Jak po angielsku mówić o ochronie środowiska

Do dzieła, czyli reduce, reuse, recycle

Nie będziemy udawać, że o klimacie i zagrożeniach, które na niego czyhają, wiemy więcej od naukowców. Dziś jednak po prostu nie wypada pominąć tematu ochrony środowiska, który – szczęście w nieszczęściu – jest na ustach młodzieży, myślącej z niepewnością o własnej przyszłości na naszej planecie. Zaangażowanie młodych ludzi w działania, których celem jest ograniczenie wyzysku dóbr naturalnych i dalszej dewastacji środowiska, raduje serce.

Dla Was – młodych, a także dla wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzkości, przygotowaliśmy przegląd angielskiego słownictwa związanego z tematem. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do pogłębiania słownictwa dotyczącego kryzysu klimatycznego, na przykład poprzez czytanie artykułów w anglojęzycznej prasie. Niektóre dzienniki mają osobne działy poświęcone temu zagadnieniu – to także pokazuje jego wagę.

nature

naturenature

natura, przyroda

ecology

ecologyecology

ekologia

earth, wind and fire – natura po angielsku na poziomie podstawowym

sea

seasea

morze

forest

forestforest

las

temperature

temperaturetemperature

temperatura

air

airair

powietrze

Na początek kilka podstawowych pojęć.

air powietrze
I'm not feeling well. I need to get some fresh air.
river rzeka
The children went skating on the frozen river.
sea morze
We spend every summer by the sea.
tree drzewo
They've cut down most of the trees along the road.
desert pustynia
The desert stretched as far as the eye could see.
water woda
They had no access to drinking water for over a week.
temperature temperatura
The temperatures in the north of the country reached 38°C.
forest las
We walked through a dense forest, listening to the sounds of birds and wild animals.
energy energia
There are a lot of ways of saving energy used by a household.

Ponieważ temat wymaga sporej wiedzy, również słownictwo, którym posługujemy się do przedstawienia argumentów, wychodzi poza poziom podstawowy. Do tworzenia wypowiedzi o zagrożeniach i ochronie środowiska przyda się znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1, czyli średnio zaawansowanym.

Spójrzcie na nasz wybór słownictwa, które ułatwi Wam przedstawianie swojego zdania.

ochrona środowiska po angielsku – czasowniki

Zacznijmy od czasowników, a konkretnie od trzech, których używa się jako zachęty do dbania o naturę. Co możemy zrobić, żeby pomóc planecie?

reduce ograniczyć, zredukować
How can I reduce individual electricity usage?
reuse ponownie wykorzystać
I try to reuse plastic containers instead of throwing them away.
recycle przetworzyć, powtórnie wykorzystać
Don't dispose of these newspapers. They can be recycled.

Spójrzcie na kolejne czasowniki, bez których trudno wypowiadać się w temacie ochrony środowiska:

waste marnować
I don't want to waste water, so I just take a quick shower twice a day.
save uratować, ocalić
Let's hope it's not too late to save the planet.
protect chronić
We must do all we can to protect nature if we want humankind to survive.
plant sadzić
We are going to plant several trees in the back garden.
rise wzrastać, rosnąć
Sea levels are rising because polar ice caps are melting.
melt topnieć
Polar ice caps are melting due to a rise in temperatures.

I jeszcze kilka bardziej zaawansowanych czasowników, odnoszących się do szkodliwych procederów:

deforest wylesić
A considerable part of the Amazon rainforest has been deforested.
contaminate skazić, zanieczyścić
The area was contaminated due to a failure of a reactor at the nearby nuclear power station.
dump wyrzucać
Toxic litter is being dumped in the forests.
deplete wyczerpać, uszczuplić, zubożyć
Natural resources are being depleted by industry.
exploit korzystać; wyzyskiwać, nadużywać
The way humans exploit nature has been proved to cause outbreaks of new diseases.

natura i ochrona środowiska w angielskich rzeczownikach

W ostatnich latach popularność zdobył rzeczownik greenwashing, czyli tzw. ekościema – przyciąganie klientów do określonych produktów czy firm pod pozorem działania na rzecz ochrony środowiska czy produkcji zgodnej z zasadami ekologii. Jakie jeszcze rzeczowniki warto znać?

atmosphere

atmosphereatmosphere

atmosfera, powietrze

pollution zanieczyszczenie
There's a link between air pollution and lung diseases.
pollutant substancja, która zanieczyszcza środowisko
Air transport is a source of a number of pollutants.
environment środowisko
It should be everyone's duty to care about the environment.
ecosystem ekosystem
The manufacturing company is taking steps to eliminate damage to the local ecosystem.
drought susza
Last year's drought damaged all crops in the area.
flood powódź
If such heavy rains continue, there's very likely to be a flood.
heatwave fala upałów
A record-breaking heatwave hit the northwest of the country last July, with temperatures as high as 42°C for several consecutive days.
famine głód
Caused by many factors including drought, crop failure, military conflicts or epidemic, famine remains a threat in many parts of the world.
extinction wymarcie, wyginięcie
Due to an ongoing climate change, numerous species of plants and animals are in danger of extinction.
exhaust fumes fumes spaliny
Exhaust fumes contain substances harmful to people's health and the environment.
contamination skażenie, zanieczyszczenie
The failure of a nuclear reactor caused contamination of a vast area.
waste odpady; marnowanie, strata
Are you aware of how much packaging waste is generated by an average household?

ochrona środowiska w angielskich kolokacjach

Czytając artykuły dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środowiska, natkniemy się na mnóstwo określeń, które składają się z więcej niż jednego wyrazu. Już słowo klimat daje pole do popisu:

climate change zmiana klimatu
climate summit szczyt klimatyczny
climate denier osoba, która zaprzecza zmianie klimatu
climate strike strajk klimatyczny
climate migrant
climate refugee
osoba zmuszona zmienić miejsce zamieszkania (region lub kraj), ponieważ
ze względu na zmianę klimatu życie w dotychczasowym miejscu stało się niemożliwe

Omawiając temat, nie można pominąć tych kolokacji:

global warming globalne ocieplenie
greenhouse effect efekt cieplarniany
greenhouse gas gaz cieplarniany
ozone layer warstwa ozonowa
acid rain kwaśny deszcz
fossil fuel paliwo kopalne
carbon footprint ślad węglowy
natural resources zasoby naturalne

atmosphere

atmosphereatmosphere

atmosfera, powietrze

ochrona środowiska w angielskich przymiotnikach

dry

drydry

suchy; bezdeszczowy

Pora na tematyczne przymiotniki.

plastic plastikowy
Plastic bottles take 10 to 1,000 years to decompose, which makes them detrimental to the environment.
toxic toksyczny
The lake was polluted with toxic waste from a nearby factory.
extreme ekstremalny
Climate change affects the frequency of extreme weather events such as tornadoes, cyclones or blizzards.
polluted zanieczyszczony
This is one of the most polluted cities in Europe.
environmental środowiskowy, dotyczący środowiska
The country is faced with one of the most serious environmental disasters in recent years.
environmentally-friendly
eco-friendly
przyjazny dla środowiska
Reusable containers are eco-friendly, as opposed to single-use plastics.
extinct wymarły
As a result of climate change, a lot of animal species may soon become extinct.
unleaded bezołowiowy
Our car runs on unleaded petrol.
energy-efficient energooszczędny
We use energy-efficient light bulbs in our offices.

Przyda się także kilka przymiotników z końcówką -able, które tworzymy od czasowników, żeby powiedzieć, że coś jest możliwe do zrobienia, np.

wash myć, prać
washable zmywalny; nadający się do prania

Zgodnie z tą zasadą powstały poniższe przymiotniki, które świetnie pasują nam do tematu:

reusable wielorazowego użytku
Reusable shopping bags are environmentally friendly.
recyclable nadający się do przetworzenia
I try to buy things made from recyclable materials.
biodegradable biodegradowalny
The company takes pride in a new line of biodegradable products.
sustainable zrównoważony (taki, który nie narusza równowagi ekologicznej)
Wind is the most sustainable source of energy.
renewable odnawialny
Renewable resources include wood, water or soil.
disposable jednorazowy (od czasownika dispose of something, czyli pozbyć się czegoś)
What can disposable nappies be replaced with?

klimat w angielskiej metaforze i idiomach

Z klimatem spotkamy się także poza kwestiami środowiska naturalnego. Tego słowa użyć można w przenośni, odnosząc się do ogółu zjawisk w jakimś kontekście:

climate klimat; nastroje, sytuacja

Mamy zatem np:

political climate
social climate
economic climate

Na koniec artykułu coś dla bardziej zaawansowanych. Wybraliśmy dla Was kilka idiomów z naturą w tle.

steal somebody's thunder skraść komuś jego moment, uprzedzić go z czymś, co sam planował zrobić
My brother stole my thunder when he told the family he was getting married. I was waiting for the right moment to do the same.
not be seen for dust umknąć, aż się za kimś kurzy
If she tells him she wants to start a family, she won't see him for dust.
skate on thin ice stąpać po cienkim lodzie
I wouldn't talk to the boss like that if I were you. You're skating on thin ice.
not hold water być bez sensu, nie trzymać się kupy
His arguments don't hold water. He's trying to manipulate you.
sell somebody down the river wydać kogoś, zdradzić kogoś
Her colleagues promised to stand by her when she stood up to the boss but they sold her down the river.
sail close to the wind igrać z ogniem; działać na granicy prawa
They're sailing close to the wind selling this product without a business licence.
cost the earth kosztować fortunę
Have you seen Derek's new car? I'm sure it cost the earth.

Jeśli się dobrze zastanowić, niektóre z przedstawionych idiomów da się wykorzystać w wypowiedzi o ochronie środowiska. Potraktujcie to jako wyzwanie. Chętnie przeczytamy Wasze propozycje w komentarzach.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

"cost the earth" - przypomina nasze "za skarby świata"
"steal somebody's thunder" to natomiast mam wrażenie że ktoś chciał błysnąć ale mu nie wyszło ;)

Postaw nam wirtualną kawę