Lista ćwiczeń online z angielskiego

poziomy trudności:
elementary intermediate advanced

Części mowy

PRZYIMKI I WYRAŻENIA PRZYIMKOWE

przyimki:

CZASOWNIKI

Verb patterns: czasownik plus V+ing:

Verb patterns: czasownik plus to-infinitive:

Verb patterns: czasowniki, po których używa się V+ing lub to-infinitive:

czasowniki modalne:

obowiązki i potrzeby:

brak potrzeby:

pewność, możliwość:

pozwolenie:

umiejętności:

zestawienie:

Czasowniki nieregularne:

Wiadomości ogólne:

RZECZOWNIKI

dopełniacz saksoński:

policzalne i niepoliczalne:

liczba mnoga:

PRZYMIOTNIKI

wiadomości ogólne:

stopniowanie:

stopniowanie opisowe:

wyjątki:

PRZYSŁÓWKI

tworzenie:

Przysłówki częstotliwości:

Przysłówki czasu:

Przysłówki miejsca:

Przysłówki sposobu:

Przysłówki stopnia:

ZAIMKI

osobowe:

przymiotnik dzierżawczy:

osobowe w funkcji dopełnienia:

dzierżawcze:

zwrotne:

SPÓJNIKI

PRZEDIMKI

przedimek nieokreślony a/an:

LICZEBNIKI

Czasy angielskie

PRESENT CONTINUOUS

budowa:

pytania i przeczenia:

zastosowanie:

PRESENT SIMPLE

budowa:

pytania i przeczenia:

0974
 
0%

zastosowanie:

PRESENT PERFECT

budowa:

pytania i przeczenia:

zastosowanie:

for i since:

just, already, yet:

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

PAST SIMPLE

budowa:

pytania i przeczenia:

zastosowanie:

PAST CONTINUOUS

PAST PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

FUTURE SIMPLE

FUTURE CONTINUOUS

FUTURE PERFECT

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

FORMY WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚCI

Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

STRONA BIERNA

czasy Simple:

czasy Continuous:

czasy Perfect:

czasowniki modalne:

podsumowanie:

konstrukcje bezosobowe:

causative have:

MOWA ZALEŻNA

SUBJUNCTIVE / WISH

OKRESY WARUNKOWE

First Conditional:

Second Conditional:

Third Conditional:

Zero Conditional:

Mixed Conditionals:

Słownictwo

JEDZENIE I PICIE

TURYSTYKA I PODRÓŻE

CZŁOWIEK - WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Człowiek - wygląd zewnętrzny:

POGODA

ZAWODY

CZĘŚCI CIAŁA

POMIESZCZENIA I CZĘŚCI DOMU

Pomieszczenia i części domu:

MIEJSCA

RODZINA, CZŁONKOWIE RODZINY

Rodzina, członkowie rodziny:

NA LOTNISKU

CZŁOWIEK - CZYNNOŚCI (CZASOWNIKI) A1-A2

CZŁOWIEK - CZYNNOŚCI (CZASOWNIKI) B1

CECHY CHARAKTERU I USPOSOBIENIA (A1-B1)

CECHY CHARAKTERU I USPOSOBIENIA (B2)

SŁOWNICTWO ANGIELSKIE - POZIOM PODSTAWOWY A1

Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1:

SŁOWNICTWO ANGIELSKIE - POZIOM PODSTAWOWY A2

Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2:

SŁOWNICTWO ANGIELSKIE - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B1

Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1:

SŁOWNICTWO ANGIELSKIE - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY B2

Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B2:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Cześć,
Brakuje mi jednej rzeczy, mianowicie filtra po poziomie trudności, może warte rozważenia :)