False Friends, czyli 50 podstępnych słówek w języku angielskim

Kilka słów o złudnych podobieństwach między polskimi i angielskimi wyrazami

Prawdopodobnie znacie metodę zapamiętywania nowych słów z języka obcego przez tworzenie skojarzeń. Kiedy pojawia się wyraz, którego chcemy lub musimy się nauczyć, próbujemy znaleźć jakiś trop, który zaprowadzi nas do przypisanego mu znaczenia. Nowy wyraz może np. przypominać nam w brzmieniu lub pisowni inne słowo z języka docelowego lub innego języka obcego, który znamy.

Najprostszym tropem jest oczywiście podobieństwo danego wyrazu do jego odpowiednika w naszym rodzimym języku.

banana

bananabanana

banan

chocolate

chocolatechocolate

czekolada

piano

pianopiano

pianino

po angielsku po polsku
banana banan
chocolate czekolada
piano pianino

Łatwo zapamiętać, prawda?

Zdarza się jednak tak, że słowo w obcym języku, choć przypomina wyraz rodzimy, ma zupełnie inne od niego znaczenie. Czy angielskie carnation to po polsku karnacja? Sprawdźmy:

carnation

carnationcarnation

goździk

I tu pojawia się haczyk. Carnation to nie karnacja, desk to nie deska, salad to nie sałata, a fabric to nie fabryka.

desk

deskdesk

biurko

salad

saladsalad

sałatka

fabric

fabricfabric

tkanina

Pomysł z zapamiętywaniem przez skojarzenia bierze w łeb! Frustracja tym większa, że niektóre angielskie słowa wyglądają dokładnie tak jak słowa z języka polskiego. W angielskim słowniku znajdziemy knot, gust, order, paragon, ale... No właśnie – to nie polski knot, gust, order czy paragon! I bądź tu człowieku mądry.

Podstępne te słówka, prawda? Nie bez powodu nazwano je false friends, czyli fałszywymi przyjaciółmi.

Jak sobie z nimi radzić? Niektórzy sugerują, żeby od fałszywych przyjaciół trzymać się z daleka, ale w języku nie jest to takie proste. Musimy zatem jakoś te kłopotliwe wyrazy oswoić. Przede wszystkim zachowajmy czujność, gdy nowe słowo łudząco przypomina wyraz z języka rodzimego – zawsze warto wtedy zajrzeć do słownika i sprawdzić przykładowe zdania, które pokażą kontekst użycia danego słowa. A jeśli chcecie być przygotowani na atak fałszywych przyjaciół, zapoznajcie się z listami, które przedstawiają takie pary słów w interesujących Was językach.

Wybraliśmy dla Was prawie pięćdziesiąt par z języka angielskiego i polskiego. Możecie je spotkać na różnych etapach przygody z nauką języka angielskiego.

angielskie słowo znaczy po polsku nie mylić z polskim słowem angielskie tłumaczenie
dress sukienka dres tracksuit
desk biurko deska board, plank
table stół tablica board; blackboard; plaque
pasta makaron pasta paste; spread
actually w rzeczywistości, właściwie aktualnie currently
chef szef kuchni szef boss
receipt paragon recepta prescription
closet szafa klozet loo, lav, toilet
order zamówienie order medal
notes notatki notes notebook
speaker głośnik; mówca spiker announcer, broadcaster
salad sałatka sałata lettuce
magazine magazyn (czasopismo) magazyn warehouse
pupil uczennica, uczeń; źrenica pupil(ek) teacher's pet; blue-eyed boy
criminal przestępca kryminał detective story
novel powieść nowela novella
herb zioło herb coat of arms
ordinary zwykły, przeciętny ordynarny vulgar, foul-mouthed, crude
olive oliwka oliwa olive oil
lecture wykład lektura reading; set book
paragraph akapit, ustęp paragraf article
pension emerytura pensja salary
sympathy współczucie sympatia affection, liking
eventually w końcu ewentualnie possibly, alternatively
economy gospodarka ekonomia economics
data dane data date
evidence dowód ewidencja files, record
paw łapa paw peacock
fatal śmiertelny; kardynalny (błąd) fatalny terrible, dreadful, horrible, disastrous
transparent przezroczysty transparent banner
hazard niebezpieczeństwo hazard gambling
fabric tkanina fabryka factory
caravan przyczepa kempingowa karawan hearse
gymnasium sala gimnastyczna gimnazjum junior high school
rower wioślarz rower bicycle
consequent wynikający z czegoś konsekwentny consistent
audition przesłuchanie (np. do chóru) audycja programme, broadcast
wagon wóz wagon carriage
carnation goździk karnacja complexion
pulpit ambona pulpit desktop
lunatic szaleniec lunatyk sleepwalker
knot węzeł; wiązać knot (candle)wick
gust podmuch wiatru gust taste
paragon wzór, model paragon receipt
preservative środek konserwujący prezerwatywa condom
physician lekarz, doktor fizyk physicist
manifestation oznaka, dowód manifestacja demonstration
accord zgoda, układ, porozumienie akord chord

Pora na przedstawienie wybranych par w zdaniach, które pokazują je w kontekście i mogą pomóc w zapamiętaniu różnic znaczeniowych:

  • desk – board
Debbie's slowly growing out of her old desk. The chair's too small for her, too. Debbie powoli wyrasta ze swojego starego biurka. Krzesło też jest dla niej za małe.
Who's been using the ironing board? Fold it up, please! Kto korzystał z deski do prasowania? Proszę ją złożyć!
  • dress – tracksuit
It's a lovely dress. Are you going to wear it for the party? To śliczna sukienka. Założysz ją na imprezę?
I need a new tracksuit for the gym. The old one's shrunk in the wash. Potrzebny mi nowy dres na siłownię. Stary skurczył się w praniu.
  • magazine – warehouse
I'll buy some magazines for Kate to read in hospital. Kupię kilka magazynów, żeby Kate miała co czytać w szpitalu.
Our main warehouse is behind the factory. Nasz główny magazyn jest za fabryką.
  • criminal – detective story
He's a notorious criminal. The police have been after him for years. To głośny przestępca. Policja od lat go poszukuje.
Do you read detective stories? I love them! Czytasz kryminały? Ja je uwielbiam!
  • eventually – alternatively
After weeks of countless consultations and medical tests, he was eventually diagnosed with a rare heart condition. Po tygodniach niezliczonych konsultacji i badań medycznych, w końcu zdiagnozowano u niego rzadką chorobę serca.
Use cellotape, or alternatively string, for the best result. Dla najlepszego efektu użyj taśmy klejącej, ewentualnie sznurka.
  • pension – salary
My grandma's pension is not enough to cover all her essential expenses. Emerytura mojej babci nie starcza jej na pokrycie niezbędnych wydatków.
The salary the new company has offered me is much higher than what I used to get from the previous employer. Pensja, którą zaproponowała mi nowa firma, jest o wiele wyższa od tego, co dostawałem od poprzedniego pracodawcy.

  • paw – peacock
I'm afraid your dog's broken its paw. Obawiam się, że twój pies złamał sobie łapę.
I think peacocks are the most beautiful birds. Uważam, że pawie to najpiękniejsze ptaki.
  • caravan – hearse
We're going to Italy for a month. We're hiring a caravan! Jedziemy na miesiąc do Włoch. Wynajmiemy przyczepę kempingową!
He could see his brother's coffin through a small window in the back of the hearse. Przez okienko w tyle karawanu widział trumnę brata.
  • knot – wick
Can you help me untie this knot on the rope? Możesz mi pomóc rozwiązać ten węzeł na linie?
The wick's wet and that's why it won't catch fire. Knot jest mokry i dlatego nie chce się zapalić.

Jeśli znacie inne sposoby na zapamiętanie różnic znaczeniowych między wyrazami w wymienionych w artykule parach, zachęcamy do podzielenia się nimi w komentarzach pod tekstem.

Komentarze (1)

Od dawna na to czekałem. Zebranie dużej ilości takich ciekawostek. W internecie gdzieniegdzie pojawiają się jakieś "rzuty" po kilka false friends, ale nigdy w takiej ilości i nigdy opisane z przykładami. Świetne!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Blog