Jak po angielsku opisać charakter

O pracy zdalnej, czyli nieoczekiwany test osobowości

Często słyszymy, jakimi cechami osobowości powinien odznaczać się dobry nauczyciel (i nauczycielka) czy lekarz (i lekarka). O osobach wykonujących te zawody mówi się najczęściej, że powinny być cierpliwe, pomocne, przyjazne, delikatne, spokojne... Lista wymagań jest długa. A czy ktoś z Was zastanawiał się kiedyś, jaka praca jest największym testem na osobowość? Już Wam mówię: praca zdalna. Naprawdę, nie ma się z czego śmiać. Myślicie, że do pracy w zaciszu domowym, gdy szef nie stoi nad głową i można zapomnieć o konflikcie charakterów, gdy jesteś panem (lub panią!) własnego czasu, nie są potrzebne żadne kompetencje osobowościowe? Nic bardziej mylnego.

Po pierwszym dniu pracy zdalnej – a może jeszcze w trakcie? – mam podstawy do zarysowania profilu osobowości kandydata (lub kandydatki) do tego typu pracy. Listę cech pożądanych otwiera... decyzyjność. Jak inaczej, skoro sam (lub sama!) musisz zdecydować, o której godzinie zacząć pracę. Pracowników zdalnych powinna też cechować silna motywacja wewnętrzna (motywacja zewnętrzna – czytaj: szef *– jest poza zasięgiem wzroku). Osoby te powinny być dobrze zorganizowane (raczej nie pomaga bycie roztargnionym), entuzjastyczne i optymistyczne, rozsądne (obiad trzeba zjeść, bez dwóch zdań), odpowiedzialne, uczciwe, twardo stąpające po ziemi, zdeterminowane, pracowite, pilne, wytrwałe („chyba godzina jeszcze wystarczy?”) i... cierpliwe – niestety szef nie jest dostępny na każde zawołanie, a przecież w pierwszym dniu pytań jest co niemiara.

A, i dobrze też być typem samotnego wilka (lub wilczycy!), bo na biurowe plotki w podgrupach nie ma szans.

* lub szefowa!

Chyba następny artykuł powienien być o feminatywach?

Chcecie sprawdzić swoją znajomość angielskiego słownictwa z tematu charakter i osobowość?

present simple do opisu osobowości

Do prostej charakterystyki osób przydadzą się dobrze znane konstrukcje gramatyczne. Mówimy w końcu o stałych cechach i zachowaniach, a więc kluczowy będzie czas Present Simple:

I like listening to people.
Brian is never there when I need him.
Lydia always tells the truth.
Lenny cares about his family.
Greg thinks he is more intelligent than others.
My father doesn't worry about anything.
Sarah never says what she thinks about other people.
Jack often loses his temper.
Tina doesn't hide her feelings.
Ann likes to take the initiative.

przymiotniki do opisu osobowości

Najważniejszym elementem językowym dla naszego tematu są jednak przymiotniki. Spójrzcie jeszcze raz na te, które pojawiły się we wstępie:

absent-minded

absent-mindedabsent-minded

roztargniony

patient

patientpatient

cierpliwy

helpful

helpfulhelpful

pomocny, uczynny

enthusiastic

enthusiasticenthusiastic

entuzjastyczny

reasonable

reasonablereasonable

rozsądny

determined

determineddetermined

zdeterminowany

patient cierpliwy/-a
helpful pomocny/-a
friendly przyjazny/-a
gentle delikatny/-a
calm spokojny/-a
decisive decyzyjny/-a, zdecydowany/-a, stanowczy/-a
self-driven, self-motivated o silnej motywacji wewnętrznej
well-organized dobrze zorganizowany/-a
absent-minded roztargniony/-a
enthusiastic entuzjastyczny/-a
optimistic optymistyczny/-a
reasonable rozsądny/-a
responsible odpowiedzialny/-a
honest uczciwy/-a
determined zdeterminowany/-a
hard-working; industrious pracowity/-a
diligent pilny/-a
persistent wytrwały/-a

Jakimi jeszcze przymiotnikami można opisać osobowość? Oj, jest tego trochęcałkiem sporą bazę prezentujemy w naszym słowniku tematycznym. Znajdziecie tam przymiotniki w kategorii cechy charakteru na poziomach A1-B1 oraz na poziomie B2. Wśród nich są także przymiotniki, które odnoszą się do zachowań, reakcji, odczuć. Słownik umożliwia odsłuchanie wymowy słówek, skojarzenie słowa z obrazem oraz sprawdzenie znajomości słownictwa w testach różnego typu.

przymiotniki opisujące osobowość na poziomach C1-C2

Z przymiotników na wyższych poziomach zaawansowania językowego, wybraliśmy ciekawe – przynajmniej naszym zdaniem – przykłady, które spokojnie mogą posłużyć jako materiał dla logopedów. :)

Cechy pozytywne:

conscientious sumienny/-a
sagacious rozumny/-a, roztropny/-a
amiable uprzejmy/-a, życzliwy/-a
impartial bezstronny/-a, obiektywny/-a
ingenious pomysłowy/-a, kreatywny/-a
courageous odważny/-a
wisecracking dowcipny/-a
committed oddany/-a, zaangażowany/-a
principled kierujący/-a się zasadami
talkative rozmowny/-a, gadatliwy/-a
thrifty gospodarny/-a, oszczędny/-a
methodical metodyczny/-a; systematyczny/-a

Cechy negatywne:

cantankerous kłótliwy/-a, zrzędliwy/-a
garrulous gadatliwy/-a
authoritarian despotyczny/-a, apodyktyczny/-a
disdainful lekceważący/-a, pogardliwy/-a
vindictive mściwy/-a
haughty wyniosły/-a
brusque opryskliwy/-a
unapproachable nieprzystępny/-a
gullible łatwowierny/-a, naiwny/-a
obstinate uparty/-a, zawzięty/-a
inflexible nieelastyczny/-a, nieustępliwy/-a
unscrupulous nie mający/-a skrupułów

tworzenie przeciwnych przymiotników za pomocą przedrostków

Wiele przymiotników to zbitka przymiotnika oraz przedrostka, który nadaje przymiotnikowi znaczenie przeciwne, np:

insincere

insincereinsincere

nieszczery

independent niezależny/-a
insensitive niewrażliwy/-a
insincere nieszczery/-a
dishonest

dishonestdishonest

nieuczciwy

disloyal nielojalny/-a
dishonest nieuczciwy/-a
disrespectful nieokazujący/-a szacunku, niegrzeczny/-a
irresponsible

irresponsibleirresponsible

nieodpowiedzialny

irresponsible nieodpowiedzialny/-a
irrational nierozsądny/-a
unhelpful

unhelpfulunhelpful

nieuczynny, niepomocny

unhelpful niepomocny/-a
unfriendly nieprzyjazny/-a
unreasonable nierozsądny/-a
impatient

impatientimpatient

niecierpliwy

impractical niepraktyczny/-a
impatient niecierpliwy/-a
impolite nieuprzejmy/-a

Oczywiście nie zawsze początek im-,in-,ir-,un-,dis- jest przedrostkiem, po odcięciu którego zostanie przymiotnik o przeciwnym znaczeniu:

impulsive pulsive
innocent nocent
distant tant
irritable ritable
understanding derstanding

przymiotniki złożone (compound adjectives) do opisu osobowości

Compound adjectives to przymiotniki, które składają się z dwóch wyrazów, tak jak absent-minded, który widzieliście już w tekście na początku artykułu:

bad-tempered

bad-temperedbad-tempered

wybuchowy; łatwo wpadający w zdenerwowanie

tight-fisted

tight-fistedtight-fisted

skąpy

level-headed

level-headedlevel-headed

zrównoważony

laid-back

laid-backlaid-back

wyluzowany, niefrasobliwy

single-minded zdeterminowany/-a
pig-headed uparty/-a
laid-back niefrasobliwy/-a, wyluzowany/-a
bad-tempered wybuchowy/-a, łatwo wpadający/-a w zdenerwowanie
two-faced dwulicowy/-a
light-hearted beztroski/-a
thick-skinned gruboskórny/-a
foul-mouthed wulgarny/-a, ordynarny/-a
open-minded otwarty/-a
tight-fisted skąpy/-a
quick-tempered porywczy/-a, wybuchowy/-a
level-headed zrównoważony/-a
strong-willed mający/-a silną wolę
good-natured łagodny/-a, dobroduszny/-a

przymiotniki z self- do opisu osobowości

W tej grupie znalazło się wiele cech, które uważane są za negatywnepierwszy człon wyrazu, czyli self-, sygnalizuje, że znaczenie drugiego członu skierowane jest na daną osobę, np. skupiony na sobie, użalający się nad sobą, przekonany o swojej nieomylności.

self-confident

self-confidentself-confident

pewny siebie

self-conscious skrępowany/-a, czujący/-a się stale obserwowanym/-ną
self-absorbed skupiony/-a na sobie, egocentryczny/-a
self-centered skupiony/-a na sobie, egocentryczny/-a
self-pitying użalający/-a się nad sobą
self-righteous przekonany/-a o swojej nieomylności
self-reliant polegający/-a na samym/-ej sobie
self-possessed opanowany/-a, spokojny/-a
self-obsessed skupiony/-a na sobie, egocentryczny/-a
self-fulfilled spełniony/-a, zadowolony/-a z życia
self-confident pewny/-a siebie
self-assured pewny/-a siebie
self-important zadufany/-a w sobie
self-assertive asertywny/-a, pewny/-a swoich racji
self-sufficient niezależny/-a, samowystarczalny/-a

rzeczowniki do opisu osobowości

Przymiotniki przymiotnikami, ale jeśli już zdecydujemy się opisać czyjś charakter, nie musimy punktować po kolei, że ktoś jest taki czy owaki. Można też użyć rzeczowników. Czy któreś z poniższej tabeli dobrze brzmiałyby na rozmowie w sprawie pracy? „Proszę się opisać w paru słowach”. Podsuwamy Wam kilka gotowych zestawów, z przymróżeniem oka.

snob

snobsnob

snob

daredevil ryzykant/-a
chatterbox gaduła
busybody plotkarz/-ra, intrygant/-ka
killjoy malkontent/-ka, ktoś, kto psuje innym zabawę
bore nudziarz/-ra
quick learner osoba, która szybko się uczy

A co powiecie na ten?

troublemaker wichrzyciel/-ka, awanturnik/-ca
daydreamer marzyciel/-ka
smart alec mądrala, cwaniak/-czka
party-pooper sztywniak/-ra, ktoś, kto psuje innym zabawę
all-rounder osoba wszechstronna
opportunist oportunista/-ka

I jeszcze jeden:

name-dropper ktoś, kto lubi się chwalić, że zna (jak twierdzi) sławne osoby
wimp cienias, mięczak (Nie ma formy żeńskiej, bo kobiety są silne!)
high-flier osoba bardzo ambitna, odnosząca sukcesy
snob snob/-ka
spoilsport ktoś, kto psuje innym zabawę
natural-born leader urodzony przywódca/urodzona przywódczyni

Jak myślicie, którą z powyższych osób potencjalny pracodawca widziałby w swoim zespole? Czy większe szanse ma daydreamer, busybody, a może all-rounder? Nie zapominajmy, że w zespole przede wszystkim sprawdzi się team player.

A tak na marginesie – czy zauważyliście, że w każdym zestawie pojawił się ktoś, kto psuje innym zabawę? Jak widzicie, w języku angielskim jest kilka określeń na taką osobę. Jaki by tu z tego wyciągnąć wniosek? Hmm...

No dobrze, na razie dosyć smętne te opisy, prawda? Lista przymiotników lub rzeczowników i nic się nie dzieje. Wprowadźmy zatem trochę życia w charakterystykę sąsiadki, teścia, współpracowników, itd.

idiomy do opisu osobowości

Powiedzenie o kimś, że sypie kawałami jak z rękawa brzmi chyba ciekawiej niż po prostu określenie tej osoby przymiotnikiem dowcipny/-a, a na pewno zdradza wyższy poziom wtajemniczenia językowego. Jeśli zatem chcecie wypowiadać się w bardziej naturalny, czyli bliższy native speakerom sposób, warto może zapamiętać kilka idiomów na różne okazje. Poniżej nasze jak zwykle subiektywnie wybrane – propozycje z tematu charakter i osobowość.

have one's feet on the ground twardo stąpać po ziemi
Maggie will know how to solve this problem. She has her feet on the ground.
be a lone wolf być samotnym wilkiem
Jack's always been something of a lone wolf, not looking for company.
have a short fuse dawać się szybko ponieść złości, być wybuchowym
It's difficult to discuss any problems with Lisa. She has a very short fuse.
be a cold fish być niewrażliwym, oschłym
Tina's husband has always been a cold fish. I've never seen him showing any affection.
have a swollen head być pyszałkowatym, mieć o sobie wysokie mniemanie
Mike's had a swollen head since he won that poetry competition. He seems to hope for a Nobel prize!
have a memory like a sieve mieć pamięć jak sito
You'd better write this down for me so I don't forget. I have a memory like a sieve.
be a wet blanket być osobą, która psuje innym zabawę
I hope Josh won't join us for the weekend. He's a bit of a wet blanket.

Może dla odmiany coś pozytywnego?

a rough diamond dobry człowiek mimo tego, co mogłoby się wydawać;
nieoszlifowany diament
Diane's husband is a bit of a rough diamond. You'll see what a lovely
person he is once you get to know him better.
be the life and soul of the party być duszą towarzystwa
Our club meetings are not what they used to be after Jack decided to leave. He was always the life and soul of the party.
be a good laugh być zabawnym
Your brother's a good laugh. You must bring him more often to our parties.
a people person osoba towarzyska, lubiącą ludzi
Nina is a people person and won't like the idea of having to spend a week on her own.
be full of beans być pełnym energii
She's just turned 70 but is as full of beans as ever!

cechy osobowości w porównaniach as... as

Jeden z naszych poprzednich artykułów dotyczył sposobów mówienia o podobieństwach i różnicach, wśród których wymieniliśmy porównania (po angielsku similes) typu as... as. Spójrzcie na kilka takich porównań, którymi można opisać osobowość:

as cunning/sly as a fox przebiegły/-a jak lis
as free as a bird wolny/-a jak ptak
as daft as brush głupi/-ia jak but z lewej nogi
as busy as a bee pracowity/-a jak mrówka
as cool as a cucumber bardzo opanowany/-a
as stubborn as a mule uparty/-a jak osioł

Mamy nadzieję, że pogrupowanie tematycznego słownictwa w taki sposób, pomoże Wam się lepiej zorientować w dostępnych elementach językowych i z leksykalnego gąszcza wybrać to, co jest najbardziej odpowiednie dla Waszych potrzeb.

Jeśli dobrze poszukacie, w naszym serwisie znajdziecie kilka tekstów, które wiążą się z tematem artykułu. Proponujemy np. opis ekscentrycznej osoby i opis przyjaciela (a właściwie przyjaciółki). Mamy nadzieję, że się Wam przydadzą.

Komentarze (1)

Pełno wiedzy w tak obszernym artykule. Bardzo przydatnej!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Blog