Lista ćwiczeń online z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Czasowniki

Wiadomości ogólne

ćwiczenia:

Czasowniki nieregularne

ćwiczenia:

czasowniki modalne

ćwiczenia:

-ING form

ćwiczenia:

obowiązki i potrzeby

ćwiczenia:

TO infinitive

ćwiczenia:

brak potrzeby

ćwiczenia:

-ING form or TO infinitive

ćwiczenia:

pewność

ćwiczenia:

możliwość, prośby, pozwolenie

ćwiczenia:

umiejętności

ćwiczenia:

zestawienie

ćwiczenia:

Przymiotniki

wiadomości ogólne

teoria: Przymiotniki angielskie
ćwiczenia:

stopniowanie

teoria: Stopniowanie przymiotników angielskich
ćwiczenia:

stopniowanie opisowe

teoria: Stopniowanie opisowe przymiotników angielskich
ćwiczenia:

wyjątki

teoria: Stopniowanie przymiotników – wyjątki
ćwiczenia:

Rzeczowniki

dopełniacz saksoński

teoria: Dopełniacz saksoński w języku angielskim
ćwiczenia:

policzalne i niepoliczalne

teoria: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim
ćwiczenia:

liczba mnoga

teoria: Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim
ćwiczenia:

Przyimki i wyrażenia przyimkowe

przyimki

teoria: Przyimki angielskie
ćwiczenia:

Przysłówki

tworzenie

teoria: Tworzenie przysłówków angielskich
ćwiczenia:

Przysłówki częstotliwości

teoria: Przysłówki częstotliwości w języku angielskim
ćwiczenia:

Przysłówki czasu

teoria: Przysłówki czasu w języku angielskim
ćwiczenia:

Przysłówki miejsca

teoria: Przysłówki miejsca w języku angielskim
ćwiczenia:

Przysłówki sposobu

teoria: Przysłówki sposobu w języku angielskim
ćwiczenia:

Przysłówki stopnia

teoria: Przysłówki stopnia w języku angielskim
ćwiczenia:

Zaimki

osobowe

teoria: Zaimki osobowe w języku angielskim
ćwiczenia:

osobowe w funkcji dopełnienia

teoria: Zaimki osobowe w formie dopełnienia w języku angielskim
ćwiczenia:

przymiotnik dzierżawczy

teoria: Przymiotnik dzierżawczy w języku angielskim
ćwiczenia:

dzierżawcze

teoria: Zaimki dzierżawcze w języku angielskim
ćwiczenia:

zwrotne

teoria: Zaimki zwrotne w języku angielskim
ćwiczenia:

Przedimki

przedimek nieokreślony a/an

teoria: Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim
ćwiczenia:

Liczebniki

Spójniki

Present Continuous

budowa

teoria: Present Continuous
ćwiczenia:

pytania i przeczenia

teoria: Present Continuous – pytania i przeczenia
ćwiczenia:

zastosowanie

teoria: Kiedy używamy czasu Present Continuous?
ćwiczenia:

Present Simple

budowa

teoria: Present Simple
ćwiczenia:

pytania i przeczenia

teoria: Present Simple - pytania i przeczenia
ćwiczenia:

zastosowanie

teoria: Kiedy używamy czasu Present Simple?
ćwiczenia:

Present Perfect

budowa

teoria: Present Perfect
ćwiczenia:

pytania i przeczenia

teoria: Present Perfect - pytania i przeczenia
ćwiczenia:

zastosowanie

teoria: Present Perfect - zastosowanie
ćwiczenia:

for i since

teoria: Present Perfect - for, since
ćwiczenia:

just, already, yet

teoria: Present Perfect - just, already, yet
ćwiczenia:

Present Perfect Continuous

Past Simple

budowa

teoria: czas Past Simple
ćwiczenia:

pytania i przeczenia

teoria: Past Simple - pytania i przeczenia
ćwiczenia:

zastosowanie

teoria: Past Simple - zastosowanie
ćwiczenia:

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous

formy wyrażania przyszłości

Mowa zależna

wstęp

teoria: Mowa zależna - Reported Speech
ćwiczenia:

następstwo czasów

teoria: Następstwo czasów w mowie zależnej
ćwiczenia:

zaimki, czas i miejsce

teoria: Mowa zależna - zaimki, czas i miejsce
ćwiczenia:

tworzenie pytań

teoria: Mowa zależna - tworzenie pytań | Reported speech
ćwiczenia:

reporting verbs

teoria: Mowa zależna - reporting verbs
ćwiczenia:

przykłady

teoria: Przykłady zdań w mowie zależnej
ćwiczenia:

Subjunctive / Wish

Okresy warunkowe

Zero Conditional

teoria: Zero Conditional - zerowy okres warunkowy
ćwiczenia:

First Conditional

teoria: First Conditional - Pierwszy okres warunkowy
ćwiczenia:

Second Conditional

teoria: Second Conditional - Drugi okres warunkowy
ćwiczenia:

Third Conditional

teoria: Third Conditional - Trzeci okres warunkowy
ćwiczenia:

Mixed Conditionals

teoria: Mixed Conditionals - okresy warunkowe mieszane
ćwiczenia:

Strona bierna

czasy Simple

teoria: Strona bierna - czasy Simple
ćwiczenia:

czasy Continuous

teoria: Strona bierna - czasy Continuous
ćwiczenia:

czasy Perfect

teoria: Strona bierna - czasy Perfect
ćwiczenia:

czasowniki modalne

teoria: Czasowniki modalne w stronie biernej
ćwiczenia:

konstrukcje bezosobowe

teoria: Strona bierna - konstrukcje bezosobowe
ćwiczenia:

causative have

teoria: Strona bierna - causative have
ćwiczenia:

podsumowanie

teoria: Strona bierna - podsumowanie
ćwiczenia:

Słownictwo - poziom A1

Słownictwo - poziom A1

teoria: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A1 (zdjęcia i wymowa)
ćwiczenia:

Słownictwo - poziom A2

Słownictwo - poziom A2

teoria: Słownictwo angielskie - poziom podstawowy A2 (zdjęcia i wymowa)
ćwiczenia:

Słownictwo angielskie - poziom średnio zaawansowany B1

Słownictwo angielskie - poziom średnio zaawansowany B1

teoria: Słownictwo angielskie - poziom średniozaawansowany B1 (zdjęcia i wymowa)
ćwiczenia:

Słownictwo angielskie - poziom średnio zaawansowany B2

Cechy charakteru (A1-B1)

Cechy charakteru (B2)

Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2

Jedzenie i picie

Człowiek - wygląd zewnętrzny

Części ciała

Na lotnisku

Człowiek - czynności (czasowniki) B1

Turystyka i podróże

Pomieszczenia i części domu

Rodzina, członkowie rodziny

Pogoda

Zawody

Miejsca