Jak po angielsku powiedzieć, że się z kimś zgadzamy lub nie

Iskry lecą, czyli jestem za, a nawet przeciw

Dostaliśmy kiedyś ze szkoły zadanie, żeby pomyśleć, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i prowadzić dyskusję przy różnicy zdań. Osobiście najchętniej w takich sytuacjach szybko pobiegłbym do nauczyciela i powiedział, że koledzy mnie nagabują. Moi rodzice jednak są zdania, że tak nie wolno, bo będę wtedy skarżypytą.

Tata twierdzi, że jak ktoś plecie bzdury, nie można mu przytakiwać. Jeśli z kimś się nie zgadzam, muszę to powiedzieć. Jasno i dobitnie. A jak ktoś nam wciska kit, trzeba tupnąć nogą (tata mówi, że to eufemizm, ale jeszcze nie zdążyłem sprawdzić w internecie, co znaczy to słowo). Synu, nigdy nie daj sobie w kaszę dmuchać! Niech iskry lecą!

Na koniec tata powiedział coś, czego zupełnie nie zrozumiałem: „To mówiłem ja - Jarząbek Wacław”, po czym puścił oko do mamy.

Mama uważa, że tata mnie niepotrzebnie podjudza, bo w sytuacjach konfliktowych trzeba szukać pokojowych rozwiązań i najlepiej starać się znaleźć złoty środek. Jeśli sprawy zajdą za daleko, trzeba starać się załagodzić konflikt i wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę. Podobno ona tak robi, kiedy się kłócą z tatą, i to zawsze się dobrze kończy. Dyplomatycznie przytaknąłem mamie, chociaż nie do końca się z nią zgadzam. W końcu podsłuchałem kilka takich kłótni. Moim zdaniem zakopywanie topora wojennego to coś, nad czym oboje z tatą muszą jeszcze popracować.

Szczerze mówiąc, średnio mi pomogli w tej pracy domowej.

To mówiłem ja – Patryk spod siódemki

Tyle rodzina Patryka – a Wy? Jakie macie zdanie na zadany przez szkołę temat? Ponadto, czy umielibyście porozmawiać o tym po angielsku? Spróbujemy Wam pomóc.

jak po angielsku powiedzieć, że się z kimś zgadzamy

Kluczowny czasownikiem będzie dla nas agree.

agree

agreeagree

zgodzić się

agree zgadzać się

Jeśli ktoś wyraził opinię, którą podzielamy, mówimy np:

I agree. Zgadzam się.
I totally agree. W zupełności się zgadzam.

jak używać czasownika agree

Czasownik agree jest bardziej przydatny, niż mogłoby się wydawać. Spójrzcie, jak można uściślić jego znaczenie, dodając na przykład odpowiedni przyimek:

agree to something przystać na coś, zaakceptować
Josh agreed to my suggestions.
agree to do something zgodzić się coś zrobić
I can't agree to do what you want.
agree on something zgadzać się w jakiejś kwestii
They always agree on everything.
agree with somebody zgadzać się z kimś
I agree with Derek that we should cancel the match.

jestem za, a nawet przeciw

Prawdopodobnie znaleźliście się kiedyś w sytuacji, kiedy czyjaś opinia wydała Wam się tylko (lub aż!) częściowo do zaakceptowania. Jeśli w trakcie dyskusji po angielsku chcecie to zasygnalizować, można wtedy powiedzieć np:

I agree up to a point. Zgadzam się do pewnego stopnia.
I agree to some extent.
I partly agree. Częściowo się zgadzam.
To some extent, you're right. Do pewnego stopnia masz rację.
I see what you mean but... Wiem, o co ci chodzi, ale...
That's true, but... To prawda, ale...

trafiłeś w samo sedno, czyli I couldn't agree more

Sposobów na powiedzenie komuś, że ma zupełną rację, jest w języku angielskim wiele. W tabeli poniżej nie podajemy polskich odpowiedników, bo część z tych zwrotów to idiomy i naszym zdaniem lepiej zapamiętać kontekst, w którym możemy ich użyć, niż oprócz angielskich wersji zawracać sobie jeszcze głowę przełożeniem tego na inny język. A zatem – jeśli uważacie, że czyjś argument jest wyjątkowo trafny – nie zawahajcie się powiedzieć:

I couldn't agree more
Precisely! / Exactly!
I can't argue with that.
You can say that again!
That's exactly how I see it.
That's exactly my point.
You've hit the nail on the head.
You've put your finger on it.
Absolutely!
That's the point!

W języku potocznym, jeśli ktoś zgadza się z Waszą opinią, możecie usłyszeć:

Same here.

angielskie czasowniki przydatne w dyskusjach

Można by w ogóle pomyśleć, że dzisiejszy artykuł sponsoruje litera A, bo poza agree, do tematu pasuje jeszcze kilka innych czasowników z takim początkiem:

argue

argueargue

kłócić się

approve

approveapprove

aprobować, pochwalać

agree zgadzać się
argue kłócić się
accept akceptować
approve aprobować, pochwalać

Kolejny sponsor to R:

refuse

refuserefuse

odmawiać

reject

rejectreject

odrzucić; odtrącić

refuse odmówić
reject odrzucić
refute zaprzeczyć, sprostować fakty, wykazać fałsz

Nie zapominajmy jednak, że jest jeszcze D:

disagree

disagreedisagree

nie zgadzać się

disagree nie zgadzać się
discuss omawiać, dyskutować
differ różnić się
dispute kwestionować; spierać się

jak po angielsku powiedzieć, że się z kimś nie zgadzamy

Jeśli w trakcie dyskusji uda nam się przerwać słowotok pieniącego się oponenta, możemy wykrztusić z siebie na przykład:

I'm afraid you're wrong. Obawiam, się, że się mylisz.
I totally disagree. Zupełnie się nie zgadzam.
I don't agree at all.
I beg to differ. Pozwolę sobie mieć inne zdanie.
I can't go along with you there. Nie mogę się z tobą zgodzić w tej kwestii.
That's not really how I see it. Ja tego tak nie widzę.
I think you're mistaken. Uważam, że jesteś w błędzie.

Podczas zażartych dyskusji lecą iskry (sparks fly) i łatwo się zapomnieć. W kulturalnej rozmowie radzimy jednak unikać poniższych:

That's ridiculous! To niedorzeczne!
That's absurd! To absurdalne!
That's rubbish! To bzdury!

Niekiedy, mimo odmiennym stanowisk, udaje się respektować opinię przeciwnika i do pewnego stopnia się z nim zgodzić. W języku angielskim jest na to ciekawe określenie ze wspomnianym wcześniej czasownikiem:

agree to disagree

angielskie idiomy o różnicy zdań

Język angielski obfituje w idiomy, więc w temacie różnicy zdań także mamy spory wybór tego typu wyrażeń.

a heated discussion zażarta dyskusja
fight like cat(s) and dog(s) cały czas zawzięcie się kłócić
pick a fight/quarrel/argument wszczynać kłótnię
be a bone of contention być kością niezgody
have a bone to pick with someone mieć z kimś na pieńku
jump down somebody's throat skakać komuś do gardła
fall out over something pokłócić się o coś
set somebody against somebody podjudzać kogoś przeciwko komuś
read sb the riot act zapowiedzieć komuś karę
be at loggerheads drzeć koty
be at odds about sth nie zgadzać się z kimś
go against somebody nie zgadzać się z kimś, przeciwstawiać się komuś

Na pewno znacie osoby, które aż się palą, żeby zaognić konflikt. Co po angielsku można powiedzieć o tych, którzy są skorzy do kłótni?

be quarrelsome
be argumentative
być kłótliwym
be bad-tempered być wybuchowym, łatwo wpadającym w zdenerwowanie
have a short fuse dawać się szybko ponieść złości, być wybuchowym

angielskie idiomy o podobieństwie opinii

Na szczęście czasem można znaleźć sprzymierzeńca, i mamy sporo idiomów, które takie sytuacje opisują:

to be on the same page about something mieć takie samo zdanie, zgadzać się
My husband and I are on the same page about bringing up children.
see eye to eye about something zgadzać się w jakiejś kwestii
As we can see eye to eye abouth the project, let's go ahead with it.
be on the same wavelength nadawać na tych samych falach
Claire and Susan have always been on the same wavelength.
sing from the same hymn sheet mówić jednym głosem, całkowicie się zgadzać
They seem to sing from the same hymn sheet.

Jeśli podoba nam się czyjś pomysł:

give somebody the green light to do something
give somebody the go-ahead
give somebody the thumbs up to do something
dać komuś zielone światło

język angielski o łagodzeniu konfliktu

Mama Patryka należy do osób, które szukają pokojowych rozwiązań, na pewno zatem nie są jej obce takie zachowania:

find the middle ground
find a happy medium
meet halfway
reach a compromise
znaleźć/osiągnąć kompromis
hammer something out
e.g. hammer out a settlement
wypracować (np. porozumienie, ugodę)
smooth things over załagodzić spór
hold out an olive branch wyciągnąć rękę na zgodę
bury the hatchet zakopać topór wojenny

Jesteśmy przekonani, że przedstawione w naszym artykule środki językowe pomogą Wam lepiej zaprezentować swoje stanowisko w dyskusjach. Zgadzacie się z nami?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Blog