's in this season

Wyrażenie przyimkowe to... wyrażenie, którego jednym z elementów jest przyimek. Po prostu.

przyimki i wyrażenia przyimkowe

Dla tych, którzy nie uważali na lekcjach w szkole, mała ściąga: Przyimki to te króciutkie wyrazy, które dodaje się do czegoś „o większym kalibrze”, najczęściej rzeczownika, dzięki czemu możemy powiedzieć:

at work w pracy
to school do szkoły
with difficulty z trudnością
by half o połowę
from London z Londynu

Powyższe przykłady są przejrzyste — angielskie wyrażenie składa się z dwóch elementów, jego polski odpowiednik także. Nie zawsze tak jednak jest. Spojrzcie na przykłady:

by train pociągiem
Let's go by train.

Po angielsku użyliśmy przyimka by tam, gdzie w polskim go nie było. Trzeba się z tym niestety pogodzić. Przyimek by spełnia tu taką rolę, jaka w języku polskim realizowana jest przez deklinację, czyli odmianę przez przypadki (kim? czym? pociągiem).

Może być też odwrotnie — przyimek w języku polskim tam, gdzie w angielskim odpowiedniku go nie ma, np:

playhome do domu
Let's go home.

w teorii, w praktyce, w niebezpieczeństwie, w przyszłości

Niektóre wyrażenia przyimkowe łatwiej nam zapamiętać, ponieważ można je słowo w słowo przetłumaczyć z języka polskiego — przyimek in odpowiada polskiemu w:

in the future w przyszłości
What would you like to do in the future?
in the end w końcu
He resisted for a while, but in the end agreed to cooperate.
in theory w teorii
In theory, the symptoms should wear off within a few weeks.
in practice w praktyce
Yes, I can see what's written here, but what does it mean in practice?
in trouble w kłopotach, w tarapatach
If you're ever in trouble, I'll do everything I can to help you.
in danger w niebezpieczeństwie
She called me after midnight and said she was in danger.
in fashion/in vogue w modzie
What colours will be in fashion next spring?
in self-defence w samoobronie
She killed him in self-defence.
in confidence w zaufaniu
I told you that in confidence, so I expected you to keep it secret!
in flames w płomieniach
The building went up in flames in no time.
in exchange w zamian
Thanks for the posters. What would you like in exchange?

Niestety, wiele wyrażeń przyimkowych wymaga nauki pamięciowej.

Żeby Wam trochę pomóc, przygotowaliśmy kilka kategorii według autorskiego klucza.

w ogóle i w szczególe

Sporo wyrażeń przyimkowych z in przyda się, gdy mówimy o całości lub części, zwracając uwagę na szerszy obraz lub szczegół:

in general na ogół
In general, Swedish people have fair hair.
in full w całości, w pełni
Let me remind you that you approved the proposed changes in full.
in part częściowo, po części
What happened was in part your fault.
in all ogółem, w sumie
Our bill came to £65 in all. The meal was great, so it was worth it.
in brief pokrótce, krótko mówiąc
This, in brief, is why I cannot accept your offer.
in detail szczegółowo
Could you describe in detail the man who attacked you?
in depth dogłębnie
Let's analyse their offer in depth, shall we?
in particular w szczególności
I like sweets, in particular milk chocolate.

jak ze sobą rozmawiamy

Kilka wyrażeń przyimkowych z in odnosi się do sposobu wypowiedzi, np:

in person osobiście
I hope to discuss this matter with Mr Brown in person.
in public publicznie
Sheila hates having to speak in public.
in private na osobności, w cztery oczy
Could I have a word with you in private?
in turn po kolei
The police officer spoke to each of us in turn.

in w wyrażeniach przyimkowych o uczuciach

Całkiem sporo przykładów posłuży do wyrażenia uczuć lub stanu, np:

playin love zakochany
Mike's terribly in love with Jessica.
in doubt niepewny, wątpiący
When in doubt, fell free to contact my office.
in a hurry w pośpiechu
I wrote the essay in a hurry and later realised how many mistakes I'd made.
playin tears we łzach, zapłakany
I was surprised to see Lucy in tears.
in pain obolały
You could see he was in pain, though he didn't say a word of complaint.
in vain na próżno
He tried in vain to make Franny change her mind about the wedding.
in horror przerażony
He looked in horror at the bodies strewn across the garden.

kiedy chodzi o pieniądze

A teraz kącik dla tych, którzy liczą się z każdym groszem, albo wręcz przeciwnie.

in debt zadłużony
The company's in debt, so don't count on a bonus this year.
in excess of więcej niż, powyżej
It later turned out that he had borrowed in excess of a million dollars.
in cash w gotówce, gotówką
Can I pay in cash?

kiedy liczy się czas

Wyrażenia przyimkowe z in mogą też odpowiadać na pytania kiedy? jak szybko?

in a moment za chwilę
I'll be back in a moment.
in time na czas
We got to the station in time for the last train to London.
in no time błyskawicznie, w mig
The order was delivered in no time.
in the meantime w międzyczasie
You can start painting the shelves. In the meantime, I'll look for a hammer.

sytuacje formalne

Spójrzcie jeszcze na wyrażenia przyimkowe, które często pojawiają się w bardziej formalnych kontekstach, np. w pismach urzędowych, umowach itp.

in case of w przypadku
In case of fire, the staff must use the emergency exits.
in addition ponadto, dodatkowo
The pandemic is bound to affect the world economy. In addition, it may lead to serious mental problems.
in accordance with zgodnie z
In accordance with our procedures, any modifications must be approved by the management.
in conclusion na zakończenie, podsumowując
In conclusion, the president expressed hopes for a fruitful cooperation between the companies.
in response to w odpowiedzi na
In response to your enquiry, we regret to inform you that we have closed the recruitment process.
in that event w takim wypadku
In that event, any expenses incurred by an employee shall not be reimbursed.

Jeśli interesuje Was temat, zajrzyjcie do działu gramatycznego, w którym znajdziecie więcej informacji o przyimku in i kolejne przykłady wyrażeń przyimkowych.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.